Євген Білоусов
Євген Білоусов
НДІ правового забезпечення та інноваційного розвитку НАПрН України
Verified email at nulau.edu.ua
TitleCited byYear
Науково-практичний коментар Господарського Кодексу України
ГЛ Знаменський, РП Бойчук, ЕН Білоусов, ВП Жушман
Юрінком, 2012
30*2012
Господарське право України
ВМ Гайворонський, ВП Жушман, ЄМ Білоусов, РП Бойчук, СВ Глібко, ...
Видавництво «Право», 2005
162005
Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні: сучасний стан і напрями вдосконалення
АП Гетьман, АМ Статівка, ВЮ Уркевич, БЄ Н.
Право, 2012
82012
Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні: сучасний стан і напрями вдосконалення
ЄН Білоусов
Право, 2012
8*2012
Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні: сучасний стан і напрями вдосконалення
АП Гетьман, АМ Статівка, ВЮ Уркевич, МВ Шульга, ЄМ Білоусов, ...
видавництво" Право", 2012
82012
Украина в системе международной экономической безопасности
ЕН Белоусов
Экономика и право, 2009
6*2009
Інноваційна сфера та економічна безпека держави (поставка проблеми)
ЄМ Білоусов
Право та інновації, 2013
52013
Інноваційна сфера та економічна безпека держави (постановка проблеми)
ЄМ Білоусов
Право та інновації, 5-14, 2013
52013
Державно-приватне партнерство як інструмент формування інноваційної економіки
ЄМ Білоусов
Правове забезпечення комерціалізації результатів досліджень і розробок, 2012
52012
Державно-приватне партнерство як інструмент формування інноваційної економіки
ЄМ Білоусов
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗРОБОК, 2012
52012
Класифікація господарських ризиків
Є Білоусов
Підприємництво, господарство і право, 13-14, 2002
52002
Юридична природа економічної безпеки як категорії господарського права
ЄМ Білоусов
Європейські перспективи, 88-93, 2013
42013
Корупція та економічна безпека держави
ЄМ Білоусов
32014
Державне регулювання у сфері забезпечення економічної безпеки господарюючого суб’єкта
ЄМ Білоусов
Право та інновації, 7-13, 2015
22015
Сутнісні характеристики та співвідношення понять «економічна безпека держави», «економічна безпека регіону», «економічна безпека підприємства»
ЄМ Білоусов
Право та інновації, 2014
22014
ІСТОРІЯ ФОРМУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИХ ЗАСОБІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Є БІЛОУСОВ
Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică, 94 - 97, 2014
22014
Історія формування господарсько-правових засобів забезпечення економічної безпеки
Є БІЛОУСОВ
ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА, ФИЛОСОФИЯ ПРАВА; КОНСТИТУЦИОННОЕ И …, 2014
22014
Договір страхування господарських ризиків
ЄМ Белоусов
ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00. 04/ЄМ Білоусов, 0
2
Економічна безпека регіонів у контексті зміни парадигми регіонального управління (постановка проблеми)
Є БІЛОУСОВ
Victor Guțuleac la 75 de ani, 58, 0
2
Пріоритетні напрями господарсько-правового забезпечення економічної безпеки України
ЄМ Білоусов
Приватне та публічне право, 67-72, 2018
12018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20