Зайцева Наталія Володимирівна / Zaitseva Nataliia (ORCID: 0000-0002-8682-0434)
Зайцева Наталія Володимирівна / Zaitseva Nataliia (ORCID: 0000-0002-8682-0434)
Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного / Dmytro Motornyi Tavria
Подтвержден адрес электронной почты в домене tsatu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Організація асинхронної самостійної роботи студентів через сервіси сайту кафедри іноземних мов
НВ Зайцева
Педагогика: Современная наука. Новый взгляд: сб. трудов конф. (Вроцлав, 30 …, 2015
3*2015
Использование информационных технологий на занятиях по иностранному языку у студентов неязыковых специальностей
НВ Зайцева
Инновационные образовательные технологии в системе высшего профессионального …, 2011
3*2011
Візуалізація як невід’ємний аспект навчання студентів немовних спеціальностей англійської мови
НВ Зайцева, НВ Зайцева
2019
Творчий конкурс як засіб реалізації творчого потенціалу студентів нелінгвістичних спеціальностей
НВ Зайцева, НВ Зайцева, ОМ Супрун, ЕН Супрун
2019
Розвиток soft skills у контексті навчання іноземної мови
ОМ Супрун, ЕН Супрун, НВ Зайцева, НВ Зайцева
2019
Дистанційне навчання як невід’ємний компонент освітніх процесів в Україні
НВ Зайцева, НВ Зайцева, ОМ Супрун, ЕН Супрун
2019
Targeted advertising or how advertising companies collect data about internet users
DІ Olenich, N Zaitseva
ТДАТУ, 2019
2019
The first black hole image and how it was captured
TA Kostandov, N Zaitseva
ТДАТУ, 2019
2019
Prospects for tourism development in Zaporizhzhya region
OV Oveskov, V Demko, N Zaitseva
ТДАТУ, 2019
2019
Analysis of robotization prospects for global economy development
V Tereshchenko, N Zaitseva
ТДАТУ, 2019
2019
Analysis of human brain functioning preconditions and principles
I Biloshytskiy, N Zaitseva
ТДАТУ, 2019
2019
Інноваційні технології у викладанні іноземних мов
НВ Зайцева, НВ Зайцева
2019
Implementing real-world content in English course
N Zaitseva
ФОП Однорог ТВ, 2019
2019
Методичні вказівки з організації самостійної роботиз іноземної мови (за професійним спрямуванням)(англійської) для здобувачів ступеня вищої освіти ОКР" Бакалавр" за …
МВ Однороманенко, МВ Однороманенко, НВ Зайцева, НВ Зайцева, ...
ТДАТУ, 2019
2019
Методичні вказівки для проведення практичних занять з ділової іноземної мови (англійської) для здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» за спеціальностями 133 «Галузеве …
НВ Зайцева, НВ Зайцева, СВ Симоненко, СВ Симоненко
Мелітополь: ТДАТУ, 2019
2019
Іноземна мова: методичні вказівки до самостійної роботи для здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр»(на основі повної загальної середньої освіти) за спеціальністю 133 …
НВ Зайцева, НВ Зайцева
Мелітополь: ТДАТУ, 2019
2019
Engineering in brief: навчальний посібник з самостійного позааудиторного професійно-орієнтованого читання для студентів інженерних спеціальностей
НВ Зайцева, НВ Зайцева
Мелітополь: ТДАТУ, 2019
2019
Реалізація когнітивно-комунікаціної складової інформаційної компетенції студентами немовних спеціальностей
Н Зайцева
2018
Specifics of teaching English as a foreign language to generation Z students
N Zaitseva
2018
Introduction of tesla automotive system into directional grids of small towns
T Kostandov, N Zaitseva
ТДАТУ, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20