Подписаться
Alicja Antas-Jaszczuk
Alicja Antas-Jaszczuk
doktor nauk humanistycznych wzakresie pedagogiki
Подтвержден адрес электронной почты в домене uph.edu.pl
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Aspiracje życiowe studentów kierunku pedagogika w Polsce, na Łotwie i Białorusi
A Roguska, A Antas-Jaszczuk
Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki w Instytucie Technologii …, 2017
62017
Zastosowanie technologii w procesie rewalidacji osób z wadami słuchu
A Antas-Jaszczuk, S Nikitin
Student Niepełnosprawny. Szkice i Rozprawy, 173-183, 2014
32014
Konsumpcjonizm wśród młodzieży akademickiej pokolenia Z
A Roguska, A Antas-Jaszczuk
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2020
22020
Osobowościowe, kulturowe i środowiskowe uwarunkowania zawodu nauczyciel: komunikat z badań
A Antas-Jaszczuk, S Nikitin
Rozprawy Społeczne 8 (4), 50-53, 2014
22014
Ubóstwo jako kwestia społeczna w percepcji studentów pedagogiki
A Antas-Jaszczuk, A Roguska
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 2020
12020
University students practising towards teacher’s profession in Poland, Latvia and Belarus–motives and educational aspirations found among generation ‘Z’
A Antas-Jaszczuk, A Roguska
Przegląd Badań Edukacyjnych 29 (2), 2019
12019
Kryzys autorytetu nauczyciela–konsekwencje i wyzwania wobec edukacji dla zrównoważonego rozwoju
A Antas-Jaszczuk
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J–Paedagogia …, 2022
2022
Edukacja–kształcenie umysłu
A Antas-Jaszczuk
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio J–Paedagogia …, 2021
2021
PERSONALITY, CULTURAL AND ENVIRONMENTAL CONDITIONS OF A TEACHER’S PROFESSION. REPORT BASED ON A STUDY
A Antas-Jaszczuk, S Nikitin
Rozprawy Społeczne 8 (4), 50-53, 2019
2019
Konsumpcjonizm w ujęciu interdyscyplinarnym
A Roguska, A Antas-Jaszczuk
Wydawnictwo Naukowe Tygiel, 2019
2019
Forms and range of actions supporting development among disabled children and youth conducted by public schools, integrated and special needs classes
A Antas-Jaszczuk
Journal of Modern Science 39 (4), 73-85, 2018
2018
Współczesna rodzina w percepcji młodzieży akademickiej
M Ciura, A Antas-Jaszczuk
Брестский государственный университет имени АС Пушкина, 2018
2018
From exclusion to inclusion of people with disabilities
B Trębicka-Postrzygacz, A Roguska, A Antas-Jaszczuk
ICERI2018 Proceedings, 4869-4874, 2018
2018
Media globalne i lokalne wobec możliwości i ograniczeń edukacyjnych
A Roguska, A Antas-Jaszczuk
2017
Współczesne formy rodzinnej opieki zastępczej w Polsce. Wioski Dziecięce SOS
A Antas-Jaszczuk, A Roguska
Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa, 2017
2017
Philosophy of changes in the Polish educational system found in the sphere of social integration of the youth with special educational needs
A Antas-Jaszczuk
Versus, 9-14, 2017
2017
A man in crisis. Model solutions, forms of help and services offered by the crisis intervention centres in Poland
A Antas-Jaszczuk
Transformations in cultural, social and educational activity. Challenges …, 2016
2016
Uwarunkowania rodzinne agresji wśród młodzieży gimnazjalnej
K Kobylińska, A Antas-Jaszczuk
Брестский государственный университет имени АС Пушкина, 2016
2016
Studium indywidualnego przypadku osoby z fobią społeczną
I Lipińska, A Antas-Jaszczuk
Брестский государственный университет имени АС Пушкина, 2016
2016
Przemiany w aktywności społeczno-kulturowej i opiekuńczo-wychowawczej. Wyzwania współczesnej Europy
A Roguska, A Antas-Jaszczuk
Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo …, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20