Євген Білоусов
Євген Білоусов
НДІ правового забезпечення та інноваційного розвитку НАПрН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Науково-практичний коментар Господарського Кодексу України
ГЛ Знаменський, РП Бойчук, ЕН Білоусов, ВП Жушман
Юрінком, 2012
28*2012
Господарське право України
ВМ Гайворонський, ВП Жушман, ЄМ Білоусов, РП Бойчук, СВ Глібко, ...
Видавництво «Право», 2005
172005
Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні: сучасний стан і напрями вдосконалення
АП Гетьман, АМ Статівка, ВЮ Уркевич, БЄ Н.
Право, 2012
52012
Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні: сучасний стан і напрями вдосконалення
ЄН Білоусов
Право, 2012
5*2012
Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні: сучасний стан і напрями вдосконалення
АП Гетьман, АМ Статівка, ВЮ Уркевич, МВ Шульга, ЄМ Білоусов, ...
видавництво" Право", 2012
52012
Украина в системе международной экономической безопасности
ЕН Белоусов
Экономика и право, 2009
52009
Інноваційна сфера та економічна безпека держави (поставка проблеми)
ЄМ Білоусов
Право та інновації, 2013
42013
Інноваційна сфера та економічна безпека держави (постановка проблеми)
ЄМ Білоусов
42013
Державно-приватне партнерство як інструмент формування інноваційної економіки
ЄМ Білоусов
Правове забезпечення комерціалізації результатів досліджень і розробок, 2012
42012
Державно-приватне партнерство як інструмент формування інноваційної економіки
ЄМ Білоусов
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗРОБОК, 2012
42012
Право і глобалізація (місце правової системи України в контексті світової економічної інтеграції)
ЄМ Білоусов
Правове забезпечення економічного суверенітету України, 2011
22011
Державне регулювання у сфері забезпечення економічної безпеки господарюючого суб’єкта
ЄМ Білоусов
Право та інновації, 7-13, 2015
12015
Корупція та економічна безпека держави
ЄМ Білоусов
12014
Сутнісні характеристики та співвідношення понять «економічна безпека держави», «економічна безпека регіону», «економічна безпека підприємства»
ЄМ Білоусов
Право та інновації, 2014
12014
Юридична природа економічної безпеки як категорії господарського права
ЄМ Білоусов
Європейські перспективи, 88-93, 2013
12013
Договор страхования хозяйственных рисков
ЕМ Білоусов
Національної юридичної академії України, 1997
11997
ЩОДО ЗАГРОЗ БЕЗПЕЦІ ГОСПОДАРЮВАННЯ (ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ)
ЄМ Білоусов
2017
Місце України в системі забезпечення міжнародної економічної безпеки
ЄМ Білоусов
Право та інновації, 9-15, 2016
2016
ЦИВІЛьНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС
В Бобрик, О Братель, С Бурденюк, К Головко, С Здоровець, ...
2016
Актуальні проблеми функціонування механізму господарсько-правового забезпечення економічної безпеки держави
Є Білоусов
Підприємництво, господарство і право, 85-88, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20