Підписатись
Налева Галина Василівна, Налева Г.В.
Налева Галина Василівна, Налева Г.В.
Національний університет "Одеська морська академія"
Підтверджена електронна адреса в onma.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Analysis of matrix and graph models of transmissions for optimization their design.
G Ivanov,V., Urum, G., Ivanova, S, Naleva
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 11–17, 2017
13*2017
An experiment on the joint use of the heuristic and project methods at the university
NG Ivanova S., Dimitrov L., Ivanov V.
In 2019 IEEE International conference on High Technology for Sustainable …, 2019
6*2019
Интеллектуальные методы повышения надежности телеметрической диагностики оборудования
ГВ Налева, ОС Савельева, ДА Пурич
зб. наук. пр./ГВ Налева, ОС Савельева, ДА Пурич//Теорія і практика процесів …, 2009
42009
Автоматизированная профориентация, учитывающая латентные характеристики абитуриента с помощью нейронной сети
ВД Гогунский, ГВ Налева, ТИ Носенко
Труды Одесского политехнического университета.—2006.—Спецвыпуск, 36-39, 2006
42006
Использование метода электротепловых аналогий при моделировании процессов в судовой холодильной установке
ОАО Д.И. Василец, Н.А.Козьминых, Г.В. Налева
Морские интеллектуальные технологии 1 (№ 3 (41)), 214 – 221, 2018
32018
АНАЛІЗ СХЕМ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ ВЕНТИЛЬНО-ІНДУКТОРНИХ ДВИГУНІВ З МЕТОЮ ЇХ МОДЕЛЮВАННЯ У СЕРЕДОВИЩІ МАТЛАБ
ОЯ Карпович, ГВ Налева, ОА Онищенко
Sciences of Europe, 42-49, 2021
22021
The Performance of Project Teams Selected Based on Student Personality Types: A Longitudinal Study
GN S. Ivanova , L. Dimitrov , V. Ivanov
Advances in Science, Technology and Engineering Systems Journal 6 (No. 1 …, 2021
2*2021
ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТА РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ МОДЕЛЮВАННЯ ВЕНТИЛЬНО-ІНДУКТОРНИХ ЕЛЕКТРОПРИВОДІВ СУДНОВИХ МЕХАНІЗМІВ ТА СИСТЕМ
ДІ Василець, ГВ Налева, ОА Онищенко
СУДНОВА ЕЛЕКТРОІНЖЕНЕРІЯ, ЕЛЕКТРОНІКА І АВТОМАТИКА, 157, 2020
12020
Автоматизація проектування підшипників ковзання суднових енергетичних установок
ГВН В. В. Іванов, С. В. Іванова
Матеріали IIІ Міжнарод. наук.-практ. морської конф. каф. СЕУ і ТЕ Одес. нац …, 2021
2021
ANALYSIS OF ENERGY CONVERTERS OF SWITCHED RELUCTANCE MOTORS DURING SIMULATION IN MATLAB
ОЯ Карпович, ГВ Налева, ОА Онищенко
Sciences of Europe, 42-49, 2021
2021
Автоматизація проектування підшипників ковзання суднових енергетичних установок
ВВ Іванов, ВВ Иванов, СВ Іванова, СВ Иванова, ГВ Налева, ГВ Налева
Національній університет «Одеська морська академія» Свідоцтво ДК No1292 від …, 2021
2021
Ряд Фур’є. Інтеграл і перетворення Фур’є [Текст]: методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Спеціальні розділи вищої математики»
ВГП О.В. Литвин, Г.В. Налева за загальною редакцією доктора фіз..-мат. наук
2020
Математична модель системи управління електроприводом компресора суднової холодильної установки
ОАО Г.В. Налева, Д.В. Унгаров
Матеріали міжнародної науково-технічної конференції «Суднова …, 2020
2020
A heuristic method for transmission design
. V.Ivanov, L.Dimitrov, S.Ivanova, G.Naleva. / Power Transmissions 2019 ...
MATEC Web of Conferences 287 (01013), 2019
2019
Навчально-дослідні завдання як засіб реалізації компетентнісно зорієнтованої підготовки студентів з математики
СВ Іванова, СВ Иванова, ГВ Налева, ВВ Іванов
Одеський національний морський університет, 2019
2019
Система стабилизации температуры воздуха в судовом кондиционируемом помещении
ДИ Василец, НА Козьминых, ГВ Налева, ОА Онищенко
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля …, 2019
2019
Вища математика [Текст]: методичні вказівки для виконання розрахунково-графічних робіт
ІТМ Налева Г.В.
2018
Автоматизация процессов управления конденсаторами холодильных установок
АЮБ В. Н. Букарос, О. А. Онищенко, Г. В. Налева
Вестник НТУ «ХПИ», Серия: Новые решения 44, С. 76-83, 2017
2017
Елементи дискретної математики: навчальний посібник для курсантів і студентів вищих морських навчальних закладів
ІТМ Налева Г.В., Сіденко С.М.
Одеса: ОНМА, 2016
2016
Віртуальні математичні моделі в інформаційному просторі
АО Становський, АВ Торопенко, ГВ Налева, СВ Кошулян, Х Валід, ...
ScienceRise 5 (2 (22)), 53-60, 2016
2016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20