Подписаться
Andrey Melnichenko; Andrii Melnychenko; Андрій Мельниченко
Andrey Melnichenko; Andrii Melnychenko; Андрій Мельниченко
Другие именаМельниченко Андрій Сергійович
National University of Civil Defence of Ukraine/Национальный университет гражданской защиты Украины
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuczu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Improvement of the method of calculating a group of sound insulating panels
A Bielikov, O Mamontov, R Papirnyk, T Stytsenko, V Shalomov
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2019
42019
Efficiency biologics for growing Ornithopus seeding
ІП Храпійчук, ОВ Маркіна, АМ Мельниченко
Знание, 75-81, 2016
22016
Minimization of the harmful effect from emergency situations with the pollution of chemical and radioactive substances into the atmosphere
МВ Кустов, АС Мельниченко, ВД Калугін
12023
Технологія локалізації та знезараження парогазової фази хмари НХР
АС Мельниченко
Національний університет цивільногоо захисту України, 2022
12022
Доцільність розширення номенклатури екстемпоральних лікарських засобів для лікування запальних процесів у носоглотці
ОЄ Богуцька, АС Мельниченко
12022
Вплив хімічної нейтралізації небезпечного газу на швидкість його осадження
АС Мельниченко, МВ Кустов
Національний університет цивільногоо захисту України, 2021
12021
Розв’язання рівняння розповсюдження небезпечних хімічних речовин у просторі при його осадженні
АС Мельниченко, МВ Кустов
Національний університет цивільногоо захисту України, 2021
12021
Прогнозування розмірів зони хімічного ураження за допомогою пакету математичних програм MAPLE
АС Мельниченко, МВ Кустов
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ" ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ", 2021
12021
Прогнозування масштабів хімічного ураження за умов осадження небезпечної речовини
МВ Кустов, ОЄ Басманов, ОА Тарасенко, АС Мельниченко
НУЦЗУ, 2021
12021
Розрахунок зони хімічного зараження при розливі НХР із залізничної цистерни
АС Мельниченко, МВ Кустов
Національний університет цивільного захисту України, 2020
12020
Аналіз причин виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах зберігання хлору
АС Мельниченко, МВ Кустов
Національний університет цивільного захисту України, 2020
12020
Моделювання зони хімічного ураження в умовах локалізації надзвичайної ситуації
АС Мельниченко, МВ Кустов
Barca Academy Publishing, 2020
12020
Меры рекуррентности и методика их использования для изучения и прогнозирования динамики состояния экосистем
ББ Поспелов, РГ Мелещенко, OВ Прокопенко, АС Мельниченко
Проблеми надзвичайних ситуацій, 14-28, 2019
12019
Оперативный метод оценки влияния чрезвычайных ситуаций на окружающую атмосферу
ББ Поспелов, ЕА Рыбка, РГ Мелещенко, МО Самойлов
12019
СКЛАДОВІ КОМПЛЕКСНОГО РОЗУМІННЯ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНУ
АС Мельниченко
Національний університет цивільногоо захисту України, 2024
2024
РОЗРОБКА ПІН НА ОСНОВІ ГЕЛЕУТВОРЮЮЧОЇ СИСТЕМИ ТА ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИХ РЕЧОВИН З НЕОБХІДНИМ ДІАПАЗОНОМ ЧАСУ ТВЕРДІННЯ
АС Мельниченко
Національний університет цивільногоо захисту України, 2023
2023
ВПЛИВ СТРОКІВ СІВБИ НА УРОЖАЙ І ЯКІСТЬ СОРГО ЗЕРНОВОГО В УМОВАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ
ГІ Латюк, АС Мельниченко
Рекомендовано до друку вченою радою Одеського державного аграрного …, 2023
2023
Бікогерентність динаміки небезпечних параметрів газового середовища при загоряннях матеріалів
ЮС Безугла, ББ Поспєлов, РГ Мелещенко, ОА Ященко, ...
Проблеми надзвичайних ситуацій: Зб. наук. пр.–Харьков, НУЦЗУ, 2023.–Вип. 38, 2023
2023
Моделювання процесу розповсюдження небезпечних хімічних речовин
АС Мельниченко, Д Єфимова
Національний університет цивільного захисту України, 2023
2023
Особливості методів моделювання швидкості тепловиділення у FIRE DYNAMICS SIMULATOR
АС Мельниченко, СА Виноградов, СМ Шахов, ДІ Савельєв, ...
Національний університет цивільного захисту України, 2023
2023
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20