Подписаться
Гутянський Р. А.
Гутянський Р. А.
Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вплив забур’яненості на врожайність сої
ВС Зуза, РА Гутянський
Агроном, 2009
272009
Конкурентоспроможність сортів сої з різною тривалістю вегетаційного періоду у відношенні до бур’янів
РА Гутянський
Селекція і насінництво, 266-272, 2008
112008
Ґрунтові гербіциди на посівах сої. Вплив застосування препаратів на забур ‘яненість і продуктивність культури
РА Гутянський
Карантин і захист рослин, 16-18, 2007
92007
Эффективность почвенных гербицидов в посевах сои
РА Гутянский, ВС Зуза
Защита и карантин растений, 36-37, 2008
82008
Гербіциди і бульбочки сої
Р Гутянський
Farmer, 2013
72013
Грунтове внесення Фабіану в посівах сої
РА Гутянський
Карантин і захист рослин, 13-15, 2011
72011
Урожайність і якість насіння гороху, нуту, сої за впливу забур’яненості, інокуляції та гербіциду
РА Гутянський, НК Ільченко, ТА Шелякіна, ОО Посилаєва
Селекція і насінництво, 179-188, 2018
62018
Динаміка формування площі листя рослин ячменю ярого залежно від впливу норми висіву та позакореневих підживлень
АО Рожков, РА Гутянський
Вісник Полтавської державної аграрної академії, 32-37, 2017
62017
Поєднання фітоценотичного впливу культури та дії гербіциду на забур’яненість посівів кукурудзи і сої
ВС Зуза, РА Гутянський
Карантин і захист рослин, 3-6, 2015
62015
Новий підхід до типів забур’яненості посівів
ВС Зуза, РА Гутянський
Карантин і захист рослин, 4-7, 2018
52018
Бакові суміші ґрунтових гербіцидів у посівах сої
РА Гутянський, АМ Фесенко, ОВ Панкова, ВВ Безпалько
Корми і кормовиробництво, 100-104, 2017
52017
Оцінка впливу сільськогосподарського підприємства на якість повітря
АМ Фесенко, ОВ Панкова, РА Гутянський, МГ Цехмейструк, ...
ХНТУСГ, 2016
52016
Формування урожайності та вмісту білка в насінні нуту за дії гербіцидів в умовах східної частини Лісостепу України
РА Гутянський
Корми і кормовиробництво, 84-87, 2015
52015
Вплив гербіцидів та їх бакових сумішей на формування азотфіксувальних бульбочок соєю
РА Гутянський
Физиология и биохимия культурных растений 44 (6), 529-536, 2012
52012
Комплексна система захисту посівів сої від бур’янів: рекомендації/уклад
ВС Зуза, РА Гутянський, РД Магомедов
ВЯ Юр’єва НААН/ВС Зуза, РА Гутянський, РД Магомедов [та ін.]–Х.: Ін-т …, 2011
52011
Ефективність протибур ‘янових прийомів
РА Гутянський
Карантин і захист рослин, 22-24, 2008
52008
Формування фотосинтетичного потенціалу тритикале ярого залежно від способів сівби та підживлення
АО Рожков, РА Гутянський
Збірник наукових праць Національного наукового центру Інститут землеробства …, 2015
42015
Вплив ґрунтових гербіцидів на формування азотфіксуючих бульбочок на сої
РА Гутянський, РД Магомедов
Наук.-практ. зб. Посібник українського хлібороба.–ТОВ «Академпрес 2, 78-81, 2013
42013
Ефективність гербіцидів ґрунтової дії в посівах сої
ВС Зуза, РА Гутянський
Вісник Центру наук. забезп. АПВ Харківської області/УААН, Ін-т рослинництва …, 2005
42005
Технологія вирощування кукурудзи на зерно в умовах східного лісостепу України
МГ Цехмейструк, НМ Музафаров, КМ Манько, ЮГ Красиловець, ...
Посібник українського хлібороба, 189-197, 2014
32014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20