Коваленко Инна Игоревна, Коваленко Інна Ігорівна
Коваленко Инна Игоревна, Коваленко Інна Ігорівна
Подтвержден адрес электронной почты в домене nlu.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Земли! Земли
ВГ Короленко
М.:«Советский писатель, 1991
281991
Моніторинг гельмінтозів та еймеріозів свійської птиці в господарствах центральних областей України
ІІ Коваленко, ТВ Маршалкіна, ГВ Заікіна
Ветеринарна медицина, 353-354, 2011
92011
Моніторинг інвазійних хвороб свійської птиці в господарствах Степової зони України
ТВ Маршалкіна, ГВ Заiкіна, ІІ Коваленко
Ветеринарна медицина, 271, 2010
82010
Сутність і зміст правового виховання: методологічний аспект
ІІ Коваленко
Наукові записки Харківського університету Повітряних Сил. Серія: Соціальна …, 2008
62008
Методологічні підходи до Розуміння сутності та змісту пРавового виховання
СІ Максимов, ІІ Коваленко
Правове виховання в сучасній Україні.–Х.: Право, 10-32, 2010
52010
Інтегративне праворозуміння в контексті феноменологічного осягнення права
ІІ Коваленко
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2015
42015
Правове виховання в сучасній Україні:[монографія][за ред. ВЯ Тація]
АП Гетьман
Харків: Право, 2010
32010
Правосвідомість як джерело формування правових смислів (феноменологічний аспект)
ІІ Коваленко, ОС Лозова
" Вісник НЮУ імені Ярослава Мудрого". Серія: Філософія, філософія права …, 2017
22017
Правове життя в інтегративному праворозумінні: смислові обриси
ІІ Коваленко
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2016
22016
Суспільство, людина, право: сучасні дослідження актуальних проблем: моногр.
ОГ Данильян
Х.: Право, 2014
22014
Про деякі теоретичні аспекти дослідження громадянської культури
ІІ Коваленко
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер …, 2013
22013
Соціокультурний підхід як методологічна засада дослідження правового виховання
ІІ Коваленко
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2009
22009
До проблеми цілей правового виховання
ІІ Коваленко
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
22009
Громадянська культура та засоби масової комунікації в інформаційному суспільстві
ІІ Коваленко
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Сер …, 2014
12014
Архітектоніка правової культури в аксіологічному вимірі: до постановки питання
ІІ Коваленко
Вісник, 116, 2013
12013
Про особливості європейської системи правового виховання
ІІ Коваленко
Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія …, 2012
12012
Суспільний інтерес як складова системи правового навчання та виховання в Польщі
ІІ Коваленко
Вісн. Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. Сер.: Філос., філос …, 2012
12012
До проблеми визначення мети правового виховання в сучасних умовах розвитку правової культури
ІІ Коваленко
видавництво" Право", 2011
12011
Про деякі філософські проблеми права в герменевтичній концепції Поля Рікьора
ІІ Коваленко, МА Рубащенко
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2010
12010
Правове виховання: онтологічний статус
СВ Шефель, ІІ Коваленко
Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава …, 2010
12010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20