Підписатись
Кофанов Андрій Віталійович    Andrii Kofanov
Кофанов Андрій Віталійович Andrii Kofanov
Національна академія внутрішніх справ
Підтверджена електронна адреса в naiau.kiev.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Транснациональная преступность: состояние и трансформация: Учебное пособие
ПД Биленчук, СЕ Еркенов, АВ Кофанов
Atika, 1999
1221999
Криміналістика: підручник
ПД Біленчук, ОП Дубовий, ПЮ Тимошенко, МВ Салтевський
К.: Нац. акад. внутр. справ України, 1997
811997
Криміналістика: питання і відповіді:[навчальний посібник]
АВ Кофанов, ОЛ Кобилянський
К.: Центр учбової літератури, 2011
442011
Техніко-криміналістичне дослідження документів: навч. посіб
ОВ Воробей, АВ Кофанов
К.: Центр учбової літератури, 2008
442008
Зброєзнавство: правові основи обігу вогнестрільної зброї
ПД Біленчук, АВ Кофанов, ОФ Сулява
К.: BeeZone, 2004
422004
Балістика: криміналістичне вогнестрільне зброєзнавство:[підручник]
ПД Біленчук, АВ Кофанов, ОФ Сулява
ПД Біленчук, АВ Кофанов, ВФ Сулява, 2003
422003
Криміналістика
ПД Біленчук, ГС Семаков
Кредитно-модульний курс: підручник/за ред. ПД Біленчука, 99-100, 1998
351998
Криміналістика: підручник
ВВ Пясковський, ЮМ Чорноус, АВ Іщенко, ОО Алєксєєв, ВВ Арешонков, ...
Київ: ЦУЛ, 2015
342015
Трасологічні дослідження: курс лекцій
АВ Кофанов, ОГ Волошин, ОВ Літвінова
Київ: Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2010
252010
Страхове право України: підручник
ДП Біленчук, ПД Біленчук, ОМ Залетов, НІК ін.
К.: Атіка, 1999
251999
Криміналістика: підручник
ВД Берназ, ВВ Бірюков, АФ Волобуєв
Х.: ХНУВС, 2011
192011
Теоретичні та практичні аспекти криміналістичного дослідження гладкоствольної вогнепальної зброї. Theoretical and practical aspects of forensic investigation smoothbore firearms
АВ Кофанов, ОЛ Кобилянський, ВВ Арешонков
192009
Криміналістичне дослідження гладкоствольної вогнепальної зброї. Монографія
АВ Кофанов
К.: КИЙ, 2005
172005
Криміналістика: навчальний посібник
АФ Волобуєв
К.: КНТ, 2011
162011
Портрет комп’ютерного злочинця: навчальний посібник
ПД Біленчук, ОІК ін.
К.: В&В, 1997
16*1997
Криминологическая характеристика торговли людьми в Украине
АВ Кофанов
Сибирский криминологический журнал, 48, 2006
152006
Транснаціональна злочинність: криміналістичний аналіз. Transnational crime: criminalistics analysis
ПД Біленчук, АВ Кофанов, ОЛ Кобилянський, ЄК Паніотов
142011
Криміналістика: підруч.
ПД Біленчук
К.: НАВСУ, 230, 1997
121997
Деякі аспекти проблематики підготовки судових експертів, їх взаємодії з керівництвом та оцінки проведених ними досліджень
АВ Кофанов
Криміналістичний вісник, 107-115, 2013
102013
Нормативно-правовое обеспечение противодействия терроризму в странах мира: некоторые теоретические и практические аспекты
АВ Кофанов
Всероссийский криминологический журнал, 34-43, 2008
102008
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20