Тетяна Радзівіл
Тетяна Радзівіл
викладач кафедри інструментального виконавства, УДПУ імені Павла Тичини
Підтверджена електронна адреса в udpu.org.ua
НазваПосиланняРік
Критериальный подход при определении уровней готовности студентов педагогического колледжа к обучению музыке младших школьников
ТА Радзівіл
Азимут научных исследований: педагогика и психология, 58–61, 2014
62014
Воспитание художественного коллектива студентов-важное звено в подготовке будущих учителей музыки младших классов
ТА Радзівіл
Vĕda a vznik – 2012/2013, 22–25, 2013
12013
Організація роботи майбутніх учителів початкової школи з вивчення музичних творів із молодшими школярами
ТА Радзівіл
ПП Жовтий ОО, 2012
12012
Формування елементів естетичної культури у молодших школярів засобами музики
ТА Радзівіл
Умань: ПП Жовтий ОО, 2012
12012
Інноваційна підготовка студентів педагогічного коледжу до навчання музики молодших школярів
ТА Радзівіл
Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки, 105–108, 2012
12012
Дидактичні принципи організації навчального процесу майбутніх вчителів початкової школи до викладання музики молодшим школярам
ТА Радзівіл
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи 2 (43), 99-104, 2012
12012
До проблеми виховання художнього колективу студентів-майбутніх учителів початкової школи
ТА Радзівіл
Наука і освіта, 335-337, 2011
12011
Основні принципи організації самостійної роботи студентів педагогічного коледжу у підготовці до навчання музики молодших школярів
ТА Радзівіл
Психолого-педагогічні умови організації розвивального середовища в закладах …, 2010
12010
Шляхи подолання недоліків у підготовці студентів педагогічного коледжу до професійної діяльності
ТА Радзівіл
Гуманізація навчально-виховного процесу, 40–48, 2010
12010
Підготовка студентів педагогічного коледжу до самонавчання та самовиховання
ТА Радзівіл
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 218–223, 2010
12010
Пдготовка майбутніх учителів початкових класів до навчання музики молодших школярів
ТА Радзівіл
ПП Жовтий ОО, 2009
12009
Особливості навчання музики молодших школярів у сільській школі
ТА Радзівіл
Вісник Черкаського університету. Сер.: Педагогічні науки, 147–150, 2009
12009
Methodology of teaching professional disciplines at higher educational establishments in the system of professional preparation of instrumentalists in the conditions of higher …
R T. A.
PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL SCIENCES: DEVELOPMENT PROSPECTS IN COUNTRIES …, 2018
2018
Готовність майбутніх учителів до навчання музики молодших школярів
ТА Радзівіл
Науковий вісник : збірник наукових праць, 139-145, 2018
2018
Особливості підготовки інструменталістів в умовах вищої мистецько-педагогічної освіти
ТА Радзівіл
Естетичні засади розвитку педагогічної майстерності викладачів мистецьких …, 2018
2018
Розвиваюче навчання у професійній підготовці інструменталістів в умовах ВНЗ
ТА Радзівіл
Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського …, 2017
2017
Організаційні форми роботи у процесі підготовки інструменталістів в умовах вищої мистецько-педагогічної освіти
ТА Радзівіл
Актуальные научные исследования в современном мире: ХХІІ Междунар. научн …, 2017
2017
Професійна компетентність викладача фахових дисциплін в умовах вищої мистецько-педагогічної освіти
ТА Радзівіл
Актуальные научные исследования в современном мире: ХVІІ Междунар. научн …, 2016
2016
Розвиток музичних здібностей баяністів-акордеоністів у процесі інструментальної підготовки
ТА Радзівіл
Інструментальне виконавство : теорія, історія та практика : колективна …, 2016
2016
Принципи і методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності інструменталістів у ВНЗ
ТА Радзівіл
Молодь, освіта, наука та мистецтво : матеріали ІІІ Всеукраїнського науково …, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20