Олена Гасій; Гасій, О.В.; Hasii, O.V.; Шиндер, О.В.; Шиндер, Е.В.; Shinder, O.V., Shynder, O.VH
Олена Гасій; Гасій, О.В.; Hasii, O.V.; Шиндер, О.В.; Шиндер, Е.В.; Shinder, O.V., Shynder, O.VH
ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі"
Подтвержден адрес электронной почты в домене uccu.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Estimate of technical and economic benefits of a new space composite structure
G Gasii, O Hasii, O Zabolotskyi
MATEC Web of Conferences, 2017
292017
Сучасний механізм функціонування регіональної банківської системи
СБ Єгоричева, ОВ Гасій
Полтава : ПУЕТ, 2016
62016
Соціальна роль банків у розвитку регіонів
ОВ Шиндер
Економіка та держава, 97-99, 2010
62010
Status and prospects for the development of credit unions in Ukraine
OH Vita Klimenko, Alena Sokolova
Problems and Perspectives in Management (open-access), 124-133, 2017
4*2017
Регіональні аспекти формування ресурсної бази комерційних банків
ОВ Шиндер
Економічний простір, 2016
32016
Mishchenko and Quillen formulas for oriented cohomology pretheories
E Shinder
JOURNAL 18 (4), 671, 2008
32008
Регіональні аспекти формування ресурсної бази комерційних банків
ОВ Шиндер
Економічний простір: зб. наук. праць, 153-163, 2008
3*2008
Регіональна банківська система та механізм її функціонування
ОВ Гасій
http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/4697/1/Гасій%20О.В …, 2016
22016
Участь банків у забезпеченні інноваційного розвитку регіональної економіки
СБ Єгоричева, ОВ Шиндер
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2014
22014
On Motives of Algebraic Groups Associated to Division Algebras
E Shinder
Northwestern University, 2011
22011
Оцінка потенціалу регіональних банківських систем з урахуванням соціально-економічного розвитку регіону
ОВ Шиндер
Бізнес Інформ, 115-119, 2011
22011
Місце регіональних банків на фінансовому ринку: досвід Німеччини
ОВ Шиндер
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
22010
Місце регіональних банків на фінансовому ринку: досвід Німеччини
ОB Шиндер
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук. пр …, 2010
22010
Місце регіональних банків на фінансовому ринку: досвід Німеччини
ОB Шиндер
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : зб. наук …, 2010
22010
Регіональна банківська система як соціально-економічна категорія
ОВ Шиндер
Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України …, 2009
22009
Regional aspects of the resource base of commercial banks
OV Shinder
Economichnyy prostir, 18, 153 163, 2008
22008
Моніторинг діяльності Національного банку України в умовах економічної нестабільності
ЛВ Левченко, ОВ Гасій
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія …, 2017
12017
Деякі проблеми розвитку проектного фінансування в Україні
ОВ Гасій
Науковий вісник Херсонського державного університету 3 (23), 60-63, 2017
12017
Особливості трансформації банківської системи України: регіональний аспект
ОВ Гасій
Вісник Одеського національного університету 22 (1(54)), 135-139, 2017
12017
Особливості регіональної банківської системи на основі системного підходу
ОВ Гасій
Молодий вчений, 17-21, 2016
12016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20