Inessa Garkusha / Інеса Гаркуша / Inesa Harkusha /  Инесса Гаркуша
Inessa Garkusha / Інеса Гаркуша / Inesa Harkusha / Инесса Гаркуша
Університет ім. Альфреда Нобеля / Alfred Nobel University
Verified email at duan.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Educational digital games: models and implementation
VNS Anastasiia V. Tokarieva, Nataliia P. Volkova, Inesa V. Harkusha
CTE 2018 6th Workshop on Cloud Technologies in Education, 74-89, 2019
34*2019
Взаємозв'язок рівнів тривожності та акцентуацій характеру підлітків
ІВ Гаркуша, КЮ Батаєва
Наукове періодичне видання Український психолого-педагогічний науковий …, 2015
42015
Тренінг як інтерактивний засіб формування риторичних умінь рекламістів у процесі фахової підготовки
ІВ Гаркуша
Держава та регіони. Серія: Соціальні комунікації, 103 – 107, 2015
32015
Риторична культура мовлення сучасного фахівця-психолога
ІВ Гаркуша
22019
Основні типи ставлення особистості до грошей
ІВ Гаркуша
22018
Особливості емоційної сфери особистості після переживання екстремальної ситуації
ІВ Гаркуша, ВІ Кайко
European vector of contemporary psychology, pedagogy and social sciences …, 2018
22018
Проектна технологія навчання як засіб формування риторичних умінь майбутніх фахівців з реклами
ІВ Гаркуша
Вісник Луганського національного університету ім.. Т.Г.Шевченка …, 2010
22010
Формування системи мотивів та мотиваційного профілю співробітників у сучасній науці.
ІВ Гаркуша, ВІ Кайко
Університет імені Альфреда Нобеля, 2017
12017
Особливості механізмів психологічного захисту дітей із неповних сімей
ІВ Гаркуша, КМ Плоха
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні …, 2016
12016
Проблема батьківсько-дитячих стосунків у психології
ІВ Гаркуша, ВІ Кайко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Психологічні …, 2016
12016
ФОРМУВАННЯ РИТОРИЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З РЕКЛАМИ У ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
ІВ Гаркуша
Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 2015
12015
Формування риторичної культури майбутніх фахівців з реклами у процесі професійної підготовки
ІВ Гаркуша
Держава та регіони. Серія: Гуманітарні науки., 143 – 149, 2014
12014
До питання про комунікативні вміння майбутніх фахівців з реклами в процесі риторичної підготовки
ІВ Гаркуша
Педагогіка і психологія формування творчої особистості:проблеми і пошуки:Зб …, 2011
12011
Теоретичні основи готовності майбутніх соціальних працівників до професійного саморозвитку
ІВ Гаркуша, СВ Дубінський
Моделювання компетентнісної професійної освіти в контексті євро- інтеграції …, 2021
2021
Сучасний стан проблеми формування комунікативних компетенцій у майбутніх фахівців із соціальної роботи
ІВ Гаркуша, АЄ Крижановський
Моделювання компетентнісної професійної освіти в контексті євро- інтеграції …, 2021
2021
PSYCHOLOGICAL SCIENCES
IV Harkusha, VI Kaiko, SM Matsiievska
ECONOMIC SCIENCES 5, 49, 2020
2020
Соціальні мережі як засіб освітньої комунікації
ІВ Гаркуша
І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 23-24, 2020
2020
Використання соціальних мереж для визначення психологічного портрета особистості
ІВ Гаркуша
Практична психологія у сучасному вимірі: ХІ Міжнародна науково-практична …, 2020
2020
Ціннісно-смисловий зміст кар’єрної спрямованості
ІВ Гаркуша
Сучасна вища освіта: проблеми та перспективи: VІII Всеукраїнська науково …, 2020
2020
MODERN RESEARCHES IN PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY
OO Avramenko, NP Kravchuk, OS Bozhok, KS Volkova, NV Tarasenko, ...
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20