Подписаться
Николай Абабурко (Mikalaj Ababurka Мікалай Абабурка)
Николай Абабурко (Mikalaj Ababurka Мікалай Абабурка)
Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова, Mogilev State A. Kuleshov University
Подтвержден адрес электронной почты в домене msu.by
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Культура беларускай мовы
М Абабурка
Вышэйшая школа, 1994
401994
Параўнальная граматыка беларускай і рускай моў
МВ Абабурка
Вышэйшая школа, 1992
261992
Станаўленне i развiццё мовы беларускай мастацкай лiтаратуры
МВ Абабурка
Магшёу: МДУ iMH АА Куляшова, 2000
152000
Развіццё мовы беларускай мастацкай літаратуры
МВ Абабурка
Навука і тэхніка, 1987
121987
Тэарэтычныя асновы беларускай лiнгвiстычнай тэксталогii
МВ Абабурка
МДУ імя АА Куляшова, 2003
112003
Беларускае слова і яго вывучэнне
МВ Абабурка
Вышэйшая школа, 1986
111986
Стылістычна абмежаваныя словы ў мове беларускай мастацкай літаратуры
МВ Абабурка
Вышэйшая школа, 1981
101981
Станаўленне і развіццё мовы беларускай мастацкай літаратуры
МВ Абабурка
Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя АА Куляшова, 2000
82000
Слоўнiк-даведнiк асноўных лiнгвастылiстычных i тэксталагiчных тэрмiнаў
МВ Абабурка
71998
Тэорыя і практыка перакладу
МВ Абабурка
Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя АА Куляшова, 2007
62007
Ад гутарковай мовы да літаратурна-мастацкага тэксту. На матэрыяле твораў М. Зарэцкага
МВ Абабурка, ІМ Ячмянёва
Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя АА Куляшова, 2005
62005
Беларуская лінгвістычная паэтыка і тэксталогія
МВ Абабурка
Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя АА Куляшова, 2008
52008
Асновы стылiстычнага аналiзу лiтаратурна-мастацкага тэксту
МВ Абабурка
52002
Асновы лiнгвiстыкi лiтаратурна-мастацкага тэксту: матэрыялы да спецкурса
МВ Абабурка
51997
Дыялектызмы ў творах беларускіх савецкіх пісьменнікаў
МВ Абабурка
Вышэйшая школа, 1979
51979
Рознастылёвыя тэксты і іх аналіз
МВ Абабурка
Магілёўскі дзяржаўны універсітэт імя АА Куляшова, 2010
42010
Практычныя асновы беларускай лінгвістычнай паэтыкі і тэксталогіі
МВ Абабурка
Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя АА Куляшова, 2003
42003
Тэарэтычныя асновы беларускай лінгвістычнай тэксталогіі
МВ Абабурка
Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя АА Куляшова, 2003
42003
Асаблівасці ідыястылю Уладзіміра Караткевіча: лінгвакультуралагічны аспект
МВ Абабурка, ВМ Шаршнёва, ЯВ Вялічка
Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя АА Куляшова, 2017
32017
Адметнасці ў стылі і мове твораў В. Быкава
МВ Абабурка, ТІ Тарасенка
Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя АА Куляшова, 2004
32004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20