Підписатись
Цюцюра Світлана (Tsiutsiura Svitlana)
Цюцюра Світлана (Tsiutsiura Svitlana)
Київський національний університет будівництва і архітектури, доктор технічних наук, професор
Підтверджена електронна адреса в knuba.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теоретичні основи та сутність управлінських рішень. Моделі прийняття управлінських рішень
СВ Цюцюра, ОВ Криворучко, МІ Цюцюра
Управління розвитком складних систем 9, 2012
512012
Метрологія та основи вимірювання. Навч. посібник
СВ Цюцюра, ВД Цюцюра
Прес, 2003
50*2003
Метрологія, основи вимірювань, стандартизація та сертифікація: навч. посібник
СВ Цюцюра, ВД Цюцюра
К.: Знання 242, 2005
472005
Ключові показники ефективності. Принципи розробки ключових показників ефективності для бюджетної сфери
СВ Цюцюра, ОВ Криворучко, МІ Цюцюра
Управління розвитком складних систем 10, 2012
392012
Автоматизація технологічних процесів і виробництв харчової промисловості
АП Ладанюк, ВГ Трегуб, ІВ Ельперін, ВД Цюцюра
К.: Аграрна освіта, 2001
352001
Управління інноваційними проектами модернізації підприємств енергоємних галузей
СВ Цюцюра
К.: Науковий світ, 2007
202007
Математична постановка задачі оптимізації складу множини робіт проекту при плануванні проектів модернізації
СВ Цюцюра, МІ Цюцюра
Управление проектами и развитие производства, 36-41, 2008
152008
Застосування моделі «Нова Башта Р2М» в управлінні проектами розвитку освіти
СД Бушуєв, ОВ Криворучко, МІ Цюцюра
Управління розвитком складних систем 17, 2014
122014
Методологія, методика та інформаційні технології наукових досліджень: конспект лекцій
СВ Цюцюра
К.: КНУВА, 2004
102004
Роль та особливості застосування програмно-цільових методів управління на сучасному етапі розвитку Росії
СВ Цюцюра, ОВ Криворучко, МІ Цюцюра
Управління розвитком складних систем, 47-51, 2011
92011
Застосування задач та моделей організаційного стратегічного управління для впровадження системи цільового управління
СВ Цюцюра, ОВ Криворучко, МІ Цюцюра
Управління розвитком складних систем, 116-119, 2012
82012
Особливості використання програмно-цільового методу на рівні місцевих бюджетів
ОВ Криворучко, ДА Харитонов, МІ Цюцюра
Управління розвитком складних систем 3, 2010
82010
Методологія розробки та принципи функціонування інформаційної технології гармонізації змісту освіти
СД Бушуєв, МІ Цюцюра
Інформаційні технології і засоби навчання, 12-21, 2018
72018
Автоматизацiя технологiчних процесiв i виробництв харчової промисловостi: Пiдручник
АП Ладанюк, ВГ Трегуб, IВ Ельперiн, ВД Цюцюра
62001
Впровадження технології моделювання інформаційних об'єктів на етапах життєвого циклу
ДО Чернишев, КІ Київська, СВ Цюцюра, МІ Цюцюра, ВВ Гоц
КНУБА, 2019
52019
Методика проектування системи менеджменту якості освіти у ВНЗ на основі логіко-структурного підходу
МІ Цюцюра, СВ Цюцюра, ОВ Криворучко, ГО Цюцюра
КНУБА, 2016
52016
Використання моделей та методів для формування та прийняття ефективних управлінських рішень
ТС Обидєннова
ХНТУСГ, 2016
52016
Методи проекцій об'єктних моделей на структури даних
СВ Цюцюра, ЄВ Бородавка
Управління розвитком складних систем, 92-98, 2015
52015
Дослідження кращої практики деяких високорозвинених країн в управлінні програмами на основі програмно-цільового методу
СВ Цюцюра, МІ Цюцюра, ДА Харитонов
Управління розвитком складних систем 4, 2010
52010
Стратегія управління проектами енергозбереження та реінжинірингу енергоємних виробництв промисловості
ЛА Пономаренко, СВ Цюцюра
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури: Зб. наук. праць.–К.: НАУ, 40-44, 2007
52007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20