Подписаться
Марина Берест  ; Maryna Berest
Марина Берест ; Maryna Berest
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
Подтвержден адрес электронной почты в домене m.hneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Фінансовий аналіз: навчальний посібник
ММ Берест
Харків: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017
362017
Санаційна стратегія промислового підприємства: механізм формування та моделі реалізації: монографія
ОВ Раєвнєва, ММ Берест
ІНЖЕК, 2012
212012
Критичний аналіз змісту економічної категорії" банкрутство"
ММ Берест, АП Тимошенко
172010
Разработка сбалансированной системы показателей санируемого предприятия
ЕВ Раевнева, МН Берест
Бизнес Информ, 3, 2009
112009
Теоретичне підґрунтя антикризового фінансового управління підприємством
ММ Берест
Бізнес Інформ, 250-255, 2014
102014
Формування поведінки платоспроможного підприємства
ОВ Раєвнєва, ВМ Андреєва, ММ Берест
Фінанси України, 25-32, 1999
101999
Evaluation and analysis of factors influencing the financial sustainability of engineering enterprises
M Berest, L Merenkova
Economics of Development 18 (3), 1-11, 2019
92019
Статистический анализ процессов банкротства в Украине
МН Берест
Бизнес Информ, 89-92, 2012
92012
Формування системи показників моніторингу розвитку кризових явищ на підприємстві
ММ Берест
Вісник економіки транспорту і промисловості, 54-59, 2014
82014
Capital structure of enterprises as a factor of ensuring financial stability
İ Zhuravlyova, M Berest, A Honcharenko
Sakarya Üniversitesi İşletme Enstitüsü Dergisi 1 (1), 7-16, 2019
72019
Detection of financial risks at macro-, mezo-and microlevels of economy
I Zhuravlyova, M Berest, O Poltinina, S Lelyuk
Economic annals-XXI, 31-35, 2017
72017
Detection of financial risks at macro, mezo-and microlevels of economy. Economic Annals-XXI, 165 (5-6), 31-35
I Zhuravlyova, M Berest, O Poltinina, S Lelyuk
62017
Сутність та змістовні аспекти антикризового фінансового управління підприємством
М Берест
ТНЕУ, 2013
52013
Забезпечення фінансової стабільності в умовах глобальних викликів
ПВ Проноза, ІМ Чмутова, ММ Берест
42021
Entrepreneurship in higher education: the formation of entrepreneurial universities
MM Salun, K Zaslavska, MM Berest, OM Tsukan, MM Kolisnyk
42020
Formation of indicators system for diagnosing the development of crisis phenomena in the activities of an enterprise
MM Berest, ОP Коiuda, HG Sobolieva
42020
Diagnosis of capital structure as a tool for administering the financial activities of enterprises
M Berest, N Sablina
Economics of Development 21 (2), 8-18, 2022
22022
Аналіз сучасного стану аграрного сектору економіки України
М Берест, А Корольова
Молодий вчений, 219-226, 2022
22022
Формування комплексу антикризових заходів суб’єкта господарювання
ММ Берест
22019
Діагностика банкрутства підприємств на підгрунті оцінювання фінансової стійкості
ІВ Журавльова, ММ Берест
22019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20