Подписаться
Kateryna Shymanska
Kateryna Shymanska
Другие именаКатерина Шиманська, К.В. Шиманська
Prague University of Economics and Business
Подтвержден адрес электронной почты в домене vse.cz
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Внутренняя отчетность как источник информации при проведении контроля за соблюдением положений коллективного договора
ЕВ Шиманская
Все для бухгалтера, 23-32, 2011
272011
Поняття мотивації працівників, її види та зв'язок із системою бухгалтерського обліку
ІВ Замула, КВ Шиманська
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2011
172011
Звітність підприємств
ІВ Орлов
ЖДТУ, 2008
172008
Міграція людських ресурсів в умовах геоекономічних трансформацій: регіональний вимір: монографія
К Шиманська
Житомир: ЖДТУ. - ISBN 978-966-683-485-3, 2017
152017
Determinants of migration motives as a precondition for the migration flows formation
K Shymanska, M Kurylo, O Karmaza, G Timchenko
Problems and Perspectives in Management 15 (3), 352-364, 2017
142017
Пріоритетні напрями та механізми розвитку цифрової економіки в Україні
КВ Шиманська, ВВ Бондарчук
Економіка, управління та адміністрування, 17-22, 2021
122021
Бухгалтерський облік і контроль операцій з виконання колективного договору: організація та методика
КВ Шиманська
Житомирський державний технологічний університет, 2010
122010
Тенденції міжнародної міграції людських ресурсів в умовах геоекономічних трансформацій
КВ Шиманська
Проблемы экономики, 55-60, 2017
82017
Priorytetni napriamy ta mekhanizmy rozvytku tsyfrovoi ekonomiky v Ukraini [Priority directions and mechanisms of digital economy development in Ukraine]
KV Shymanska, VV Bondarchuk
Ekonomika, upravlinnia ta administruvannia 1 (95), 17-22, 2021
72021
Стан та нормативно-правове регулювання міграції біженців та шукачів притулку у ЄС як інституційний базис управління міжнародними міграціями
ВВ Євдокимов, КВ Шиманська
ЖДТУ, 2017
62017
Зовнішня міграція в Польщі в процесі її євроінтеграції: проблеми, шляхи їх вирішення, уроки для України
КВ Шиманська, ЕВ Шиманская
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
62016
Організація внутрішнього контролю за дотриманням положень колективних договорів
КВ Шиманська
Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу …, 2010
62010
Priority directions and mechanisms for the development of the digital economy in Ukraine
KV Shymanska, VV Bondarchuk
Economics, Management and Administration 95 (1), 17-22, 2021
52021
Гендерна структура української еміграції: сучасні тенденції, трансформації та соціально-економічні наслідки
КВ Шиманська
Видавничий дім «Гельветика», 2017
52017
Міжнародна трудова міграція в контексті соціально-економічного розвитку України: тенденції, негативні наслідки та шляхи їх подолання
КВ Шиманська
ЖДТУ, 2015
52015
Облік операцій з надання соціального пакету працівникам підприємства в межах виконання положень колективного договору
КВ Шиманська
Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні …, 2009
52009
Стан і перспективи зовнішньої торгівлі між Республікою Польща та Україною
А Рабошук, К Шиманська
Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 254-268, 2016
42016
Стан діяльності підприємств готельного господарства в Україні та особливості: обліково-контрольний аспект
КВ Шиманська, ЯО Остапенко
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 59-67, 2014
42014
Напрями облікового забезпечення та регулювання господарських операцій підприємств у сфері поводження з відходами
КВ Романчук, КВ Шиманська
ЖДТУ, 2013
42013
SWOT-аналіз національного бренду в контексті конкурентоспроможності України на світових ринках
КВ Шиманська, МА Миронюк
Агросвіт, 17-23, 2021
32021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20