Лігоненко Лариса
Лігоненко Лариса
КНЕУ ім.В.Гетьмана; факультет экономики и управления, кафедра
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні засади та практичний інструментарій
ЛО Лігоненко
К.: КНТЕУ 580, 2001
7692001
Економіка торговельного підприємства
АА Мазаракі, ЛО Лігоненко, НМ Ушакова
К.: Хрещатик 797, 4, 1999
5431999
Антикризове управління підприємством: підручник
ЛО Лігоненко
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т 824, 4, 2005
3672005
Управління грошовими потоками: навч. посіб.
ЛО Лігоненко, ГВ Ситник
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005
1812005
Управління дебіторською заборгованістю підприємства: навч. посіб.
ЛО Лігоненко, НМ Новікова
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т 275, 2005
942005
Дискусійні питання щодо трактування сутності та співвідношення понять «ефективність» і «результативність» управління підприємством
ЛО Лігоненко
Актуальні проблеми економіки 10 (88), 207-216, 2008
662008
Антикризове управління підприємством: навч. посіб.
ЛО Лігоненко, МВ Тарасюк, ОО Хіленко
К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2005
572005
Аутсорсинг як інструмент оптимізації та підвищення ефективності бізнесу
ЛО Лігоненко, ЮЮ Фролова
Актуальні проблеми економіки, 48, 2005
542005
Інноваційний вектор розвитку торгівлі в Україні
Л Лігоненко, Г Красневич
Товари і ринки, 7-14, 2011
352011
Концептуальні засади економічного управління підприємством
Л Лігоненко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 5-17, 2013
282013
Управління грошовими коштами торговельного підприємства
ЛО Лігоненко, ГВ Ковальчук
К.: КДТЕУ, 1998
241998
Оцінка інноваційності економіки України в міждержавних рейтингах
Л Лігоненко
Вісник Київського національного торговельно-економічного університету, 5-22, 2012
202012
Роздрібна торгівля України у дзеркалі світових тенденцій розвитку галузі
ЛО Лігоненко
Вісник КНТЕУ, 12-21, 2005
192005
Дивідендна політика підприємства: Навч. посіб
ЛО Лігоненко, ЛВ Клоченок, НВ Юрчук
К.: Київ. держ. торг.-екон. ун-т, 2000
182000
Оцінка платоспроможності підприємства (методичні підходи)
Л Лігоненко, Г Ковальчук
Економіка. Фінанси. Право, 10-15, 1998
181998
Обґрунтування теоретичних засад економічного управління підприємством з позиції теорії фірми
ЛО Лігоненко
Бізнес Інформ, 227-231, 2013
172013
Нові стратегічні завдання державної політики щодо розвитку підприємництва в Україні
ЛО Лігоненко
Актуальні проблеми економіки, 18-25, 2007
142007
Методологія діагностики банкрутства підприємства і напрямки її вдосконалення
ЛО Лігоненко
Фінанси україни, 136-147, 1998
121998
Антикризове управління підприємством в умовах економіки знань та інтелектуалізації менеджменту
ЛО Лігоненко
Економічний форум, 161-170, 2016
112016
Методологические основы обоснования стратегии развития торгового предприятия
НН Ушакова, ЛО Лигоненко
Экономика предприятия, 2, 1999
91999
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20