Євген Білоусов
Євген Білоусов
НДІ правового забезпечення та інноваційного розвитку НАПрН України
Verified email at nulau.edu.ua
TitleCited byYear
Науково-практичний коментар Господарського Кодексу України
ГЛ Знаменський, РП Бойчук, ЕН Білоусов, ВП Жушман
Юрінком, 2012
27*2012
Господарське право України
ВМ Гайворонський, ВП Жушман, ЄМ Білоусов, РП Бойчук, СВ Глібко, ...
Видавництво «Право», 2005
152005
Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні: сучасний стан і напрями вдосконалення
АП Гетьман, АМ Статівка, ВЮ Уркевич, БЄ Н.
Право, 2012
72012
Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні: сучасний стан і напрями вдосконалення
ЄН Білоусов
Право, 2012
7*2012
Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні: сучасний стан і напрями вдосконалення
АП Гетьман, АМ Статівка, ВЮ Уркевич, МВ Шульга, ЄМ Білоусов, ...
видавництво" Право", 2012
72012
Украина в системе международной экономической безопасности
ЕН Белоусов
Экономика и право, 2009
6*2009
Інноваційна сфера та економічна безпека держави (поставка проблеми)
ЄМ Білоусов
Право та інновації, 2013
52013
Інноваційна сфера та економічна безпека держави (постановка проблеми)
ЄМ Білоусов
Право та інновації, 5-14, 2013
52013
Класифікація господарських ризиків
Є Білоусов
Підприємництво, господарство і право, 13-14, 2002
52002
Державно-приватне партнерство як інструмент формування інноваційної економіки
ЄМ Білоусов
Правове забезпечення комерціалізації результатів досліджень і розробок, 2012
42012
Державно-приватне партнерство як інструмент формування інноваційної економіки
ЄМ Білоусов
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗРОБОК, 2012
42012
Державне регулювання у сфері забезпечення економічної безпеки господарюючого суб’єкта
ЄМ Білоусов
Право та інновації, 7-13, 2015
22015
Корупція та економічна безпека держави
ЄМ Білоусов
22014
Сутнісні характеристики та співвідношення понять «економічна безпека держави», «економічна безпека регіону», «економічна безпека підприємства»
ЄМ Білоусов
Право та інновації, 2014
22014
ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Є БІЛОУСОВ
Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică, 94 - 97, 2014
22014
Історія формування господарсько-правових засобів забезпечення економічної безпеки
Є БІЛОУСОВ
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, ФИЛОСОФИЯ ПРАВА; КОНСТИТУЦИОННОЕ И …, 2014
22014
Юридична природа економічної безпеки як категорії господарського права
ЄМ Білоусов
Європейські перспективи, 88-93, 2013
22013
Договір страхування господарських ризиків
ЄМ Белоусов
ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00. 04/ЄМ Білоусов, 0
2
Економічна безпека регіонів у контексті зміни парадигми регіонального управління (постановка проблеми)
Є Білоусов
Национальный юридический журнал: теория и практика. URL: http://www …, 0
2
Господарське право як першооснова в забезпеченні економічної безпеки України
ЄМ Білоусов
12018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20