Гаркуша Андрей, Гаркуша Андрій, Harkusha Andrii
Гаркуша Андрей, Гаркуша Андрій, Harkusha Andrii
НЮУ имени Ярослава Мудрого, Полтавский юридический институт, кафедра гражданского, хозяйственного и
Verified email at nulau.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Certain aspects on medical devices software law regulation
AH Vitalii Pashkov
Wiadomości Lekarskie 69 (6), 765-767, 2016
12*2016
Medical device software: defining key terms
AH Vitalii Pashkov, Nataliya Gutorova
Wiadomości Lekarskie 69 (6), 813-817, 2016
12*2016
Vat rates on medical devices: foreign experience and Ukrainian practice.
V Pashkov, N Hutorova, A Harkusha
Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland: 1960) 70 (2 pt 2), 345-347, 2017
42017
3-D bioprinting law regulation perspectives
V Pashkov, A Harkusha
Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland 70, 480, 2018
3*2018
Legal regulation of the production and trade of medical devices and medical equipment in the EU and US: experience for Ukraine.
V Pashkov, A Kotvitska, A Harkusha
Wiadomosci lekarskie (Warsaw, Poland: 1960) 70 (3 pt 2), 614-618, 2017
22017
Virtual/Augmented Reality Software in Medical Rehabilitation: Key Legal Issues
N Gutorova, V Pashkov, A Harkusha
ACTA BALNEOLOGICA 60 (2), 119-124, 2018
12018
Rehabilitation Tourism as a Part of Medical Tourism
YG Vitalii Pashkov, Andrii Harkusha
Acta Balneologica 60 (1 (151)/2018), 48 - 53, 2018
12018
ADVERTISING OF MEDICAL DEVICES: FOREIGN EXPERIENCE AND UKRAINIAN PRACTICE
V Pashkov¹, A Harkusha¹, O Bytiak
12017
Еволюція механізму вирішення спорів ГАТТ/СОТ і його сучасний стан
АО Гаркуша
Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. пр./[голов. ред. ВВ …, 2008
12008
THE IMPACT OF AGRICULTURAL PRODUCTION FACTORS ON CHILDREN’S HEALTH
AОH Sergiy O. Chertov , Olena M. Batyhina
Wiadomości Lekarskie 72 (10), 2017-2023, 2019
2019
Досвід правового забезпечення виробництва і торгівлі виробами медичного призначення та медичною технікою в межах ЄС
АО Гаркуша
Теоретико-правові засади формування сучасного медичного права в Україні 1, с …, 2015
2015
Процедура оцінки відповідності медичних виробів: окремі проблеми правозастосування
ГЄО Гаркуша А.О.
Електронне фахове видання юридичного факультету ДВНЗ «Ужгородський …, 2015
2015
Права та інтереси приватних осіб в аспекті доступу до механізму врегулювання спорів СОТ
АО Гаркуша
Альманах міжнародного права, 69-75, 2014
2014
Участь України у СОТ та медичний ринок
ЄОК А. О. Гаркуша
Теоретико-правові засади формування сучасного медичного права в Україні 1, С …, 2014
2014
Зарубіжний досвід правового забезпечення виробництва і торгівлі виробами медичного призначення та медичною технікою
ГЄО Гаркуша А.О.
міжнародний науково-практичний правовий журнал «Legea si Viata», 144-151, 2014
2014
Права та інтереси приватних осіб в аспекті доступу до механізму врегулювання спорів СОТ
АО Гаркуша
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2013
2013
Окремі аспекти правового регулювання фармацевтичної галузі в контексті участі України у СОТ
АО Гаркуша
Теоретико-правові засади формування сучасного медичного права в Україні, 29-33, 2013
2013
Особливості контрзаходів у системі СОТ та їх вплив на права приватних суб'єктів
АО Гаркуша
Правові засади гарантування та захисту прав і свобод людини і громадянина …, 2013
2013
Проблеми правового регулювання трудових правовідносин у спорті в Україні
СБВ Гаркуша А.О.
Науковий вісник Ужгородського національного університету 2 (22), 114-120, 2013
2013
Перспективи виконання Україною рішень ОРС СОТ
АО Гаркуша
Особистість. Суспільство. Право, 308-311, 2012
2012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20