Юрій Прокопович Битяк
Title
Cited by
Cited by
Year
Науково-практичний коментар/редкол
К України
ВЯ Тацій (голова редкол.), ОВ Петришин (відп. секретар), ЮГ Барабаш та ін, 2011
509*2011
Адміністративне право України: підручник
ЮП Битяк
К.: Юрінком Інтер 422, 2005
2982005
Державна служба в Україні: організаційно-правові засади: монографія
ЮП Битяк
Х.: Право, 144, 2005
2552005
Адміністративне право України
ВБ Авер’янов
Академічний курс: підручник: у 2, 2004-2005, 2004
2452004
Науково-практичний коментар/ВБ Авер’янов, ОВ Батанов, ЮВ Баулін та ін.; Ред. кол. ВЯ Тацій, ЮП Битяк, ЮМ Грошевой та ін
К України
Х: Право, 2003
1742003
Административное право Украины (Общая часть): учебное пособие
ЮП Битяк, ВВ Зуй
Х.: Одиссей, 1999
1731999
Адміністративне право України: конспект лекцій
ЮП Битяк, ВВ Зуй
Харків: Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 1996
1451996
Державна служба в Україні: проблеми становлення, розвитку та функціонування
ЮП Битяк
Ярослава Мудрого 419, 380-419, 2006
1022006
Переконання і примус у державному управлінні. Адміністративна відповідальність: конспект лекцій
ЮП Битяк, ВВ Зуй, АТ Комзюк
Харків: Укр. юрид. академія, 1994
921994
Правова природа адміністративних договорів
Ю Битяк
видавництво" Право", 2001
392001
Становлення та шляхи забезпечення доступності правосуддя в адміністративному судочинстві
Ю Битяк
видавництво" Право", 2003
332003
Адміністративне право України: підручник для юрид. вузів і фак.
ЮП Битяк
Х.: Право, 2001
302001
Державна служба та розвиток її демократичних основ
ЮП Битяк
Харків: Укр. юрид. академія, 1990
281990
Адміністративне право: підручник
ЮП Битяк, ВМ Гаращук
Х.: Право, 2010
272010
Адмiнiстративне право України: пiдручник та iн.; за ред. ЮП Битяка
ЮП Битяк, ВМ Гаращук, ОВ Дьяченко
252005
Адміністративне судочинство як форма забезпечення верховенства права і законності
Ю Битяк
Право України, 4-11, 2011
242011
Державна служба в Україні, її види
Ю Битяк
видавництво" Право", 2000
202000
Административное право Украины:[учебник для студентов высш. учеб. заведений юрид. спец.]
ЮП Битяк, ВВ Богуцкий, ВН Гаращук
Х.: Право, 576, 2003
192003
та ін. Конституційноправові засади становлення української державності/За ред. ВЯ Тація, ЮМ Тодики
ОГД ВЯ Тацій, ЮМ Тодика
Право, 2003
19*2003
Государственная служба в СССР и развитие ее демократических основ
ЮП Битяк
К.: УМК ВО, 1990
191990
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20