Людмила Калашнікова (Кучерявенко) / Liudmyla Kalashnikova
Людмила Калашнікова (Кучерявенко) / Liudmyla Kalashnikova
Чорноморський національний університет імені Петра Могили / Petro Mohyla Black Sea National
Нет подтвержденного адреса электронной почты - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Соціально-психологічні аспекти роботи з підлітками, схильними до девіацій
АС Лобанова, ЛВ Калашнікова
Київ, Вид-во "Каравела", 2012
72012
Робота з підлітками-девіантами: соціологічний та психологічний аспекти: підручник для студентів вищих навчальних закладів
АС Лобанова, ЛВ Калашнікова
Каравела, 2017
42017
Детермінація і специфіка девіантної поведінки підлітків в умовах промислового регіону (на прикладі Криворізького регіону)
ЛВ Кучерявенко
спец. 22.00. 04 «Спеціальні та галузеві соціології»/ЛВ Кучерявенко, 2008
42008
Аналіз соціологічних підходів дослідження трудової міграції
ЛВ Калашнікова, ВО Чорна
Молодий вчений, 91-95, 2016
22016
Соціально-екологічні аспекти безпеки життєдіяльності городян
ВІ Андрєєв, ЛВ Калашнікова
Соціальні технології. Актуальні проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць …, 2016
2*2016
Соціологічний аналіз аспектів інституалізації українського сегменту Інтернет
ЛВ Калашнікова, ЛС Черноус
Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили …, 2012
22012
Інтернет як невід’ємна віртосоціальна практика сучасного інформаційного суспільства
ЛВ Кучерявенко, ЛС Черноус
Нова парадигма: [журнал наукових праць], С. 234-242, 2010
2*2010
Безпека життєдіяльності: порівняльний аналіз традиційних та нових парадигм у сучасній соціології
LV Kalashnikova
Грані: Науково-теоретичний альманах 20 (3(143)), 11-16, 2017
1*2017
БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЯК ПРЕДМЕТ СОЦІОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ: УТОЧНЕННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ
ЛВ Калашнікова
Вісник Одеського національного університету. Соціологія і політичні науки 22 …, 2017
12017
Соціологічний моніторинг безпеки життєдіяльності особистості: проблеми теорії
ЛВ Калашнікова
Український соціум, 49-59, 2017
12017
КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ПОНЯТЬ «БЕЗПЕКА»,«БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ» У МЕЖАХ СУЧАСНОЇ СОЦІОЛОГІЧНОЇ НАУКИ
ЛВ Калашнікова
Young 39 (12), 2016
12016
Активізація трудоміграційних процесів як загроза безпечному функціонуванню регіонального соціуму
ЛВ Калашнікова, ВО Чорна
Соціальні технології. Актуальні проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць …, 2016
12016
Передумови виникнення соціології архітектури як нової галузі наукового знання
ЛВ Калашнікова, АО Пільгуй
Габітус: науковий журнал, 35-40, 2020
2020
СОЦІАЛЬНІ СТРАХИ ТА ТРИВОЖНІСТЬ ЯК СУБ’ЄКТИВНІ ІНДИКАТОРИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ: АНАЛІЗ ЕМПІРИЧНИХ ДАНИХ
Л Калашнікова
Вісник Львівського університету. Серія соціологічна., 60-71, 2019
2019
Методологія та методика оцінки інтегрального показника рівня безпеки життєдіяльності особистості: теоретичні аспекти питання
Л КАЛАШНІКОВА
Соціальні технології: актуальні проблеми теорії і практики: зб. наук. праць …, 2019
2019
Проблеми вивчення процесу формування особистісних уявлень про безпеку життєдяльності
Л КАЛАШНІКОВА
Габітус: науковий журнал, 65-70, 2019
2019
Проблеми соціального захисту інтересів родин, що виховують дітей з інвалідністю та дітей з обмеженими можливостями здоров’я
ЛВ Калашнікова
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія …, 2018
2018
Опыт изучения безопасности в зарубежной социологической традиции современности
ЛВ Калашнікова
Соціокультурний розвиток регіонального соціуму в контексті національної …, 2018
2018
АКТИВІЗАЦІЯ ТРУДОМІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ РЕГІОНУ ЯК ЗАГРОЗА НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНІ
ЛВ Калашнікова, ВО Чорна
Рекомендовано до друку вченою радою ЧНУ ім. Петра Могили (протокол № 12 від …, 2018
2018
Соціологія
Р Амірова, ЮВ Візниця, ІВ Грабовець, АВ Іслам, ЛВ Калашнікова, ...
ДДУВС, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20