Підписатись
Прісовська Галина Євгенівна, Prisovska Galyna, Присовская Галина, Prisovska Halyna
Прісовська Галина Євгенівна, Prisovska Galyna, Присовская Галина, Prisovska Halyna
Національний університет "Одеська політехніка"
Підтверджена електронна адреса в op.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Багатозначність в аспекті викладання української мови як іноземної
Г Прісовська
Теорія і практика викладання української мови як іноземної/гол. ред. Кочан І …, 2007
52007
ПІДҐРУНТЯ ОБ’ЄКТИВАЦІЇ КОНЦЕПТУ
Г Прісовська, О Антонюк
Збірник наукових праць: Вісник Львівського університету// Серія філологічна …, 2011
42011
Репрезентанти концепту вода у творах ТГ Шевченка
ОВ Антонюк, О Antoniuk, ГЄ Прісовська, G Prisovska
Одеса: Гельветика, 2014
32014
Использование Google-сервисов при обучении учащихся начального этапа русскому языку как иностранному
ГЕ Присовская, ГЄ Прісовська, ЕВ Иванова, ОВ Іванова
Русистика и современность: литературоведение, языкознание, лингводидактика …, 2021
22021
Контроль знань іноземних студентів з мови (елементарний рівень) за допомогою тестування на сайті Online Test Pad
ГЄ Прісовська, ОВ Іванова
Мова, 80-88, 2019
22019
К вопросу о лингвокультурной адаптации иностранных студентов на начальном этапе обучения
ГЕ Присовская, ЕД Гуськова, ЛС Маричереда, ГЄ Прісовська, ...
Суми: Сумський державний університет, 2016
22016
Програма академічної мобільності Erazmus+ для викладачів як елемент реалізації інтернаціоналізації вищої освіти в Україні (з досвіду роботи)
Г Прісовська
Матеріали Ⅳ міжнародної науково-методичної конференції „Актуальні питання …, 2018
12018
Диалоговая коммуникация и партнерство как методологическая основа организации процесса обучения неродному языку в техническом вузе
ТФ Коляда-Березовська, ТФ Коляда-Березовская, ГЕ Присовская, ...
Альянс наук: ученый–ученому: материалы XII Международной научно-практической …, 2018
12018
Безеквівалентна та фонова лексика у викладанні української мови як нерідної
ГЄ Прісовська, ОВ Антонюк
Міжкультурна комунікація: проблеми і перспективи: Збірник наукових праць …, 2012
12012
Проблеми створення інтерактивних онлайн курсів мовної підготовки для студентів-іноземців рівня А0-А1
ГЄ Прісовська, ОВ Іванова
Вінниця: Друк плюс, 2022
2022
УПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРАКТИКУ РОБОТИ З ПОСІБНИКОМ З НСМ ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ІНОЗЕМЦІВ ІНЖЕНЕРНОГО ПРОФІЛЮ НА ПІДГОТОВЧОМУ ФАКУЛЬТЕТІ
Г Прісовська, О Гуськова, Л Марічереда
Збірник наукових праць SCIENTIA, 2021
2021
Щодо питання стандартизації української мови як іноземної
ГЄ Прісовська
Мова і спеціальність: актуальні проблеми навчання іноземців у закладах вищої …, 2020
2020
Научный стиль речи–основа овладения профессиональной коммуникацией
ГЕ Присовская, ГЄ Прісовська, И Никулина, І Нікуліна
Науково-методичний семінар" Ключові аспекти формування у полікультурному …, 2019
2019
Електронні дидактичні матеріали до курсу "Основи української та зарубіжної літератури" для іноземних студентів підготовчого відділення
ГЄ Прісовська
Вісник Одеського національного університету// Серія: Філологія 24 (1(19 …, 2019
2019
Науковий стиль мовлення – основа оволодіння професійною комунікацією
Г Прісовська, І Нікуліна
Міжнародний науково-методичний семінар "Ключові аспекти формування у …, 2019
2019
КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ ПО ЯЗЫКУ (ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ УРОВЕНЬ) С ПОМОЩЬЮ ТЕСТИРОВАНИЯ НА САЙТЕ ONLINE TEST PAD
ГЄ ПРІСОВСЬКА, ОВ ІВАНОВА
Мова, 80-88, 2019
2019
Типология тестов в курсе" Основы украинской и зарубежной литературы" для иностранных студентов подготовительных факультетов
ГЕ Присовская, ГЄ Прісовська
Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття …, 2018
2018
Практикум з українського правопису
ГЕ Присовская, ГЄ Прісовська
Практикум з українського правопису: навчальний посібник/МЛ Дружинець, ОВ …, 2018
2018
КОНФЛІКТ У ЛІРИЧНИХ ТВОРАХ Т. ШЕВЧЕНКО ПЕРІОДУ "ТРЬОХ ЛІТ"
Г Прісовська, О Коваленко, І Єрмоленкова
Міжнародна наукова конференція "VIII Оломоуцький симпозіум україністів …, 2016
2016
Реализация программы академической мобильности как перспективное направление международного сотрудничества в образовательной сфере
ГЄ Прісовська, ВМ Ковальова, ЧО А.
IX Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційна освіта та …, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20