Arkadiusz Niewiadomski
Arkadiusz Niewiadomski
Подтвержден адрес электронной почты в домене geo.uni.lodz.pl - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Zawartosc zwiazkow prochnicznych w glebach nawozonych preparatem EM
W Toloczko, A Trawczynska, A Niewiadomski
Roczniki Gleboznawcze 60 (1), 97-101, 2009
152009
Struktura i znaczenie terenów zieleni w Łodzi na tle dużych ośrodków miejskich w Polsce
A Niewiadomski
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica 12 (12), 33-47, 2013
122013
Characteristics of soil cover in Poland with special attention paid to the Łódź region
A Niewiadomski, W Tołoczko
Natural environment of Poland and its protection in Łódź University …, 2014
92014
Zawartość pierwiastków śladowych w wodach górnej Bzury
A Trawczynska, W Toloczko, A Niewiadomski
Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 2009
92009
Soil environment of Pulsatilla vernalis (L.) Mill. at selected sites in the Polish lowland
A Grzyl, A Niewiadomski, B Woziwoda
Acta Societatis Botanicorum Poloniae 82 (4), 2013
82013
Charakterystyka stanu srodowiska glebowego w strefie oddzialywania wysypiska odpadow komunalnych w Zgnilym Blocie
A Niewiadomski, W Toloczko
Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 505, 273-279, 2005
72005
Wydzielanie CO2 z gleb leśnych i łąkowych w Bolimowskim Parku Krajobrazowym
E Papinska, D Michalska-Hejduk, A Niewiadomski, W Toloczko
Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 2010
62010
Die polnische Bodenschätzung und Möglichkeiten der ökologischen Interpretation ihrer Ergebnisse
M Link, A Kowalkowski, A Niewiadomski, T HAR-RACH
Mitt. Deutschen Bodenkundl. Ges 110 (2), 571-572, 2007
62007
Evaluation of a one-day average methane concentrations forecast at the outlet from the longwall ventilation region as tool of supporting selection of methane prevention measures
AP Niewiadomski, H Badura
Topical Issues of Rational Use of Natural Resources 2019, 88-99, 2019
32019
Respiracja CO2 w glebach ekosystemów polowych wytworzonych ze skał macierzystych różnego pochodzenia
S Krysiak, W Toloczko, A Niewiadomski
Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 2010
32010
Prochnicznosc oraz jej zwiazki z buforowoscia i skladem granulometrycznym gleb odlogowanych i uzytkowanych rolniczo
A Niewiadomski, W Toloczko, A Trawczyñska
Roczniki Gleboznawcze 60 (1), 85-91, 2009
32009
Influence of salinity on the sorptive features in soils of Lodz city centre
W Tołoczko, A Niewiadomski, A Trawczyńska
Ecological Chemistry and Engineering. A 16 (4), 465-474, 2009
22009
Seasonal and daily variability of CO2 emissions from the Czerwone Bagno peat bog in Biebrza National Park (Poland)
W Tołoczko, AA NieWiAdomski
Polish Journal of Soil Science 50 (2), 2017
12017
Atlas parametrów meteorologicznych na stacji pomiarowej w Kopytkowie (Biebrzański Park Narodowy) w roku 2013
K Fortuniak, W Pawlak
Katedra Meteorologii i Klimatologii WNGUŁ, 2016
12016
Jednodniowe prognozy średniego stężenia metanu na wylocie z rejonu wentylacyjnego jako podstawa do doboru środków profilaktyki metanowej–studium przypadku
H Badura, A Niewiadomski
Przegląd Górniczy 71, 2015
12015
Measurements of selected greenhouse gases exhalation by using the closed-chamber technique and calculation of hour expiration with regard to CO₂ emissions
W Tołoczko, A Niewiadomski
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Physica 14, 2015
12015
Oddziaływanie górnictwa siarki na środowisko przyrodnicze na przykładzie KiZPS "Siarkopol" w Machowie
A Niewiadomski
Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2014
12014
Multifunktionale Interpretation von Bodenschätzungsdaten als Basis für ein länderübergreifendes Konzept zum nachhaltigen Ressourcen-und Landschaftsschutz am Beispiel Polens und …
M Link, T Vorderbrügge, A Wuczynski, Z Dajdok, A Michalski, ...
12010
Łatwy sposób oznaczania ilości CO2 uwalnianego z gleby
W Toloczko, A Niewiadomski
Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 2010
12010
Ocena wpływu nawożenia preparatem Biocal na właściwości fizykochemiczne i produktywność gleb przy wykorzystaniu biotestu Phytotoxkit
A Niewiadomski
Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska 2016 (4)), 453-462, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20