Подписаться
Тарас Палагнюк |Taras Palagniuk
Тарас Палагнюк |Taras Palagniuk
Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене chnu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління системою фізичного виховання школярів на Буковині (друга половина ХІХ–початок ХХ ст.)
Т Палагнюк
Цибанюк ОО–Івано‐Франківськ, 2008
222008
Аеробіка: методичні вказівки до проведення занять з танцювальної аеробіки зі студентками І–ІІ курсів вищих навчальних закладів.
Т Палагнюк
Львів: Вид. НУЛП, 2006
82006
Використання національних традицій у системі фізичного виховання молоді
Т Палагнюк
Вінниця, 2004
32004
ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ БУ-КОВИНИ (КІНЕЦЬ ХІХ–ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ): ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ
Т Палагнюк
22009
Вплив масових спортивних заходів на формування особистості молодої людини
Т Палагнюк
Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві, 97–99 …, 2008
22008
Аналіз техніко-тактичних дій старшокласників під час занять із футболу в загальноосвітній школі
Т Палагнюк
Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві 2, 32-34, 2008
2*2008
Сучасні проблеми процесу підготовки фахівців галузі фізичного виховання та спорту
P Палагнюк, T Тарас, О Ківерник
Видавничий дім «Гельветика», 2022
12022
Мотивационные аспекты проведения спортивных мероприятий среди молодёжи
Т Палагнюк
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві, 310-312, 2012
12012
Мотиваційні аспекти проведення спортивних заходів серед молоді
Т Палагнюк
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2012
12012
МОТИВАЦІЙНІ АСПЕКТИ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ
Т Палагнюк
Івано-Франкіцвськ, 2006
12006
Значення фізичної культури в становленні соціального педагога
ТВ Палагнюк
Чернівці, 2005
12005
Культурно-спортивні заходи в процесі розвитку суспільства
Т Палагнюк
Физическое воспитание студентов творческих специальностей.—Харьков: ХХПИ, 6-8, 1999
11999
КОМПЕТЕНТІСНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ: СУТНІСТЬ, ЗМІСТ, АСПЕКТИ
Т Палагнюк
1
Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до анімаційно-гурткової роботи
СВ Колесник
Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2022
2022
Проблема рухової активності серед студентської молоді
Т Палагнюк, В Головачук
Молодий вчений, 119-122, 2021
2021
Особливості нормативного та методичного забезпечення фізичного виховання дітей та молоді Австро-угорської імперії
М Кожокар, Т Палагнюк, І Васкан, Т Дороніна, О Цибанюк, Н Гнесь, ...
ГРААЛЬ НАУКИ, 305-316, 2021
2021
Діагностика стану сформованості Здоров’язбережувального освітнього середовища у ЗВО
ТВ Палагнюк, ОА Іщук, ВВ Пантік, ОА Іванюк, ОП Панасюк, ...
Національний педагогічний університет імені МП Драгоманова, 2021
2021
Особливості нормативного та методичного забезпечення фізичного виховання дітей та молоді Австро-угорської імперії
ТВ Палагнюк, ІГ Васкан, ОО Цибанюк, НО Гнесь, ТІ Лясота, ...
Європейська наукова платформа, 2021
2021
Зміст і форми дуальної освіти у професійній підготовці студентської молоді в закладах вищої освіти України
ТВ Палагнюк, ЯП Галан, ІГ Васкан
Видавничий дім «Гельветика», 2020
2020
FORMATION OF THE READINESS OF FUTURETEACHERS OF PHYSICAL CULTURE FORPROFESSIONAL ACTIVITY
Ю Курнишев, Т Палагнюк, О Гауряк, М Осадець
Науковий вісник Інституту професійно-технічної освіти НАПН України …, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20