Larysa Novak-Kalyayeva
Larysa Novak-Kalyayeva
Lviv Regional Institute for Public Administration of the National Academy for Public Administration
Підтверджена електронна адреса в academy.lviv.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Права людини у державному управлінні: теоретико-методологічний аспект: монографія
ЛМ Новак-Каляєва
Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2013
122013
Сучасні тенденції до конвергенції в концепціях державного управління
Л Новак-Каляєва
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2013
102013
Классификация прав человека в контексте функциональной взаимосвязи с государственным управлением
ЛН Новак-Каляева
Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС, 2013
82013
E-learning and the world university rankings as the modern ways of attractiveness enhancement for the Russian universities
NG Fersman, TY Zemlinskaya, L Novak-Kalyayeva
Proceedings of the 30th International Business Information Management …, 2017
72017
Conceptualizing of priorities in the dynamics of public administration contemporary reforms
L Novak-Kalyayeva, A Kuczabski, O Sydorchuk, N Fersman, ...
International Journal of Humanities and Social Sciences 12 (6), 637-647, 2018
52018
Джерела формування концепції прав людини в процесах європейського державотворення
ЛМ Новак-Каляєва
Демократичне врядування, 2012
42012
Взаємообумовленість державного управління та прав людини в сучасних політичних та інституційних процесах
ЛМ Новак-Каляєва
Ефективність державного управління, 33-42, 2013
32013
Розвиток методології державного управління у новітніх концепціях соціо-політичного управління: європейський контекст
ЛМ Новак-Каляєва
Ефективність державного управління, 58-71, 2012
32012
Improvement of public administration based on human rights: theoretical approaches and practical implementation
NG Fersman, TY Zemlinskaya, L Novak-Kalyayeva
Proceedings of the 30th International Business Information Management …, 2017
22017
National unity and territorial identity in Ukraine: problems of acceptance
L Novak-Kalyayeva
Processes of Integration and Disintegration in the European and Eurasian …, 2017
22017
Деякі аспекти формування новітньої парадигми публічної влади на засадах прав людини
ЛМ Новак-Каляєва
Публічне управління: теорія та практика, Some-aspects of the modern paradigm …, 2014
22014
Альтернативи концепції прав людини у європейських соціально-політичних процесах початку ХХ ст.
ЛМ Новак-Каляєва
Ефективність державного управління, 52-59, 2013
22013
Нормативно-правові основи захисту прав військовослужбовців в Україні: соціальний аспект
ЛМ Новак-Каляєва
Видавництво Національного університету" Львівська політехніка", 2007
22007
Changing the paradigm of public governance in the context of the challenges of sustainable development
L Novak-Kalyayeva, A Kuczabski, N Yasnyska, S Andreyeva, ...
32nd International Business Information Management Association Conference, 2018
12018
Інноваційні підходи до управління як імперативи децентралізації системи влади в Україні
Л Новак-Каляєва
Теоретичні та прикладні питання державотворення, 32-56, 2015
12015
Пріоритетні напрямки модернізації державного управління в Україні на основі прав людини
ЛМ Новак-Каляєва
Демократичне врядування, 2014
12014
Концептуальні позиції прав людини в державному управлінні у зв’язку з їх інституціоналізацією
ЛМ Новак-Каляєва
Ефективність державного управління, 29-38, 2014
12014
Формування міжнародної інфраструктури захисту прав людини в країнах Центральної і Східної Європи та її вплив на владні інституції в 70–80-х рр. ХХ ст.
Л Новак-КаляєвА
Державне управління та місцеве самоврядування, 60-71, 2013
12013
Невідомі імена в історії вітчизняної дидактики фізики: професор Леонід Леущенко як автор оригінальної методичної системи
МВ Головко
Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету …, 2013
12013
Нейтральний статус та політичний контекст у діяльності правозахисних організацій (на прикладі Міжнародної амністії)
ЛМ Новак-Каляєва
Ефективність державного управління, 60-71, 2013
12013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20