Follow
Ілляшенко Костянтин, Illyashenko K.V., Illiashenko K.V., Ильяшенко К.В.
Ілляшенко Костянтин, Illyashenko K.V., Illiashenko K.V., Ильяшенко К.В.
доцент кафедри фінансів СумДУ
Verified email at finance.sumdu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Бюджетування як напрямок удосконалення системи управління діяльністю підприємств
ТО Ілляшенко, КВ Ілляшенко, МВ Скобенко
Сумський державний університет, 2012
462012
Можливості підвищення ефективності інвестицій за рахунок зниження ризиків
КВ Ілляшенко
Вісник ПолтНТУ «Економіка і регіон 2 (13), 75-77, 2007
192007
Науково-методичні основи удосконалення економічного механізму розвитку еколого-інноваційної діяльності
ТО Карпіщенко, ОІ Карпіщенко, КВ Ілляшенко
Механізм регулювання економіки, економіка природокористування та організація …, 2002
182002
Економічне обгрунтування реінжинірингу бізнес-процесів як елементу процесоорієнтованої системи управління на виробничому підприємстві
ЛМ Таранюк, ЛГ Мельник, СМ Ілляшенко, ОС Тєлєтов, МК Шапочка, ...
Вид-во СумДУ, 2010
162010
Менеджмент персоналу
КВ Ілляшенко
Видавництво СумДУ, 2010
142010
Стратегічне планування: навч. посібник
ОІ Карпіщенко, КВ Ілляшенко, ОО Карпіщенко
Суми: Сумський державний університет, 2013
132013
Оплата праці як чинник конкурентоспроможності національної економіки
ОІ Карпіщенко, КВ Ілляшенко, ТО Ілляшенко
Видавництво СумДУ, 2007
72007
Crisis phenomena as an incentive to intensify ecommerce of the enterprise
V Pavlova, T Murovana, N Sarai, V Velychko, KV Illiashenko, H Hryshyna
Little Lion Scientific, 2021
62021
Сталий розвиток міста як результат соціального партнерства держави, бізнесу та громади
КВ Ілляшенко
Вісник Хмельницького національного університету 3 (6), 238-242, 2009
62009
Організаційно-економічний механізм реалізації досягнень НТП на підприємствах України у сучасних умовах господарювання
КВ Ильяшенко
Вид-во СумДУ, 2005
62005
Методичні засади ефективного управління фінансовими ресурсами на стадії виконання бюджетів
КВ Ілляшенко, ТО Ілляшенко
Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Економічні науки», 2015
52015
Аналіз інформаційних потоків підприємства і їхнє відображення у звітності
КВ Ілляшенко
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 463-468, 2012
42012
Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем. Порівняльний аналіз національних моделей формування механізмів забезпечення …
СМ Ілляшенко, ОВ Прокопенко, ЛГ Мельник, ОС Тєлєтов, ВВ Божкова, ...
Вид-во СумДУ, 2011
42011
Програмно-цільове фінансування видатків місцевих бюджетів: дискусійні питання оцінки ефективності
ТО Ілляшенко, КВ Ілляшенко, НВ Котенко
Миколаївський національний університет імені ВО Сухомлинського, 2015
32015
Проблеми прогнозування податкових надходжень до Державного бюджету України.
КВ Ілляшенко, ГМ Левченко
Науковий вісник ПУЕТ. Серія «Економічні науки», 2014
32014
Стратегічне планування
ОІ Карпіщенко, КВ Ілляшенко, ОО Карпіщенко
Вид-во СумДУ, 2013
32013
Соціально-економічна мотивація інноваційного розвитку регіону
ОВ Прокопенко, ІО Александров, НМ Андрєєва, ТА Васильєва, ...
Сумський державний університет, 2012
22012
Склад виробничої функції адекватний гнучкому розвитку підприємства
ПВ Тархов, КВ Ілляшенко, НО Гончарова, ОП Славкова, КВ Ильяшенко, ...
Сумський національний аграрний ун-т, 2011
22011
Klasyfikatsiia investytsii: systematyzovanyi pidkhid
KV Illiashenko
Classification of investments: a systematic approach]. Vis nyk DonDUET, 35, 2007
22007
Совершенствование экономического инструментария интегральной оценки технологического потенциала предприятий Украины
КВ Ильяшенко, АИ Карпищенко
Изд-во СумГУ, 2006
22006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20