Подписаться
Гончаренко Семен Устимович
Гончаренко Семен Устимович
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене iitlt.gov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Український педагогічний словник
СУ Гончаренко
К.: Либідь 376, 2, 1997
119831997
Педагогічні дослідження: Методологічні поради молодим науковцям
СУ Гончаренко
Київ-Вінниця: ДОВ «Вінниця, 120, 2008
16252008
Зміст загальної освіти і її гуманітаризація
СУ Гончаренко
Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи: Монографія/За …, 2000
2482000
Гуманізація і гуманітаризація освіти
С Гончаренко, Ю Мальований
Шлях освіти, 2-7, 2001
238*2001
Формування наукового світогляду учнів під час вивчення фізики: Посібник для вчителя
СУ Гончаренко
К.: Рад. шк 208 (3), 1990
1561990
Методика навчання і наукових досліджень у вищій школі
СУ Гончаренко
Київ: Вища школа, 2003
1402003
Теоретичні основи дидактичної інтеграції у професійній середній школі
СУ Гончаренко, ІМ Козловська
Педагогіка і психологія, 9-18, 1997
1311997
Григорій Васянович Методологічні контексти педагогічної науки на сучасному етапі її розвитку
В Сухомлинський, С Чавдаров, П Копнін, М Грищенко, С Гончаренко
85*
Гуманітаризація загальної середньої освіти
СУ Гончаренко, ЮІ Мальований
Початкова школа, 4-10, 1995
601995
та ін. Соціально-педагогічний словник/під ред. ВВ Радула
С Гончаренко, В Радул
К.: ЕксОб, 2004
50*2004
Етика науки і етичний кодекс ученого
СУ Гончаренко
Засоби і технології сучасного навчального середовища: матеріали Міжнародної …, 0
42*
РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА Петухова ЛЄ Херсонський державний університет
І Булах, Ю Валькман, Р Гуревич, А Гуржій, А Єршов, М Жалдак, Ю Жук, ...
37*
Наукові школи в педагогіці
С Гончаренко
Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи, 7-28, 2013
362013
Методологія як важливий складник наукового дослідження в педагогіці
СУ Гончаренко, ВА Кушнір
Неперервна професійна освіта: теорія і практика//Науково-методичний журнал …, 2002
302002
ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
ОІ Ляшенко, СУ Гончаренко, ІО Анісімов, МТ Мартинюк
27*
«КУЛЬТУРА» ТА «ОСВІТА»: ВЗАЄМОЗУМОВЛЕНІСТЬ ПОНЯТЬ
АМ Алексюк, ВП Андрущенко, ЄС Барбіна, ІМ Богданова, ...
24*2013
Етичний кодекс ученого
С Гончаренко
Естетика і етика педагогічної дії, 25-34, 2011
212011
Фізика. Олімпіадні задачі. Випуск 2. 9–11 класи
СУ Гончаренко, ЄВ Коршак
Тернопіль:“Навчальна книга–Богдан, 1999
171999
Про покликання вченого
СУ Гончаренко
Полтавський національний педагогічний університет імені ВГ Короленка, 2012
152012
Теоретичні і методичні основи інформаційно-дидактичного забезпечення навчального процесу із загальної хімії у вищиХ ТЕХНІЧНих навчальних закладах
СУ Гончаренко, НН Чайченко, ЛМ Романишина, ВВ Манк
72010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20