Irina Chumakova / Ірина Чумакова / Ирина Чумакова / Iryna Chumakova
Irina Chumakova / Ірина Чумакова / Ирина Чумакова / Iryna Chumakova
к.е.н., доцент, завідувач відділу державного фінансового контролю ДННУ "Академія фінансового
Подтвержден адрес электронной почты в домене afu.kiev.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аудит ефективності: зарубіжний досвід та українські реалії
І Чумакова
Бухгалтерський облік і аудит, 55-62, 2009
392009
Аудит ефективності у державному фінансовому контролі зарубіжних країн
ІЮ Чумакова
Фінанси України, 137-146, 2007
252007
Державний фінансовий контроль: підручник
ІЮ Чумакова, НВ Шульга
К.: КНЕУ, 8-12, 2013
202013
Аудит
ОА Петрик
підручник/за заг. ред. ОА Петрик.—К.: КНЕУ, 2015
172015
Державний фінансовий контроль: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. (розділи 3-7)
ФМТ Вітвицька Н.С. , Чумакова І.Ю. , Коцупатрий М.М.
К.: КНЕУ, 2003
172003
Теорія нового державного менеджменту та її застосування при модернізації державного фінансового контролю
ОМ Іваницька, ІЮ Чумакова
Фінанси України, 68-77, 2011
132011
Облік, аналіз і аудит капітальних інвестицій відповідно до міжнародних і національних стандартів
О Петрик, І Чумакова
Бухгалтерський облік і аудит, 24-34, 2000
132000
Удосконалення державного внутрішнього фінансового контролю як невід’ємної складової державного управління
ІЮ Чумакова
Фінанси України, 109-126, 2013
92013
Модернізація фінансової системи України в процесі євроінтеграції
ПМЛ Т. І. Єфименко, С. С. Гасанов
https://afu.kiev.ua/getfile.php?page_id=449&num=4 2, 230-240, 735-782, 2014
62014
Внутрішній аудит в Україні: організаційні засади створення в центральних органах виконавчої влади
ІЮ Чумакова
Фінанси України, 95-109, 2011
62011
Дослідження змісту поняття аудиту в контексті його застосування у державному секторі економіки
ІЮ Чумакова
Фінанси, облік і аудит: Зб. наук. праць.–К.: КНЕУ, 282-289, 2006
52006
Про досвід проведення аудиту фінансової звітності ОБСЄ, або впевнені кроки Рахункової палати на шляху до європейського аудиту
ЛА Чумакова І.
Бухгалтерський облік і аудит, 39-48, 2010
42010
Проблеми формування системи внутрішнього фінансового моніторингу в контексті запобігання ризикам відмивання коштів
ІЮ Чумакова, ЮП Кравченко
Фінанси України, 54--69, 2014
32014
Теоретико-методологические аспекты анализа при проведении аудита в государственном секторе экономики
И Чумакова
Научные записки, 355-357, 2006
32006
Аналіз та аудит реальних інвестицій (на прикладі підприємств малого і середнього бізнесу Херсонської області): дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук: спец. 08.06. 04
ІЮ Чумакова
К, 2001
32001
Функція внутрішнього аудиту в органах державного та комунального секторів економіки: оцінка прогресу реформ
МВ Бариніна, ІЮ Чумакова
Фінанси України, 85-106, 2018
22018
Запровадження внутрішнього контролю в Україні: проблемні питання та напрями їх вирішення
ВМ Король, ІЮ Чумакова
Фінанси України, 82-104, 2016
22016
Внутрішній контроль як інструмент соціально відповідального управління державними фінансами
ІЮ Чумакова
Науковий вісник НУБіП України. Серія: Економіка, аграрний менеджмент, бізнес …, 2016
22016
Сучасний стан та необхiднiсть органiзацiйно-методологiчного забезпечення розвитку внутрiшнього аудиту в Мiнiстерствi фiнансiв України/ВМ Король, IЮ Чумакова
IЮ Чумакова
Фiнанси України, 104, 2015
22015
Організація внутрішнього аудиту в державних органах влади різних систем і країн світу
ІЮ Чумакова
Наукові праці НДФІ, 144-156, 2015
22015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20