Підписатись
Наталія Голячук
Наталія Голячук
доцент Луцького національного технічного університету
Підтверджена електронна адреса в lutsk-ntu.com.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Обліково-аналітичне забезпечення як важлива складова управління підприємством
ГВ Жаворонкова, ВМ Гужва, ВС Пономаренко, ВФ Ситник, ...
Економічний аналіз, 408, 2010
872010
Переваги та недоліки застосування хмарних технологій в обліку
НВ Голячук, СЄ Голячук
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 80-86, 2015
122015
Інвестиції в інформаційні технології
НВ Голячук, ВС Рихлюк
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 62-69, 2013
112013
Інформаційні системи і технології в обліку і аудиті: навч. посіб.
НВ Голячук
Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2012
92012
Формування системи інформаційного забезпечення менеджменту лісогосподарських підприємств в сучасних умовах
ГВ Жаворонкова, НВ Голячук, СЄ Голячук
Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 221 …, 2006
72006
Обліково-аналітичні аспекти ефективності використання власного капіталу
НВ Голячук, ОІ Волот, ЕИ Волот, СЄ Голячук, СЕ Голячук
Поліський національний університет, 2020
62020
Організація інформаційного забезпечення маркетингової діяльності лісогосподарських підприємств
НВ Голячук
Режим доступу: http://www. nbuv. gov. ua/portal/soc_gum/en_em/2008_5_1 …, 0
6
Формування облікової інформації та її якісні характеристики
НВ Голячук
Соціальна економіка, 104-110, 2016
52016
Обліково-аналітична система управління підприємствами
НВ Голячук
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 368-375, 2010
52010
Потреби в обліковій інформації різних категорій користувачів
НВ Голячук, ВС Рихлюк
Економічні науки. Сер.: Економіка та менеджмент, 115-121, 2012
32012
Застосування комп’ютерних технологій в навчальному процесі
НВ Голячук
Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки: тези, 20, 2020
22020
Удосконалення обліку фінансових результатів діяльності лісогосподарських підприємств
НВ Голячук
Економічні науки. Облік і фінанси 1 (16 (61)), 44-54, 2019
22019
Інформаційне забезпечення аудиторської діяльності
НВ Голячук, ВВ Василюк
Економічний форум, 343-348, 2017
22017
Хмарні обчислення: завтрашній день бізнесу
НВ Голячук, СЄ Голячук, ВС Рихлюк
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 37-43, 2014
22014
Програмне забезпеченням бухгалтерського обліку: вимоги роботодавців
Н Голячук
Галицький економічний вісник Тернопільського національного технічного …, 2021
12021
Ефективність використання комп’ютерної системи обліку
НВ Голячук, СВ Власюк, ВС Рихлюк
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 236-244, 2012
12012
Економічна сутність давальницьких операцій та порядок відображення їх в обліку
НВ Голячук
Економічні науки. Cерія: Облік і фінанси, 134-141, 2009
12009
ЕКОНОМІЧНА АНАЛІТИКА З ВИКОРИСТАННЯМФУНКЦІЙ ПРОГНОЗУВАННЯ MS EXCEL
НВ Голячук, ТА Талах
Економічний форум 1 (4), 129-138, 2021
2021
ПРИНЦИПИ ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
НВ Голячук, ЯІ Губиш
Рекомендовано до друку Науково-технічною радою Луцького національного …, 2021
2021
ТЕХНОЛОГІЯ БЛОКЧЕЙН В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
НВ Голячук
Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки: тези, 91, 2021
2021
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20