Sławomir Kocira
Sławomir Kocira
Подтвержден адрес электронной почты в домене up.lublin.pl
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Enhancement of yield, nutritional and nutraceutical properties of two common bean cultivars following the application of seaweed extract (Ecklonia maxima)
A Kocira, M Świeca, S Kocira, U Złotek, A Jakubczyk
Saudi journal of biological sciences 25 (3), 563-571, 2018
552018
Modeling biometric traits, yield and nutritional and antioxidant properties of seeds of three soybean cultivars through the application of biostimulant containing seaweed and …
S Kocira, A Szparaga, A Kocira, E Czerwińska, A Wójtowicz, ...
Frontiers in plant science 9, 388, 2018
462018
Application of Moldavian dragonhead (Dracocephalum moldavica L.) leaves addition as a functional component of nutritionally valuable corn snacks
A Wójtowicz, A Oniszczuk, T Oniszczuk, S Kocira, K Wojtunik, M Mitrus, ...
Journal of food science and technology 54 (10), 3218-3229, 2017
332017
Effect assessment of Kelpak SL on the bean yield (Phaseolus vulgaris L.)
A Kocira, R Kornas, S Kocira
Journal of Central European Agriculture 14 (2), 0-0, 2013
272013
Effect of applying a biostimulant containing seaweed and amino acids on the content of fiber fractions in three soybean cultivars
S Kocira, A Szparaga, A Kocira, E Czerwińska, K Depo, B Erlichowska, ...
Legume Res 42 (3), 341-347, 2019
262019
Effect of an amino acids-containing biostimulator on common bean crop
S Kocira, A Kocira, M Szmigielski, A Piecak, A Sagan, U Malaga-Tobola
Przemysl Chemiczny 94 (10), 1732-1736, 2015
252015
Effect of foliar application of a nitrophenolate–based biostimulant on the yield and quality of two bean cultivars
A Kocira, S Kocira, M Świeca, U Złotek, A Jakubczyk, K Kapela
Scientia Horticulturae 214, 76-82, 2017
242017
Poziom i dynamika zmian wyposażenia i wykorzystania ciągników rolniczych w gospodarstwach rodzinnych
S Kocira, S Parafiniuk
Inżynieria Rolnicza 10, 169-176, 2006
242006
Modification of growth, yield, and the nutraceutical and antioxidative potential of soybean through the use of synthetic biostimulants
A Szparaga, S Kocira, A Kocira, E Czerwińska, M Świeca, E Lorencowicz, ...
Frontiers in plant science 9, 1401, 2018
222018
Effects of seaweed extract on yield and protein content of two common bean (Phaseolus vulgaris L.) cultivars
S Kocira, A Kocira, R Kornas, M Koszel, M Szmigielski, M Krajewska, ...
Legume Research-An International Journal 41 (4), 589-593, 2018
182018
Wykorzystanie komputerów i Internetu przez studentów studiów o profilu rolniczym
E Lorencowicz, S Kocira
Inżynieria Rolnicza 13, 121-129, 2009
182009
Effect of amino acid biostimulant on the yield and nutraceutical potential of soybean
S Kocira
Chilean journal of agricultural research 79 (1), 17-25, 2019
172019
Generalized logistic functions in modelling emergence of Brassica napus L.
A Szparaga, S Kocira
PLoS One 13 (8), e0201980, 2018
172018
Morphological and biochemical responses of Glycine max (L.) Merr. to the use of seaweed extract
S Kocira, A Szparaga, M Kuboń, E Czerwińska, T Piskier
Agronomy 9 (2), 93, 2019
162019
Effects of Nano-Gro preparation applications on yield components and antioxidant properties of common bean (Phaseolus vulgaris L.)
A Kocira, S Kocira, U Złotek, R Kornas, M Świeca
Fresenius Environmental Bulletin 24 (11b), 4034-4041, 2015
162015
Effect of Asahi SL application on common bean yield
A Kocira, S Kocira, M Stryjecka
Agriculture and Agricultural Science Procedia 7, 103-107, 2015
162015
Kryteria zrównoważonej modernizacji gospodarstw rodzinnych
J Sawa, S Kocira
Problemy Inżynierii Rolniczej 18, 33-40, 2010
162010
Productivity of resources and investments at selected ecological farms
U Malaga-Toboła, S Tabor, S Kocira
Agriculture and Agricultural Science Procedia 7, 158-164, 2015
152015
Effect of Fylloton application on photosynthetic activity of Moldavian dragonhead (Dracocephalum moldavica L.)
S Kocira, A Sujak, A Kocira, A Wójtowicz, A Oniszczuk
Agriculture and Agricultural Science Procedia 7, 108-112, 2015
152015
Wpływ technicznego uzbrojenia procesu pracy na nadwyżkę bezpośrednią w gospodarstwach rodzinnych
S Kocira
Inżynieria Rolnicza 12, 375-379, 2008
152008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20