Подписаться
Anastasiia Tokarieva
Anastasiia Tokarieva
University of Customs and Finance
Подтвержден адрес электронной почты в домене umsf.dp.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Educational Digital Games: Models and Implementation
AV Tokarieva, NP Volkova, IV Harkusha, VN Soloviev
CTE 2018 6th Workshop on Cloud Technologies in Education 243, 74-89, 2019
882019
E-learning in the present-day context: from the experience of foreign languages department, PSACEA
AV Tokarieva, NP Volkova, YV Degtyariova, OI Bobyr
Journal of physics: Conference series 1840 (1), 012049, 2021
312021
Інтегративне навчання як один із перспективних напрямів розвитку сучасної вищої освіти
АВ Токарєва
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія …, 2014
222014
Підготовка студентів до міжкультурної комунікації в контексті формування фахівців-медіаторів культур
А Токарєва
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія …, 2013
122013
Формування міжкультурної компетентності у майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності засобами інтерактивних технологій
АВ Токарєва
Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013
112013
EDUCATIONAL DIGITAL GAMES: FROM THEORY TO PRACTICE (Guidelines for Teachers)
A Tokarieva
LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019
52019
TRAINING AS AN EFFECTIVE WAY TO DEVELOP THE FUTURE PAEDIATRICIANS’ READINESS TO WORK IN A TEAM
N Volkova, A Tokarieva, M Karpova
Theory and Practice of Future Teacher’s Training for Work in New Ukrainian …, 2020
4*2020
До проблеми формування міжкультурної компетенції студентів українських вузів
А Токарєва
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2011
42011
Використання сучасних гейміфікованих засобів навчання в контексті викладання іноземних мов студентам технічних та економічних спеціальностей
ІВ Чижикова, АВ Токарєва
Класичний приватний університет, 2023
32023
Сучасні підходи до формування громадянської компетентності студентів: міжнародний та національний контексти
А Токарєва, І Чижикова
Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і психологія …, 2021
32021
ШЛЯХИ ІНТЕГРАЦІЇ СЕРЙОЗНИХ ВІДЕОІГОР У НАВЧАЛЬНИЙ КОНТЕКСТ
А Токарєва
Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла …, 2018
32018
UNDERSTANDING EDUCATORS` EXPERIENCE AND ATTITUDE TO GAMIFIED LEARNING APPLICATIONS.
ЧІВ Токарєва А. В.
Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Педагогіка і Психологія …, 2022
2*2022
Contemporary approaches to the formation of students’ civic competence: international and national contexts
A Tokarieva, I Сhyzhykova
Bulletin of Alfred Nobel University. Series:“Pedagogy and Psychology, 21, 2021
22021
Медіа Педагогіка: Підручник
М Загірняк, Т Поясок, О Беспарточна, А Токарєва
Харків : Друкарня Мадрид, 2018
22018
Використання комп'ютерних відеоігор у сучасному навчальному процесі
А Токарєва
Вісник Дніпропетровського Університету ім. А. Нобеля. Серія «Педагогіка і …, 2016
22016
До питання визначення сучасного стану медіа освіти в Україні
А Токарєва, М Яланська, К Кузнецова
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. – Серія …, 2015
12015
До питання розвитку медіаграмотності студентів українських вишів
А Токарєва
Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія …, 2012
1*2012
Актуальні проблеми використання онлайнових технологій в практиці викладання іноземних мов
А Токарєва
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2011
12011
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНОЇ АВТОНОМІЇ СТУДЕНТІВ УКРАЇНСЬКИХ ЗВО
ТА В., ЧІ В.
ІННОВАЦІЙНА ПЕДАГОГІКА 2 (67), 206-212, 2024
2024
Методичні рекомендації та завдання до практичних та самостійних занять з дисципліни «Крос-культурна комунікація» ступеня вищої освіти «бакалавр» спеціальності 035 «ФІЛОЛОГІЯ»
АВ Токарєва, ІВ Чижикова
Університет митної справи та фінансів, 2023
2023
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20