Татьяна Семакова
Татьяна Семакова
Одесский национальный политехнический университет
Подтвержден адрес электронной почты в домене public.kherson.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування умінь і навичок самоосвітньої діяльності студентів технічних коледжів у процесі вивчення фізики
ТО Гуляєва
Гуляєва Тетяна Олексіївна.–Київ, 2010.–265 с, 2010
162010
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА ЯК ШЛЯХ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА
ТО Семакова
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві: збірник наукових …, 2012
132012
Використання інформаційних технологій під час проведення навчальних занять з природничих дисциплін у технічних коледжах
ТО Семакова, АВ Подозьорова
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2015
42015
Вплив освітнього середовища та освітніх технологій на формування самоосвітньої компетентності молоді
ТО Гуляєва
Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету.–2005 …, 0
4
Уміння і навички самоосвітньої діяльності: змістове наповнення дефініцій
ТО Семакова
Інформаційні технології в освіті, науці та виробництві, 151-159, 2013
32013
З досвіду використання електронних презентацій на заняттях з фізики
ТО Гуляєва
Вісник Чернігівського держ. пед. ун-ту ім. ТГ Шевченка: Серія: педагогічні …, 2009
32009
АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
ТО Семакова, ЛМ Бойко, ЮО Васеньова
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 106-111, 2019
22019
Про стан мотивації самоосвітньої діяльності учнів і студентів та деякі шляхи її розвитку
ТО Гуляєва
Збірник наукових праць. Теорія та методика навчання фундаментальних …, 2005
22005
АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
ТО Семакова, ЛМ Бойко, ЮО Васеньова
Наукові записки. Серія: Педагогічні науки, 165-169, 2020
12020
Інформаційно-діяльнісний підхід до формування умінь і навичок самоосвітньої діяльності студентів
ТО Семакова, ГФ Сафонова
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2017
12017
Роль фізичних задач у процесі здійснення самоосвітньої діяльності студентів
ТО Семакова, ГФ Сафонова
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія …, 2016
12016
РОЛЬ ЗАСОБІВ МЕДІАОСВІТИ У ФОРМУВАННІ САМООСВІТНІХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ КОЛЕДЖІВ
ТО Семакова
1
Можливості розвитку рефлексивного мислення студентів при вивченні фізики
ТО Семакова, ЛМ Бойко
Наукові записки [Центральноукраїнського державного педагогічного …, 2018
2018
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ УМІНЬ І НАВИЧОК САМООСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
ТО Семакова
матеріалів Міжнародної міждисциплінарної конференції" УКРАЇНА-ПОЛЬЩА …, 2017
2017
ТО Семакова
CО Заболотна
2015
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ФІЗИКИ, ОРІЄНТОВАНОГО НА ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ САМОСТІЙНОСТІ СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ КОЛЕДЖІВ
В Загвязінський, Л Занков, В Краєвський, І Лернер, П Підкасистий
2014
З досвіду реалізації міжпредметних зв’язків у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації
ТО Семакова, ГФ Сафонова
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер …, 2014
2014
Про організацію навчання фізики у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації технічного профілю
ТО Семакова
Вісник Чернігівського нац. пед. ун-ту ім. Т.Г.Шевченка: Серія: педагогічні …, 2013
2013
Про можливості використання фізичного експерименту в системі професійної освіти
ТО Семакова
Наукові записки.Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної …, 2013
2013
Теоретичний матеріал з фізики як змістовий компонент методичної системи формування самоосвітніх умінь студентів
ТО Семакова
Зб. наук. праць. Педагогічні науки, 255-260, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20