Подписаться
Svetlana V. Glukhova Светлана Вячеславовна Глухова (ORCHID:0000-0002-8178-7532)
Svetlana V. Glukhova Светлана Вячеславовна Глухова (ORCHID:0000-0002-8178-7532)
National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute". UKRAINE
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємств
МВ Чорна, СВ Глухова
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2012
1802012
Формування ефективної інвестиційної політики підприємства
МВ Чорна, СВ Глухова
ФО-П Шейніна ОВ, 2010
492010
Otsinka efektyvnosti innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv
SVH MV Chorna
Kharkiv: KhDUKhT, 2012
30*2012
Підходи до сутності заробітної плати
СВ Глухова, АА Зотова
Молодий вчений, 698-701, 2016
262016
Стратегічні напрями інноваційної діяльності підприємств будівельної галузі
МВ Чорна, СВ Глухова
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 210-216, 2012
152012
Сучасні підходи до визначення сутності інновацій
СВ Глухова
Економічний аналіз. Збірник наукових праць, 19, 2008
122008
Оцінка ефективності інноваційної діяльності будівельних підприємств
СВ Глухова
Дніпропетровськ, 2011
102011
Дослідження сутності поняття" інновація" та його сучасних особливостей
МВ Чорна, СВ Глухова
Хмельницький національний університет, 2009
92009
Stratehichni napriamy innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv budivelnoi haluzi [Strategic directions of innovative activity of enterprises of construction industry]
MV Chorna, SV Hlukhova
Economic strategy and prospects of the development of sphere of trade and …, 2012
82012
Дослідження сутності та взаємозв'язку понять" інноваційна діяльність" та" інноваційний процес"
СВ Глухова
Вид-во СумДУ, 2010
72010
Формування ефективної iнвестицiйної полiтики пiдприємства: монографiя
МВ Чорна, СВ Глухова
Харкiв: ФО-П Шейнiна ОВ, 210, 2010
62010
Formuvannia efektyvnoi investytsiinoi polityky pidpryiemstva [Formation of an effective investment policy of entrepreneurship] monohrafiia
MV Chorna, SV Gluhova
Kharkiv: FOP Shejnina OV (in Ukrainian), 2010
62010
Сучасні підходи до визначення поняття" дебіторська заборгованість" підприємства
СВ Глухова, ЮВ Поп
НТУ" ХПІ", 2013
52013
Estimation of the efficiency of innovation activity of enterprises: monograph
MV Chorna, SV Hlukhova
Kharkiv: KhDUKhT, 2012
52012
Методичний підхід щодо оцінки результативності інноваційної діяльності будівельних підприємств
СВ Глухова
Ефективна економіка, 2010
52010
Інноваційна активність українських підприємств
СВ Глухова
Економіка: проблеми теорії і практики, 1182-1187, 2007
52007
Сучасні підходи до оцінки ефективності інноваційної діяльності підприємства
СВ Глухова
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Технiчний прогрес …, 2013
42013
Сучасні тенденції розвитку інноваційної діяльності підприємств в Україні: макроекономічний та регіональний аспекти
ОМ Таряник, ОА Глухова, СВ Глухова
НТК статистичних досліджень, 2008
42008
Сутність кадрового забезпечення підприємства в стратегічному аспекті
СВ Глухова, КВ Легкобит
НТУ" ХПІ", 2017
32017
Методичний підхід до оцінки інноваційного ризику підприємства
СВ Глухова
НТУ" ХПІ", 2011
32011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20