Олексій Віталійович Пушняк
Олексій Віталійович Пушняк
кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії держави і права,
Verified email at nlu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Право і час
ОВ Пушняк
Видавництво "ФІНН", 2009
67*2009
Категорія «час» у правовому вимірі: дис. ... канд. юрид. наук / О. В. Пушняк. - Х. : Б. в., 2006. - 201 с.
ОВ Пушняк
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2006
10*2006
Набуття чинності нормативно-правовими актами в Україні
ОВ Пушняк
Форум права, 748-754, 2010
62010
До питання співвідношення термінів «набуття чинності нормативно-правовим актом» та «введення в дію нормативно-правового акта»
ПО В.
Форум права, 580-592, 2012
5*2012
Ультраактивна дія в часі нормативно-правових актів
ОВ Пушняк
видавництво" Право", 2005
52005
Дія у часі судових правоположень
ОВ Пушняк
Теорія і практика правознавства, 2015
32015
Питання дії права в часі при подоланні прогалин у законодавстві
ОВ Пушняк
Теорія і практика правознавства, 2013
32013
Визнання нормативно-правового акту нечинним як підстава припинення його чинності
ДМ Бахраха, ВЕ Беляневича, ГА Жиліна, АА Жученка, РО Кукурудза, ...
32011
Темпоральна дія судових правоположень в Україні
O Pushniak
Проблеми законності, 8-18, 2016
12016
Темпоральна дія положень загального характеру актів судових органів
ОВ Пушняк
Форум права, 293–296-293–296, 2014
12014
ЮРИДИЧНА СИЛА ТА ЧИННІСТЬ АДМІНІСТРАТИВНИХ АКТІВ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ У СФЕРІ ОПОДАТКУВАННЯ
ОВ Апряткін, ВЕ Беляневич, ЛЛ Гарник, АС Піголкін, ОВ Пушняк, ...
НАУКОВИЙ ВІСНИК МІЖНАРОДНОГО ГУМАНІТАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 64, 2020
2020
Деклараторна теорія загального права: минуле та сучасність
ОВ Пушняк
Теорія і практика правознавства 2 (18), 20, 2020
2020
Действие во времени судебного прецедента: опыт США
АВ Пушняк
Теорія і практика правознавства, 2019
2019
Дія у часі судового прецеденту: досвід США
OV Pushniak
Теорія і практика правознавства 1 (15), 1-25, 2019
2019
Temporal effect of judicial precedent: USA experience
ОВ Пушняк
Theory and practice of jurisprudence 1 (15), 8, 2019
2019
Действие во времени судебных решений по нормоконтролю в Украине
АВ Пушняк
Проблеми законності, 2017
2017
Дія у часі судових рішень з нормоконтролю в Україні
OV Pushniak
Проблеми законності, 19-31, 2017
2017
Temporal effect of decisions on judicial review of legislation in Ukraine
OV Puskniak
Probs. Legality 137, 19, 2017
2017
Action in time of judicial legal provision in Ukraine
OV Pushniak
Probs. Legality 135, 8, 2016
2016
Действие во времени судебных правоположений
АВ Пушняк
Теорія і практика правознавства 1 (7), 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20