Юрій Прокопович Битяк
TitleCited byYear
Науково-практичний коментар/редкол
К України
ВЯ Тацій (голова редкол.), ОВ Петришин (відп. секретар), ЮГ Барабаш та ін, 2011
429*2011
Державна служба в Україні: організаційно-правові засади: монографія
ЮП Битяк
Х.: Право 19, 2005
2062005
Науково-практичний коментар/ВБ Авер’янов, ОВ Батанов, ЮВ Баулін та ін.; Ред. кол. ВЯ Тацій, ЮП Битяк, ЮМ Грошевой та ін
К України
Х: Право, 2003
1822003
Адміністративне право України: підручник
ЮП Битяк
К.: Юрінком Інтер 422, 2005
1682005
Адміністративне право України
ВБ Авер’янов
К.: Юрид. думка 1, 584, 2004
1602004
Административное право Украины (Общая часть): учебное пособие
ЮП Битяк, ВВ Зуй
Х.: Одиссей, 1999
1551999
Адміністративне право України: конспект лекцій
ЮП Битяк, ВВ Зуй
Харків: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 1996
1241996
Адміністративне право України
ЮП Битяк, ВВ Зуй
X.: Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, 1996
991996
Державна служба в Україні: проблеми становлення, розвитку та функціонування
ЮП Битяк
Ярослава Мудрого 419, 380-419, 2006
822006
Переконання і примус у державному управлінні. Адміністративна відповідальність: Конспекти лекцій
ЮП Битяк, ВВ Зуй, АТ Комзюк
Харків: Укр. юрид. академія, 1994
601994
Правова природа адміністративних договорів
Ю Битяк
видавництво" Право", 2001
312001
Становлення та шляхи забезпечення доступності правосуддя в адміністративному судочинстві
Ю Битяк
видавництво" Право", 2003
292003
Державна служба та розвиток її демократичних основ
ЮП Битяк
Харків: Укр. юрид. академія, 84, 1990
261990
Переконання і примус у державному управлінні
ЮП Битяк, ВВ Зуй, АТ Комзюк
Адміністративна відпо відальність: Конспект лекцій/Битяк ЮП, 3уй ВВ, Комзюк …, 1994
231994
Адміністративне судочинство як форма забезпечення верховенства права і законності
Ю Битяк
Право України, 4-11, 2011
202011
Адмiнiстративне право України: пiдручник та iн.; за ред. ЮП Битяка
ЮП Битяк, ВМ Гаращук, ОВ Дьяченко
202005
та ін. Конституційноправові засади становлення української державності/За ред. ВЯ Тація, ЮМ Тодики
ОГД ВЯ Тацій, ЮМ Тодика
Право, 2003
18*2003
Адміністративне право України: підручник для юридичних вузів і фак
ЮП Битяк, ВВ Богуцький, ВМ Гаращук
Юніком інтер, 2000
172000
Державна служба в Україні, її види
Ю Битяк
видавництво" Право", 2000
172000
Конституційно-правові засади становлення та розвитку державної служби в Україні
Ю Битяк
видавництво" Право", 1998
171998
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20