Кафедра кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності
Кафедра кримінального процесу та оперативно-розшукової діяльності
Підтверджена електронна адреса в nulau.edu.ua
НазваПосиланняРік
Теоретико-прикладні основи реалізації конституційного права людини і громадянина на судовий захист у досудовому провадженні в кримінальному процесі України
ОГ Шило
Х.: Право 464, 2011
832011
Теория и практика обоснования решений в уголовном процессе Украины
ВС Зеленецкий, НВ Глинская
Х.: Страйд, 2006
482006
Концептуальні засади визначення та забезпечення стандартів доброякісності кримінальних процесуальних рішень: монографія
НВ Глинська
НВ Глинська–Харків, 2015
412015
Потерпілий як суб'єкт кримінально-процесуального доказування
СВ Давиденко
Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права, 220-225, 2004
412004
Правові наслідки визнання підозрюваним, обвинуваченим своєї вини (порівняльно-правове дослідження)
ЄВ Повзик
Харків: Право, 2014
322014
Кримінальний процес:[підруч.]
ЮМ Грошевий
Х.: Право 824, 2013
322013
Забезпечення майнових прав особи при застосуванні заходів кримінально-процесуального примусу: Монографія
ОВ Верхогляд-Герасименко
Харків.: Вид-во «Юрайт, 2012
242012
Підстави обрання запобіжних заходів за новим КПК України
ЮМ Грошевий, ОГ Шило
232013
Строки у кримінальному судочинстві: поняття, класифікація та функціональне призначення
СБ Фомін
Х.,–2003,–20 с, 2003
212003
Теоретичні основи та практика реалізації конституційного права людини і громадянина на судовий захист у досудовому провадженні в кримінальному процесі України
ОГ Шило
ОГ Шило, 2011
192011
Обґрунтування рішень у кримінальному процесі
НВ Глинська
дис. на здоб. наук. ступ. канд. юрид. наук 12 (09), 2003
192003
Угода про визнання вини та можливості її застосування у кримінальному судочинстві України
ДВ Філін
Форум права, 1052-1058, 2011
182011
Досудове розслідування кримінальних справ: навч.-практ. посіб./[Грошевой ЮМ, Вапнярчук ВВ, Капліна ОВ, Шило ОГ]; за заг. ред. ЮМ Грошевого
ЮМ Грошевой
Х.: ФІНИ, 2009
162009
Начало досудебного производства в уголовном процессе Украины
ДВ Филин
Режим доступа: http://www. iuaj. net/node/1462, 2013
152013
Проблемы апелляции в современном уголовно-процессуальном законодательстве Украины
ДВ Филин
Государство и право, 76-83, 2005
132005
Обшук житла чи іншого володіння особи: проблеми правової регламентації
О Шило, О Капліна
видавництво" Право", 2005
132005
Відкриття матеріалів іншій стороні кримінального провадження для ознайомлення: чи вирішить новий процесуальний інститут старі проблеми?
СБ Фомін
адвокат, 21-25, 2012
122012
До питання щодо диференціації кримінально-процесуальної форми
О Шило
Право України, 180-187, 2010
122010
Сущность и порядок принятия решения об освобождении лица от уголовной ответственности на Украине
ДВ Филин
Государство и право, 70-77, 2002
122002
Новації Кримінального процесуального кодексу України щодо процесуального порядку збирання речових доказів
ОГ Шило
112013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20