Євген Білоусов
Євген Білоусов
НДІ правового забезпечення та інноваційного розвитку НАПрН України
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Науково-практичний коментар Господарського Кодексу України
ГЛ Знаменський, РП Бойчук, ЕН Білоусов, ВП Жушман
Юрінком, 2012
26*2012
Господарське право України
ВМ Гайворонський, ВП Жушман, ЄМ Білоусов, РП Бойчук, СВ Глібко, ...
Видавництво «Право», 2005
152005
Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні: сучасний стан і напрями вдосконалення
АП Гетьман, АМ Статівка, ВЮ Уркевич, БЄ Н.
Право, 2012
62012
Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні: сучасний стан і напрями вдосконалення
ЄН Білоусов
Право, 2012
6*2012
Правове регулювання екологічних, аграрних та земельних відносин в Україні: сучасний стан і напрями вдосконалення
АП Гетьман, АМ Статівка, ВЮ Уркевич, МВ Шульга, ЄМ Білоусов, ...
видавництво" Право", 2012
62012
Украина в системе международной экономической безопасности
ЕН Белоусов
Экономика и право, 2009
6*2009
Класифікація господарських ризиків
Є Білоусов
Підприємництво, господарство і право, 13-14, 2002
52002
Інноваційна сфера та економічна безпека держави (поставка проблеми)
ЄМ Білоусов
Право та інновації, 2013
42013
Державно-приватне партнерство як інструмент формування інноваційної економіки
ЄМ Білоусов
Правове забезпечення комерціалізації результатів досліджень і розробок, 2012
42012
Державно-приватне партнерство як інструмент формування інноваційної економіки
ЄМ Білоусов
ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗРОБОК, 2012
42012
Інноваційна сфера та економічна безпека держави (постановка проблеми)
ЄМ Білоусов
Право та інновації, 5-14, 2013
32013
Державне регулювання у сфері забезпечення економічної безпеки господарюючого суб’єкта
ЄМ Білоусов
Право та інновації, 7-13, 2015
12015
Корупція та економічна безпека держави
ЄМ Білоусов
12014
Сутнісні характеристики та співвідношення понять «економічна безпека держави», «економічна безпека регіону», «економічна безпека підприємства»
ЄМ Білоусов
Право та інновації, 2014
12014
Юридична природа економічної безпеки як категорії господарського права
ЄМ Білоусов
Європейські перспективи, 88-93, 2013
12013
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни" Цивільний процес"
ВВ Баранкова, ВА Бігун, ЄО Васильєв, КА Гузе, КВ Гусаров, ...
Видавництво" Право", 2011
12011
Договор страхования хозяйственных рисков
ЕМ Білоусов
Національної юридичної академії України, 1997
1*1997
ЩОДО ЗАГРОЗ БЕЗПЕЦІ ГОСПОДАРЮВАННЯ (ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ)
ЄМ Білоусов
2017
Місце України в системі забезпечення міжнародної економічної безпеки
ЄМ Білоусов
Право та інновації, 9-15, 2016
2016
ЦИВІЛьНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС
В Бобрик, О Братель, С Бурденюк, К Головко, С Здоровець, ...
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20