Подписаться
Світлана Вікторівна Скребовська (Skrebovska Svitlana)
Світлана Вікторівна Скребовська (Skrebovska Svitlana)
Викладач кафедри ботаніка Херсонського державного університету
Подтвержден адрес электронной почты в домене ksu.ks.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Scotielleopsis levicostata (Chlorophyta) в системі Sсenedesmaceae
СВ Скребовська, ІЮ Костіков
Чорноморський ботанічний журнал, 401-412, 2012
62012
Бессосудистые растения как компоненты настенных обрастаний города Херсона
НВ Загороднюк, СВ Скребовская
42017
Місце в системі Chlorophyta одноклітинної автоспороутворюючої водорості Pseudospongiococcum protococcoides
Е Челебієва, С Скребовська
Вісник Львівського університету. Сер.: Біологічна, 75-81, 2013
32013
Водорості-макрофіти західної частини Джарилгацької затоки Чорного моря
СВ СКРЕБОВСЬКА, АО ШАПОШНИКОВА
22016
Scenedesmus brasiliensis R. Chodat in Scenedesmaceae (Chlorophyta) System
SS Skrebovskaya, IY Kostikov, PM Tsarenko
International Journal on Algae 17 (1), 2015
22015
Scenedesmus basiliensis R. Chodat в системе Scenedesmaceae (Chlorophyta)
СВ Скребовская, ИЮ Костиков, ПМ Царенко
Альгология, 2015
12015
Нові знахідки видів роду Asplenium L. на Херсонщині
ІІ Мойсієнко, МЯ Захарова, СВ Скребовська, МІ Мойсієнко
Чорноморський ботанічний журнал, 119-123, 2017
2017
Дослідження епіфітних Водоростей на Quercus roBur l.(FAgAceAe), gleditsiA triAcAnthos l.(FABAceAe) та Виділення їх У кУльтУрУ
ГО Мала, СВ Скребовська
2016
Молекулярно-генетичні дослідження моху Аulacomnium arenopaludosum
МФ Бойко, ВМ Овсієнко, СВ Скребовська
Український ботанічний журнал, 2016
2016
МОРФОЛОГІЧНІ ТА МОЛЕКУЛЯРНО-ФІЛОГЕНЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ SCENEDESMUS RUBESCENS (CHLOROPHYTA)
ЕС Челебієва, СВ Скребовська
УЧЕНЫЕ ЗАПИСКИ, 189, 2013
2013
Ідентифікація мікроскопічних грибів, знайдених у харчових продуктах
СМК С.В. Скребовська
Проблеми харчування : науково-практичний журнал, 56-58, 2010
2010
Збірник навчальних програм для спеціальностей 014.05 Середня освіта (Біологія) та 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) рівня вищої освіти «Магістр»
ОМ Гасюк, МФ Бойко, ІІ Мойсієнко, ММ Сидорович, ОЄ Ходосовцев, ...
Збірник навчальних програм для спеціальностей 014 Середня освіта (Біологія) та 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) ступеня вищої освіти «Бакалавр»
ОМ Гасюк, ОЄ Ходосовцев, МФ Бойко, ІІ Мойсієнко, ММ Сидорович, ...
МІСЦЕ В СИСТЕМІ CHLOROPHYTA ОДНОКЛІТИННОЇ АВТОСПОРОУТВОРЮЮЧОЇ ВОДОРОСТІ PSEUDOSPONGIOCOCCUM PROTOCOCCOIDES
E Chelebieva, S Skrebovskaya
Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 0
Методичні рекомендації до лабораторних робіт з систематики несудинних рослин (водорості)
МФ Бойко, СВ Скребовська
ЕКОЛОГІЧНА РОЛЬ ВОДОРОСТЕЙ ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА «САГИ»
ВВ Кириленко, СВ Скребовська
СТВОРЕННЯ КОЛЕКЦІЇ КУЛЬТУР ВОДОРОСТЕЙ ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ: СТАН ТА ВИКОРИСТАННЯ
СВ Скребовська
РІД KLEBSORMIDIUM (STREPTOPHYTA) В АЛЬГОФЛОРІ ҐРУНТІВ
ВП Кулінська, СВ Скребовська
TRIBONEMA VIRIDE PASCHER (XANTHOPHYTA) ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА «САГИ» ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
ВВ Кириленко, СВ Скребовська
МІКРОСКОПІЧНІ ВОДОРОСТІ ЯК ПРОДУЦЕНТИ БІОЛОГІЧНО ЦІННОЇ СПОЛУКИ–АСТАКСАНТИНУ
НО Маринченко, СВ Скребовська
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20