Follow
Володимир Павлович Курінний (Volodymyr P. Kurinnyi)
Володимир Павлович Курінний (Volodymyr P. Kurinnyi)
Dnipro University of Technology (Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»)
Verified email at nmu.one - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Forecast of potentially dangerous rock pressure manifestations in the mine roadways by using information technology and radiometric control methods
I Slashchov, V Shevchenko, V Kurinnyi, O Slashchova, O Yalanskyi
Miner. Depos 13, 9-17, 2019
92019
Загальний курс фізики
ІП Гаркуша, ІТ Горбачук, ВП Курінний, ІМ Кучерук, МШ Певзнер
Збірник задач. К.: Техніка, 2004
82004
Фізичні аспекти руйнування гірських порід вибухом
ВП Курінний
Курінний ВП–Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2009
72009
Особливості детонації вибухової речовини з інертними добавками
ІП Гаркуша, ВП Курінний
Труди I Міждержавного семинару «Високоенергетична обробка матеріалів 2, 80-83, 1995
7*1995
Критерії керованого знеміцнення гірських порід в полі напружень
ІП Гаркуша, ВП Курінний
Сб. наукових праць Національної гірничої академії України 4 (3), 75-78, 1998
6*1998
Збірник задач з фізики
ІП Гаркуша, ВП Курінний, МП Певзнер
Київ: Вища школа, 1995
51995
Fіzichnі aspekty ruynuvannia gіrskikh porіd vybukhom
VP Kurinnoy
Physical aspects of rocks destruction by the explosion], NGU, Dnіpropetrovsk …, 2009
32009
Сучасні уявлення про механізм знеміцнення гірських порід при вибуху
ВП Курінний
Сб. наук. праць Національного гірничого университету.–Дніпропетровськ: НГУ 1 …, 2003
3*2003
Development of digital technologies for the systems of remote mining safety monitoring
I Slashchov, A Slashchov, I Siromaschenko, V Kurinnyi, M Ikonnikov
E3S Web of Conferences 168, 00065, 2020
22020
До питання до визначення критичних рівнів втрати стійкості композитних материалів
СІ Cкипочка, ТА Паламарчук, МТ Бобро, ВП Курінний
Геотехнічна механіка, 15-25, 2013
2*2013
Phizychni aspekty ruinuvannia girskykh porid vybukhom
VP Kurinnyi
Dnipropetrovsk: NGU 158, 2009
22009
Загальні закономірності залежностей основних параметрів буровибухових рабіт від міцності і тріщиноватості гірських порід
ІП Гаркуша, ВП Курінний
Сб. наук. пр./НГАУ, 61-66, 2004
2*2004
Дослідження газодинамічних процесів при вибуху свердловинного заряду з повітряною порожниною в перебурі
ФІ Кучерявий, ВП Курінний, ЄА Прищепа
Фізико.-техн. пробл. розроб. корисн. копалин, 32-35, 1976
2*1976
Scientific and technical aspects of grouting of marginal rocks of mine workings
S Musiienko, T Palamarchuk, L Prokhorets, V Kurinnyi
E3S Web of Conferences 168, 00057, 2020
12020
Параметри ударних хвиль в забивкі подовжених зарядів скальних порід
ВП Курінний, ІП Гаркуша
Металургійна та гірничорудна промисловість, 96-101, 2015
1*2015
Деякі аспекти фізичних процесів в породном масиві, що виникають при поширенні ударних хвиль
ВП Курінний, ІП Гаркуша
Сучасні ресурсоенергозберігаючі технології гірничого виробництва, 20–26-20–26, 2013
1*2013
Кластерно-ієрархічні структури як результат проявлення масштабного эфекту міцності геомеханічних систем
ТА Паламарчук, АА Яланский, МТ Бобро, ВП Курінний
Геотехнічна механіка, 2012
1*2012
Оцінка параметрів ударних хвиль у пористых середовищах
ВП Курінний, ІП Гаркуша, ІІ Усик, ВМ Мандрікевич
Геотехнічна механіка, 2012
1*2012
Рівняння адіабати для продуктів детонації вибухових речовин з добавками
ВП Курінний, ІП Гаркуша
Геотехнічна механіка, 2012
1*2012
Вплив хвильових процесів в зарядній порожнині на руйнування масива горських порід
ВП Курінний, ІП Гаркуша
Геотехнічна механіка, 2007
1*2007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20