Подписаться
Котенко Тетяна Миколаївна (Kotenko Tetiana)
Котенко Тетяна Миколаївна (Kotenko Tetiana)
Центральноукраїнський національний технічний університет доц.каф."Фінансів, банків.справи та
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Напрями трансформації механізмів фінансування освіти в сучасному світі
ІС Каленюк
Демографія та соціальна економіка, 24-36, 2017
342017
Управління якістю підготовки фахівців як засіб контролю
ТМ Котенко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2009
132009
Тренінг як засіб активізації навчання у вищій школі
ТМ Котенко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2009
112009
Соціальний вимір розвитку рекреації та туризму
ТМ Котенко
Дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук спец 8, 0
7
Кредитування суб’єктів господарювання в аграрному секторі
ОВ Ляшенко, ТМ Котенко
КНТУ, 2016
32016
Розвиток доступного масового і спеціалізованого туризму: можливості та пріоритети в контексті наповнення регіональних і муніципальних бюджетів
ЛГ Богуш, ТМ Котенко
Ефективна економіка, 2015
32015
Фінансування вищих навчальних закладів в умовах імплементації вищої освіти
Т Котенко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2014
3*2014
Проблеми фінансування вищої освіти регіону
ТМ Котенко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2013
3*2013
Проблеми й перспективи розвитку фондових бірж в Україні
ТМ Котенко
КНТУ, 2010
32010
Якість життя в умовах сучасної економіки (регіональний аспект) [Текст] : автореф. дис. на здоб. наук. ступ. канд. екон. наук. 08.09.01 / Т.М. Котенко ; Одес. держ. екон. ун-т …
ТМ Котенко
м.Одеса, Одеський державний економічий університет, 2004
32004
Міжнародна технічна допомога як спосіб підтримки малого та середнього бізнесу в України
ТМ Котенко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017
22017
Стратегічне управління фінансовою безпекою суб’єкта господарювання
СС Акімов, ТМ Котенко
КНТУ, 2016
22016
Сучасні аспекти розвитку світового рекреаційно-туристичного комплексу
ТМ Котенко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні …, 2015
22015
Інтеграція осіб з інвалідністю до ринку праці
ЮВ Горемикіна, ТМ Котенко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
12019
Конкурентоспроможність випускників вищих навчальних закладів на ринку праці України
ТМ Котенко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2019
12019
Екологічна відповідальність бізнесу та культура сучасного суспільства
ДЮ Іваніцька, ТМ Котенко
КНТУ, 2016
12016
Вища освіта та її значення для економічного розвитку країни
ТМ Котенко
Актуальні проблеми розвитку підприємств в умовах нестабільної економіки …, 2015
12015
Проблеми та перспективи використання електронних грошей в Україні
АО Корольова, ТМ Котенко
КНТУ, 2014
12014
Аналіз стану кредитування юридичних осіб в банківській сфері
АА Пислиця, ТМ Котенко
КНТУ, 2014
12014
Інфляційні процеси в економіці України на сучасному етапі
ІО Крива, ТМ Котенко
КНТУ, 2014
12014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20