Follow
Nataliia Kotenko
Title
Cited by
Cited by
Year
A global review of ecological fiscal transfers
J Busch, I Ring, M Akullo, O Amarjargal, M Borie, RS Cassola, ...
Nature Sustainability 4 (9), 756-765, 2021
252021
Вартісно-орієнтоване управління інноваційною діяльністю підприємств: методологічні засади, світовий та вітчизняний досвід
ОО Захаркін
Вид-во СумДУ, 2015
192015
Неурядові організації: поняття, види та джерела фінансування в умовах сталого розвитку
НВ Котенко, СГ Карпенко
Вісник Сумського державного університету. Серія: Економіка, 71-81, 2014
192014
Digital health projects financing: challenges and opportunities
NV Kotenko, V Bohnhardt
Sumy State University, 2021
102021
Marketing management tools of funding and promotion services of non-governmental organizations
NV Kotenko, SG Serdiuk, AV Saltykova
Marketing and management of innovations, 20-33, 2015
10*2015
The impact of the macroeconomic stability on the energy-efficiency of the European countries: A bibliometric analysis
TV Pimonenko, YO Us, LY Liulova, NV Kotenko
EDP Sciences, 2021
92021
Fiscal decentralization and the challenges of public ecological services delivery
NV Kotenko, TO Illyashenko
Marketing and management of innovations, 267-278, 2015
82015
Фінансування публічних екологічних послуг як основа забезпечення якості життя населення України
НВ Котенко
Видавництво СумДУ, 2009
72009
Оцінка фінансової стійкості місцевого бюджету
І Скляр, Н Котенко, В Черв’як
Економічний аналіз, 338-342, 2012
62012
ФІСКАЛЬНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ: ДОСВІД ВРАЗЛИВОСТІ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ
НВ Котенко, Я Решетняк
Матеріали збірника друкуються мовою оригіналу. Редакція не завжди поділяє …, 2017
52017
Використання інформаційних технологій у фандрайзингу для соціальних проектів та стартапів
I Kobushko, N Kotenko, K Boiko
Соціальна економіка 54 (2), 93-99, 2017
52017
Neuriadovi orhanizatsii: poniattia, vydy ta dzherela finansuvannia v umovakh staloho rozvytku [Non-governmental organizations: concepts, types and financing sources in the …
NV Kotenko, SH Karpenko
Visnyk Sumskoho derzhavnoho universytetu—SSU Bulletin 3, 71-81, 2014
52014
До питання координації монетарної та фіскальної політики
ГВ Салтикова, НВ Котенко
Сумський державний університет, 2015
42015
Управління фінансуванням публічних екологічних послуг у системі територіального природокористування
НВ Котенко
СумДУ, 2011
42011
Вплив комплементарності розподілу ризиків на ефективність застосування публічно-приватного партнерства в сфері екологічних послуг
НВ Котенко, ВМ Боронос
Видавництво СумДУ, 2011
42011
Світові практики побудови системи адміністрування податку на додану вартість
ІВ Тютюник, НВ Котенко
Інтелект XXI, 39-43, 2018
32018
Тіньова зайнятість населення: форми прояву та наслідки для економіки країни
ІВ Тютюник, НА Антонюк, НВ Котенко
Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії, 259-263, 2018
32018
Програмно-цільове фінансування видатків місцевих бюджетів: дискусійні питання оцінки ефективності
ТО Ілляшенко, КВ Ілляшенко, НВ Котенко
Миколаївський національний університет імені ВО Сухомлинського, 2015
32015
Реалізація концепції сталого розвитку території шляхом впровадження еколого-економічних зон
НВ Котенко, ТО Ілляшенко
Видавництво СумДУ, 2010
32010
Методы решения экологических проблем
ЛГ Мельник, ОА Лукаш, ВН Авдасёв, СС Беляева, ПИ Бида, ...
Сумский национальный аграрный университет, 2015
22015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20