Олексій Віталійович Пушняк
Олексій Віталійович Пушняк
кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії держави і права,
No verified email
TitleCited byYear
Право і час
ОВ Пушняк
Видавництво "ФІНН", 2009
53*2009
Категорія «час» у правовому вимірі: дис. ... канд. юрид. наук / О. В. Пушняк. - Х. : Б. в., 2006. - 201 с.
ОВ Пушняк
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2006
8*2006
Ультраактивна дія в часі нормативно-правових актів
ОВ Пушняк
видавництво" Право", 2005
52005
До питання співвідношення термінів «набуття чинності нормативно-правовим актом» та «введення в дію нормативно-правового акта»
ПО В.
Форум права, 580-592, 2012
3*2012
Визнання нормативно-правового акту нечинним як підстава припинення його чинності
ОВ Пушняк
Форум права, 834-841, 2011
32011
Набуття чинності нормативно-правовими актами в Україні
ОВ Пушняк
Форум права, 748-754, 2010
32010
Дія у часі судових правоположень
ОВ Пушняк
Теорія і практика правознавства, 2015
22015
Питання дії права в часі при подоланні прогалин у законодавстві
ОВ Пушняк
Теорія і практика правознавства, 2013
22013
Темпоральное действие судебных правоположений в Украине
АВ Пушняк
Проблеми законності, 2016
12016
ДІЯ У ЧАСІ СУДОВОГО ПРЕЦЕДЕНТУ: ДОСВІД США
ОВ Пушняк
2019
Temporal effect of judicial precedent: USA experience
ОВ Пушняк
Theory and practice of jurisprudence 1 (15), 6, 2019
2019
Действие во времени судебных решений по нормоконтролю в Украине
АВ Пушняк
Проблеми законності, 2017
2017
Дія у часі судових рішень з нормоконтролю в Україні
OV Pushniak
Проблеми законності, 19-31, 2017
2017
Temporal effect of decisions on judicial review of legislation in Ukraine
OV Puskniak
Probs. Legality 137, 19, 2017
2017
Action in time of judicial legal provision in Ukraine
OV Pushniak
Probs. Legality 135, 8, 2016
2016
Действие во времени судебных правоположений
АВ Пушняк
Теорія і практика правознавства 1 (7), 2015
2015
Action in time of judicial legal provision
ОВ Пушняк
Theory and practice of jurisprudence 1 (7), 4, 2015
2015
Юридична деонтологія: підручник
ОВ Пушняк
Х.: Право, 2014
2014
Теорія держави і права: підручник.
ОВ Пушняк
Х.: Право, 2014
2014
Темпоральна дія положень загального характеру актів судових органів
ОВ Пушняк
Форум права, 293–296-293–296, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20