Подписаться
Tkachenko Maryna, Ткаченко Марина Олексіївна (ORCID:0000-0003-2605-2653)
Tkachenko Maryna, Ткаченко Марина Олексіївна (ORCID:0000-0003-2605-2653)
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute” (grid.18192.33/ROR 00yp5c433). UKRAINE
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління інноваційними процесами: формування методичного підходу до подолання бар'єрів розвитку
ОВ Манойленко, ЄМ Строков, МО Ткаченко
Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики : кол …, 2013
222013
Моніторинг та оцінка господарської діяльності для забезпечення економічної безпеки підприємств ресторанного бізнесу
ВО Єршова, Н.Ю., Ткаченко, М.О., Гаркуша
Електронне наукове фахове видання з економічних наук «Modern Economics»,, 66-71, 2018
11*2018
Financial decisions taking into account management reporting of enterpise
M Bondar, N Iershova, M Tkachenko, V Garkusha, S Yavorsky
Financial and credit activity problems of theory and practice 2 (33), 84-92, 2020
102020
Economic security of the enterprise: scientific and practical aspects of accounting and analytical support
N Iershova, М Tkachenko, V Garkusha, О Miroshnik, L Novak-Kaliaeva
Financial and credit activities: problems of theory and practice 2 (29), 130-141, 2019
10*2019
Методичний підхід до визначення впливу інноваційної активності на фінансово-економічний стан підприємства
МО Ткаченко
Науково – технічний збірник «Комунальне господарство МІСТ», 98-104, 2014
92014
Процес управлiння процесами iнновацiйного розвитку промислового пiдприємства
МО Ткаченко
Дослiдження та оптимiзацiя економiчних процесiв: кол. монографiя 485 (1), 485, 2012
52012
Формування теоретичного підходу до розробки стратегічних карт реінжинірингу процесу управління інноваційним розвитком промислового підприємства
СА Мехович, МО Ткаченко
Проблеми економіки, 290-297, 2014
42014
Процес управління процесами інноваційного розвитку промислового підприємства
МО Ткаченко
Дослідження та оптимізація економічних процесів: кол. монографія 1, 188-199, 2012
42012
Організаційно-економічний механізм управління інноваційним потенціалом енергозбереження промислового підприємства
МО Ткаченко
Міжнародний науковий журнал "Механізм регулювання економіки" 2 (3), 162-167, 2009
42009
Управління інноваційним розвитком промислового підприємства на основі реструктуризації
МО Ткаченко
Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", 2015
32015
Теоретико-методический подход к проведению реструктуризации системы управления процессом инновационного развития промышленного предприятия
МА Ткаченко
Бизнес Информ, 193-199, 2014
32014
Стратегічне управління інноваційним розвитком промислового підприємства
СА Мехович, МО Ткаченко
Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції Економіка та …, 2011
32011
Формування методичного підходу щодо прогнозування результатів реструктуризації системи управління інноваційним розвитком промислового підприємства
МО Ткаченко
Бізнес-інформ, 86-92, 2016
22016
Методичний підхід до формування системи моніторингу інноваційної активності промислового підприємства
МО Ткаченко
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка», 47-52, 2014
22014
Дослідження підходів до визначення сутності категорії «інновація»
МО Ткаченко
Дослідження та оптимізація економічних процесів: кол. монографія 2, ТОВ …, 2013
22013
Інноваційний розвиток підприємств машинобудівної галузі в післякризовий період
МО Ткаченко, Мехович, С.А
Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний …, 2010
2*2010
Управління інноваційним потенціалом промислового підприємства в процесі підвищення енергоефективності виробництва
СА Мехович, МО Ткаченко
Міжнародний науковий журнал "Механізм регулювання економіки" 2 (3), 194-199, 2010
22010
Торговельна націнка: проблеми визначення та обліку
ІМ Погорєлов, МВ Рета, МО Ткаченко
Вісник Національного технічного університету “Харківський політехнічний …, 2015
12015
Підходи до класифікації інноваційних процесів промислового підприємства
МО Ткаченко
Бізнес Інформ, 79-84, 2014
12014
Оцінка потенціалу інноваційного розвитку на кожному етапі його функціонування
МО Ткаченко
Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегії …, 2012
1*2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20