Ярослав Петраков / Iaroslav (Yaroslav) Petrakov
Ярослав Петраков / Iaroslav (Yaroslav) Petrakov
Подтвержден адрес электронной почты в домене stu.cn.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аудит: навчальний посібник
ВВ Рядська, ЯВ Петраков
К.: Центр учбової літератури, 2008
632008
Еволюція парадигми використання неподаткових бюджетних доходів як інструменту мобілізації фінансових ресурсів до державного бюджету
ЯВ Петраков
Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 209-217, 2010
122010
Оцінка фіскальних імпульсів від застосування податкових інструментів
ЯВ Петраков
Фінанси України, 57-79, 2016
112016
Аудит. Практикум
ВВ Рядська, ЯВ Петраков
К.: ЦУЛ, 2009
92009
Щодо формування ефективної рентної політики в Україні
ВС Міщенко, ОІ Барановський, ЯВ Петраков
Фінанси України, 3-14, 2008
92008
Фінансові інструменти: сутність та класифікація
ЯВ Петраков
Науковий вісник Полісся, 235-241, 2016
72016
Динаміка податкового навантаження в Україні в контексті податкової реформи
ТІ Єфименко, АМ Соколовська
К.: ДННУ "Академія фінансового управління", 2013
72013
Модернізація фінансової системи України в процесі Євроінтеграції
ТІ Єфименко, СС Гасанов, ЯВ Петраков
К.: ДННУ "Академія фінансового управління" 1, 760, 2014
62014
Environmental Taxation Evolution in Ukraine: Trends, Challenges and Outlook
S Shkarlet, I Petrakov
The Herald of Chernihiv State Technological University 4 (64), 287-301, 2013
62013
Концепція податкових витрат та шляхи її застосування в Україні
АМ Соколовська, ЯВ Петраков
Фінанси України, 23-45, 2013
62013
Сучасний бухгалтерський облік, аналіз і аудит: галузевий аспект
ОП Атамас, РФ Бруханський, ПЙ Атамас
Герда, 2013
62013
Основні підходи до попередження шахрайства крізь призму девальвації етичних стандартів в бізнесі
ЯВ Петраков, ТА Бутенко, СМ Шелудько
Науковий вісник Одеського націона-льного економічного університету, 38-49, 2013
62013
Концептуальні підходи до класифікації аудиторських послуг
ЯВ Петраков, МВ Лепехо
Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 265-276, 2009
62009
Методологічні підходи до оцінки впливу інструментів регулювання
КВ Гнедіна, ЯВ Петраков, ОВ Сизоненко
Ефективна економіка, 2016
52016
Методологічні засади контролю якості аудиторських послуг в Україні
ЯВ Петраков, ВВ Короткий
Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 189-198, 2009
52009
Неподаткові бюджетні надходження як альтернатива приватизації
ЯВ Петраков
Державний інформаційний бюлетень «Про приватизацію», 23-25, 2006
52006
Трансформація приватизаційних процесів в умовах ринкових перетворень
ЯВ Петраков
Державний інформаційний бюлетень «Про приватизацію», 44-46, 2006
52006
Тенденції розвитку альтернативної енергетики в Україні в контексті модернізації енергетичних ринків
КВ Гнедіна, ЯВ Петраков, НЛ Ющенко
Управління розвитком, 189-190, 2017
42017
From Activity to Performance-Based Policy-Making: Bottlenecks and Shifts for Ukrainian Eurointegration Reforms
ЯВ Петраков, СВ Шульга, W Czyzowicz
Статистичне та експертно-аналітичне забезпечення управління сталим розвитком …, 2017
4*2017
Між гармонізацією та фіскалізацією: переосмислюючи роль енергетичних акцизів в Україні
ЯВ Петраков
Бізнес-інформ, 50-55, 2017
42017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20