Подписаться
Наталія Луховицька
Наталія Луховицька
Неизвестная организация
Подтвержден адрес электронной почты в домене karazin.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Клінічна оцінка ефективності радіонуклідної терапії 153Sm-оксабіфору в онкологічних хворих із кістковими метастазами
НІ Луховицька, ГВ Грушка, ГІ Ткаченко, ОМ Астап’єва, АС Савченко, ...
Український радіологічний журнал, 32-35, 2016
12016
Сцинтиграфічна оцінка динаміки кісткових метастазів у процесі лікування 153Sm-оксабіфором
ОІ Паскевич, ГВ Грушка, ОМ Астап’єва, НІ Луховицька, ГІ Ткаченко, ...
Український радіологічний журнал, 182-183, 2015
12015
Особливості діагностики рецидивного диференційованого тироїдного раку
ГІ Ткаченко, НІ Луховицька, ЮГ Ткаченко, ГВ Грушка, ОГ Кондратьєва, ...
Український радіологічний журнал, 71-75, 2014
12014
Оцінка довгострокового прогнозу при диференційованому раці щитоподібної залози
ГІ Ткаченко, НІ Луховицька, ЮГ Ткаченко, ГВ Грушка, ОГ Кондратьєва, ...
Український радіологічний журнал, 64-70, 2014
12014
Вибір тактики радіонуклідного лікування високодиференційованого раку щитоподібної залози (власні дані та аналітичний огляд літератури)
НІ Луховицька, ГВ Кулініч, ЄБ Радзішевська, ЛЯ Васильєв
Український радіологічний журнал, 103-111, 2019
2019
Профілактика ранніх ускладнень радіойодтерапії раку щитоподібної залози
ЛЯ Васильєв, ГВ Кулініч, ЄБ Радзішевська, АС Савченко, ...
2018
Сьогодення і перспективи радіоізотопної діагностики у клінічній практиці в Україні. Частина 1
НІ Луховицька, ГВ Кулініч
Український радіологічний журнал, 2018
2018
Інформаційна модель бази даних безпосередніх наслідків комбінованого лікування хворих на рак щитоподібної залози
ЄБ Радзішевська, АС Савченко, ЛЯ Васильєв, НІ Луховицька
2017
Радіонуклідна терапія метастатичного ураження кісткової системи в поєднанні з хірургічним лікуванням, хіміотерапією та із застосуванням бісфосфонатів
ГВ Грушка, НІ Луховицька, ГІ Ткаченко, ОМ Астап’єва, АС Савченко, ...
Український радіологічний журнал, 238-241, 2017
2017
Інформаційна модель бази катамнестичних даних пацієнтів, хворих на онкопатологію щитоподібної залози та тиреотоксикоз для проведення ретроспективного дослідження методом …
ЛЯ Васильєв, ЄБ Радзішевська, ГВ Кулініч, НІ Луховицька
Український радіологічний журнал, 41-46, 2016
2016
Інформаційна модель бази катамнестичних даних пацієнтів, хворих на онкопатологію щитоподібної залози та тиреотоксикоз для проведення ретроспективного дослідження методом …
ЄБ Радзішевська, ЛЯ Васильєв, ГВ Кулініч, НІ Луховицька
2016
ИЗУЧЕНИЕ ФАКТОРОВ РЕЦИДИВИРОВАНИИ ТИРЕОИДНОГО РАКА
ОМ АСТАП'ЄВА, НІ Луховицька, ЛЯ Васильєв, ГІ Ткаченко, ...
Український радіологічний журнал 23 (3), 117-119, 2015
2015
Вивчення факторів рецидивування тироїдного раку
ОМ Астап’єва, НІ Луховицька, ЛЯ Васильєв, ГІ Ткаченко, ЮГ Ткаченко, ...
Український радіологічний журнал, 117-119, 2015
2015
Характеристика ускладнень радіонуклідної терапії самарієм оксабіфором у онкологічних хворих
АС Савченко, ГВ Грушка, ГІ Ткаченко, НІ Луховицька
Український радіологічний журнал, 186-189, 2015
2015
Клініко-економічний аналіз методів діагностики рецидивів диференційованого тироїдного раку
НІ Луховицька, НВ Бездітко, ЛЯ Васильєв, НС Підченко
Український радіологічний журнал, 120-123, 2015
2015
Огляд літературних джерел і аналіз серії випадків з використанням рекомбінантного людського тиротропіну альфа у хворих на диференційований тироїдний рак
НІ Луховицька, ГІ Ткаченко, ЮГ Ткаченко, ГВ Грушка, ОМ Астап’єва, ...
Український радіологічний журнал, 175-180, 2015
2015
СЦИНТИГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДИНАМИКИ КОСТНЫХ МЕТАСТАЗОВ В ПРОЦЕССЕ ЛЕЧЕНИЯ 153SM-ОКСАБИФОРОМ
ОІ ПАСКЕВИЧ, ГВ ГРУШКА, ОМ АСТАП'ЄВА, НІ ЛУХОВИЦЬКА, ...
Український радіологічний журнал 23 (2), 182-183, 2015
2015
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ И АНАЛИЗ СЕРИИ СЛУЧАЕВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕКОМБИНАНТНОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТИРОТРОПИНА АЛЬФА У ПАЦИЕНТОВ С ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫМ ТИРОИДННЫМ РАКОМ
НІ ЛУХОВИЦЬКА, ГІ ТКАЧЕНКО, ЮГ ТКАЧЕНКО, ГВ ГРУШКА, ...
Український радіологічний журнал 23 (2), 175-180, 2015
2015
МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ В ГУ" ИНСТИТУТ МЕДИЦИНСКОЙ РАДИОЛОГИИ им. СП ГРИГОРЬЕВА НАМН УКРАИНИ"
ГІ ТКАЧЕНКО, ЛЯ ВАСИЛЬЄВ, ОМ АСТАП'ЄВА, ГВ ГРУШКА, ...
Український радіологічний журнал 23 (2), 183-185, 2015
2015
Аналіз результатів застосування рекомбінантного людського тиреотропіну альфа для екзогенного стимулювання ТТГ у хворих на диференційований тиреоїдний рак за даними літератури …
НІ Луховицька, ГІ Ткаченко, ЮГ Ткаченко, ГВ Грушка, ОМ Астапєва, ...
Український радіологічний журнал, 122-125, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20