Прісовська Галина Євгенівна, Prisovska Galyna, Присовская Галина
Прісовська Галина Євгенівна, Prisovska Galyna, Присовская Галина
Подтвержден адрес электронной почты в домене opu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
ПІДҐРУНТЯ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ КОНЦЕПТУ
Г Прісовська, О Антонюк
Збірник наукових праць: Вісник Львівського університету// Серія філологічна …, 2011
42011
Багатозначність в аспекті викладання української мови як іноземної
Г Прісовська
Теорія і практика викладання української мови як іноземної/гол. ред. Кочан І …, 2007
42007
КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ІНОЗЕМНИХ СТУДЕНТІВ З МОВИ (ЕЛЕМЕНТАРНИЙ РІВЕНЬ) ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕСТУВАННЯ НА САЙТІ ONLINE TEST PAD
ГЄ Прісовська, ОВ Іванова
Мова, 80-88, 2019
2019
Програма академічної мобільності Erazmus+ для викладачів як елемент реалізації інтернаціоналізації вищої освіти в Україні (з досвіду роботи)
Г Прісовська
Матеріали Ⅳ міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання …, 2018
2018
К вопросу о лингвокультурной адаптации иностранных студентов на начальном этапе обучения
ГЕ Присовская, ЕД Гуськова, ЛС Маричереда
Сумский государственный университет, 2016
2016
КОНФЛІКТ У ЛІРИЧНИХ ТВОРАХ Т. ШЕВЧЕНКО ПЕРІОДУ "ТРЬОХ ЛІТ"
Г Прісовська, О Коваленко, І Єрмоленкова
Міжнародна наукова конференція "VIII Оломоуцький симпозіум україністів …, 2016
2016
Реализация программы академической мобильности как перспективное направление международного сотрудничества в образовательной сфере
ГЄ Прісовська, ВМ Ковальова, ЧО А.
IX Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна освіта та …, 2016
2016
Формирование межкультурной компетенции иностранных учащихся подготовительного факультета (из опыта работы)
ГЄ Прісовська, ЛІ Мініна, МО Г.
Мова, історія, культура у лінгвокомунікативному просторі: збірник наукових …, 2016
2016
К вопросу о лингвокультурной адаптации иностанных студентов на начальном этапе
ГЄ Прісовська, ЛС Марічереда, ОД Гуськова
Мова, історія, культура у лінгвокомунікативному просторі: збірник наукових …, 2016
2016
Використання довідкових матеріалів при вивченні російської/української мови як іноземної
ГЄ Прісовська, ОА Чумакова
Матеріали ІІІ Міжнародній науково-методичній конференції «Актуальні питання …, 2016
2016
ОБУЧЕНИЕ АУДИРОВАНИЮ СТУДЕНТОВ-ИНОСТРАНЦЕВ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ НА ПФ
ГЕ Присовская
Матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною …, 2016
2016
ОБУЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ РУССКОМУ ЯЗЫКУ НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ (ОКП)
ГЕ Присовская, МФ Кравченко
Матеріали VIII Міжнародної наук.-практ. конференції: Інформаційна освіта та …, 2015
2015
К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ УЧЕБНОГО САЙТА КАК ВАЖНОГО ЭЛЕМЕНТА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ
Г Присовская, А Савельев, Е Чумакова, В Шобик
«Навчання іноземних студентів в Україні: традиції, реалії, перспективи", 137-141, 2015
2015
Определение коммуникативных способностей иностранных студентов с помощью тестов
Г Присовская, Е Милютина
Міжкультурна комунікація проблеми і перспективи: Збірник наукових праць …, 2015
2015
Складники концепту вода у фольклорних текстах та у творах Т.Г.Шевченка: зіставний аспект
Г Прісовська, О Антонюк
Збiрник наукових статей: До 200-ліття від дня народження Т. Г. Шевченка …, 2014
2014
Інноваційні технології у навчальному процесі викладання мови іноземним громадянам. Інтерактивне навчання
ГЄ Прісовська
Актуальні проблеми мовознавства і літературознавства: Зб. наук. праць …, 2014
2014
Українська мова та культура в ПМР: історія та сучасність
Г Прісовська, М Дружинець, М Кошуба
Міжнародна наукова конференція "VII Оломоуцький симпозіум україністів …, 2014
2014
Репрезентанти концепту вода у творах ТГ Шевченка
ОВ Антонюк, О Antoniuk, ГЄ Прісовська, G Prisovska
Одеса: Гельветика, 2014
2014
Національно-культурний компонент безеквівалентної лексики у викладанні української мови як нерідної
ГЄ Прісовська
Вестник Приднестровского университета. Серия: Гуманитарные науки, 9-14, 2013
2013
Бібліографічний покажчик:Кафедра української філології Інституту мови та літератури Придністровського державного університету ім. Т.Г. Шевченка
Тирасполь: Вид-во Придністр. Ун-ту, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20