Подписаться
Olesia Filenko (Оrcid 0000-0002-0277-6633)
Olesia Filenko (Оrcid 0000-0002-0277-6633)
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute” (grid.18192.33/ROR 00yp5c433) UKRAINE
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Sorption resistance studying of environmentally friendly polymeric materials in different liquid mediums
V Lebedev, T Tykhomyrova, O Filenko, A Cherkashina, O Lytvynenko
Materials Science Forum 1038, 168-174, 2021
212021
Розробка макрокінетичної моделі процесу біологічної очистки газоповітряних сумішей
ГЮ Бахарєва, ОВ Шестопалов, ОМ Філенко, ТС Тихомирова
Т 2, 12-15, 2015
72015
Разработка универсальной модели кинетики стационарного процесса биоочистки с субстратным ингибированием
АЮ Бахарева, АВ Шестопалов, ОН Филенко, ББ Кобылянский
Восточно-европейский журнал передовых технологий 2 (10 (80)), 19-26, 2016
52016
Development of a mathematical model of the process of biological treatment of gaseous emissions
A Bakharevа, O Shestopalov, O Filenko, Т Tykhomyrova
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 6 (6), 78, 2015
5*2015
Development of extruded animal feed based on fat and oil industry waste
I Petik, O Litvinenko, V Kalyna, O Ilinska, V Raiko, O Filenko, M Lutsenko, ...
Український державний університет залізничного транспорту, 2023
42023
Сучасні напрями підвищення екологічної безпеки виробництва соди
ВП Шапорєв, ВП Шапорев, МА Цейтлін, МА Цейтлин, ВФ Райко, ...
Вид-во СумДУ, 2014
42014
About reactor modeling for organic impurities thermal neutralization
RY Protopopov, ON Filenko, VP Shaporev
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies 2 (12), 56, 2012
42012
Улучшение эксплуатационных характеристик куттеров путем создания новой конструкции ножей
СА Гринь, ОН Филенко, АА Телюк
НТУ" ХПИ", 2012
42012
Закономірності гідродинамічних та масообмінних процесів очищення газових викидів содового виробництва у апараті з комбінованими контактними пристроями
ОМ Філенко
ОМ Філенко, 2011
42011
Design and research of environmental friendly polymeric materials modified by humic substances
V Lebedev, T Tykhomyrova, D Miroshnichenko, O Filenko, A Kariev, ...
AIP Conference Proceedings 2684 (1), 2023
22023
Аналіз критеріїв нормування екологічної безпеки водних об’єктів
СО Гринь, ОМ Філенко, ПВ Кузнєцов
Экология и промышленность, 107-111, 2013
22013
О моделировании реакторов для термической нейтрализации органических примесей
РЯ Протопопов, ВП Шапорев, ОН Филенко
Восточно-Европейский журнал передовых технологий 2 (12 (56)), 22-26, 2012
22012
Design and Research of Environmentally Friendly Polymeric Materials Modificated by Derivatives of Coal.
V Lebedev, D Miroshnichenko, T Tykhomyrova, A Kariev, M Zinchenko, ...
Petroleum & Coal 65 (2), 2023
12023
Екологічні інновації як фактор досягнення сталого розвитку суспільства
МГ Зінченко, ОМ Філенко
Інтегровані технології та енергозбереження, 90-98, 2020
12020
DEVELOPMENT OF ESTIMATION METHODS OF ENVIRONMENTAL RISK DEGRADING THE SURFACE WATER STATE
OВ Рибалова, СР Артемьев, МВ Сарапина, БМ Цымбал, АЮ Бахарева, ...
PC TECHNOLOGY CENTER, 2018
12018
Біологічна очистка та дезодорація газоповітряних викидів
ОВ Шестопалов, ГЮ Бахарєва, ОМ Філенко, ЮМ Плахотна, ...
НТУ" ХПІ", 2015
12015
Использование установки кипящего слоя для сушки поваренной соли
СА Гринь, ОН Филенко, ВВ Якибчук
НТУ" ХПИ", 2013
12013
Моделювання розсіювання дрібнодисперсного пилу в атмосфері від стаціонарних джерел забруднення
ІС Козій, ЛЛ Гурець, ОП Будьоний
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у …, 2012
12012
Novel biodegradable polymers modified by humic acids
V Lebedev, D Miroshnichenko, N Vytrykush, S Pyshyev, A Masikevych, ...
Materials Chemistry and Physics 313, 128778, 2024
2024
Методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни" Організація та управління в природоохоронній діяльності"
НМ Самойленко, ОМ Філенко
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2024
2024
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20