Кафедра кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності
Кафедра кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теоретико-прикладні основи реалізації конституційного права людини і громадянина на судовий захист у досудовому провадженні в кримінальному процесі України
ОГ Шило
Х.: Право 464, 2011
1012011
Концептуальні засади визначення та забезпечення стандартів доброякісності кримінальних процесуальних рішень: монографія
НВ Глинська
НВ Глинська–Харків, 2015
722015
Теория и практика обоснования решений в уголовном процессе Украины
ВС Зеленецкий, НВ Глинская
Х.: Страйд, 2006
692006
Кримінальний процес: підручник
ЮМ Грошевий, ВЯ Тацій, АР Туманянц
Харків: Право, 2013
502013
Потерпілий як суб'єкт кримінально-процесуального доказування
СВ Давиденко
Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права, 220-225, 2004
482004
Правові наслідки визнання підозрюваним, обвинуваченим своєї вини (порівняльно-правове дослідження): монографія
ЄВ Повзик
Харків: Право, 2014
442014
Підстави обрання запобіжних заходів за новим КПК України
ЮМ Грошевий, ОГ Шило
412013
Забезпечення майнових прав особи при застосуванні заходів кримінально-процесуального примусу: монографія
ОВ Верхогляд-Герасименко
Харків: Юрайт 216, 2012
332012
Теоретичні основи та практика реалізації конституційного права людини і громадянина на судовий захист у досудовому провадженні в кримінальному процесі України
ОГ Шило
ОГ Шило, 2011
282011
Строки у кримінальному судочинстві: поняття, класифікація та функціональне призначення
СБ Фомін
Х.,–2003,–20 с, 2002
282002
Обґрунтування рішень у кримінальному процесі
НВ Глинська
дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук 12 (09), 2003
272003
Начало досудебного производства в уголовном процессе Украины
ДВ Филин
URL: http://www. iuaj. net/node/1462, 2013
262013
Проблемы апелляции в современном уголовно-процессуальном законодательстве Украины
ДВ Филин
Государство и право, 76-83, 2005
232005
Особливості обґрунтування обрання запобіжних заходів у кримінальному провадженні
ОГ Шило
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.:: Право, 269-273, 2014
212014
Угода про визнання вини та можливості її застосування у кримінальному судочинстві України
ДВ Філін
Форум права, 1052-1058, 2011
202011
Досудове розслідування кримінальних справ: навч.-практ. посіб./[Грошевой ЮМ, Вапнярчук ВВ, Капліна ОВ, Шило ОГ]; за заг. ред. ЮМ Грошевого
ЮМ Грошевой
Х.: ФІНИ, 2009
192009
Сущность и порядок принятия решения об освобождении лица от уголовной ответственности на Украине
ДВ Филин
Государство и право, 70-77, 2002
192002
Загальна характеристика показань як процесуального джерела доказів у кримінальному провадженні
ОГ Шило
Вісник кримінального судочинства, 151-156, 2015
172015
Відкриття матеріалів іншій стороні кримінального провадження для ознайомлення: чи вирішить новий процесуальний інститут старі проблеми?
СБ Фомін
адвокат, 21-25, 2012
162012
Новації Кримінального процесуального кодексу України щодо процесуального порядку збирання речових доказів
ОГ Шило
142013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20