Коваленко Инна Игоревна, Коваленко Інна Ігорівна, Kovalenko Inna Igorivna
Коваленко Инна Игоревна, Коваленко Інна Ігорівна, Kovalenko Inna Igorivna
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Визначення поняття децентралізації та її впровадження в Україні (окремі теоретичні аспекти)
І Коваленко, Л Решетник
Історико-правовий часопис, 96-100, 2016
72016
Сутність і зміст правового виховання: методологічний аспект
ІІ Коваленко
Наукові записки Харківського університету Повітряних Сил. Серія: Соціальна …, 2008
62008
Правове виховання в сучасній Україні
АП Гетьман
монографія/АП Гетьман, ЛМ Герасіна, ОГ Данильян, ОП Дзьобань та ін./За ред …, 2010
52010
Методологічні підходи до розуміння сутності та змісту правового виховання
СІ Максимов, ІІ Коваленко
Правове виховання в сучасній Україні.–Х.: Право, 10-32, 2010
52010
Правове життя в інтегративному праворозумінні: смислові обриси
ІІ Коваленко
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2016
42016
Інтегративне праворозуміння в контексті феноменологічного осягнення права
ІІ Коваленко
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2015
42015
До проблеми цілей правового виховання
ІІ Коваленко
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
32009
Правосвідомість як джерело формування правових смислів (феноменологічний аспект)
ІІ Коваленко, ОС Лозова
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2017
22017
Суспільство, людина, право: сучасні дослідження актуальних проблем: моногр.
ОГ Данильян
Х.: Право, 2014
22014
Про деякі теоретичні аспекти дослідження громадянської культури
ІІ Коваленко
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер …, 2013
22013
Про особливості європейської системи правового виховання
ІІ Коваленко
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія …, 2012
22012
Правове виховання: онтологічний статус
СВ Шефель, ІІ Коваленко
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2010
22010
Соціокультурний підхід як методологічна засада дослідження правового виховання
ІІ Коваленко
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2009
22009
Простір Homo Virtualis і пост-цифрова естетика музики
ОВ Рябініна
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, 2018
12018
Громадянська культура та засоби масової комунікації в інформаційному суспільстві
ІІ Коваленко
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер …, 2014
12014
Архітектоніка правової культури в аксіологічному вимірі: до постановки питання
ІІ Коваленко
Вісник, 116, 2013
12013
Суспільний інтерес як складова системи правового навчання та виховання в Польщі
ІІ Коваленко
Вісн. Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. Сер.: Філос., філос …, 2012
12012
До проблеми визначення мети правового виховання в сучасних умовах розвитку правової культури
ІІ Коваленко
видавництво" Право", 2011
12011
Про деякі філософські проблеми права в герменевтичній концепції поля рікьора
ІІ Коваленко, МА Рубащенко
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2010
12010
Осмислення феномену права в соціокультурній концепції Питирима сорокіна
ІІ Коваленко
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2009
12009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20