Белік Наталія Володимирівна =Наталья Белик = Belik Nataliya= НВ Белік= НВ Бєлік= N Belik
Белік Наталія Володимирівна =Наталья Белик = Belik Nataliya= НВ Белік= НВ Бєлік= N Belik
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya Вінницький національний медичний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене vnmu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Ультразвукові параметри печінки та селезінки у міських підлітків з різним соматотипом
НВ Белік
Вісник Вінницького національного медичного університету 7 (№ 1/1), стор. 3-6, 2003
112003
Моделювання індивідуальних ехопараметрів печінки, підшлункової залози, селезінки і жовчного міхура методом покрокового регресійного аналіза у здорових міських підлітків Поділля
ІВ Гунас, НВ Белік, СВ Прокопенко
Світ медицини та біології, стор. 12-15, 2006
102006
Актуальність визначення індивідуальних нормативних ехо метричних показників внутрішніх органів черевно порожнини
НВ Белік, ЛС Брухнова
Biomedical and Biosocial Anthropology 6, 25-29, 2006
92006
Антропометрична та сомато-типологічна характеристика практично здорових міських підлітків обох статей української етнічної групи
ВМ Мороз, ІВ Гунас, ІМ Кириченко, БН Володимирівна
Вісник морфології 8 (№ 1), стор.131-147, 2002
92002
Simulation, using regression analysis, sonographic parameters of the kidneys, depending on the anthropometric and somatotypological parameters of men and women of the first …
G I.V., K D.A., F L.V., B N.V.
Reports of Morphology 16 (№ 4), p. 915-920, 2010
72010
Вікові та гендерні особливості ультразвукових параметрів печінки та селезінки у міських підлітків
В Белік
Вісник морфології 8 (№ 2), стор. 345-348, 2002
72002
Аналіз регресійних моделей сонографічних параметрів нирок у загальних групах здорових міських юнаків та дівчат Поділля, побудованих в залежності від антропо-соматотипологічних …
ІВ Гунас, НВ Белік, Н Шевчук
Вісник морфології 16 (№ 2), стор. 425-430, 2010
62010
Застосування ультрозвукового методу дослідження для морфометрії печінки, жовчного міхура та підшлункової залози: тези доп. Всеукр. наук. конф.«Акт. пит. вікової анат. та …
СВ Прокопенко, НВ Белік, ЛП Ясько
Клін. анат. та опер. хірург 5 (2), 97, 2006
62006
Оптико-електронні методи діагностування в біомедицині
ВВ Дмитрук, НВ Белік, СО Штельмах
Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології, 2009
52009
Кореляційні зв’язки екоморфо-метричних параметрів селезінки з антропометричними та сомато-типологічними показниками у здорових міських підлітків Поділля
ІВ Гунас, НВ Белік, ЮГ Шевчук, ІМ Кириченко
Biomedical and Biosocial Anthropology, стор. 1-3, 2005
52005
МОДЕЛЮВАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ СОНОГРАФІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ НИРОК У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД АНТРОПОМЕТРИЧНИХ І СОМАТОТИПОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК ПЕРШОГО …
КДA Гунас IВ, ЛВ Фоміна, НВ Белік, ЛЯ Федонюк
REPORTS OF MORPHOLOGY 16, 4, 2010
42010
Морфометричні параметри печінки, жовчного міхура, підшлункової залози та селезінки у підлітків в залежності від особливостей будови тіла
НВ Белік
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, 2006
4*2006
Разработка нормативных критериев здоровья разных возрастно-половых групп городского населения Украины с учетом антропогенетических, психофизиологических и психогигиенических …
ВМ Мороз, ЕГ Процек, ИВ Сергета, НВ Белик
Актуальные проблемы спортивной морфологии и интегративной антропологии, стр …, 2003
42003
Кореляції показників, отриманих методом тетраполярної реокардіографії, з антропометричними і соматотипологічними характеристиками осіб юнацького віку
ЛА Сарафинюк, ПВ Сарафинюк, НВ Белік, НА Камінська
Вісник морфології 15 (№ 1), стор. 159-164, 2009
32009
Immunohistochemical profile of mucins and their expression in precancerous changes of the stomach
SV Vernygorodskyi, LV Fomina, MV Mnikhovich, NA Kaminska, ...
International Journal of BioMedicine, 2013
22013
Особливості морфометричних характеристик підшлункової залози у міських підлітків в залежності від віку, статі та соматотипу
НВ Белік
Вісник Вінницького національного медичного університету 9 (№ 2), стор. 205-210, 2005
22005
Кореляційні зв’язки показників кардіоінтервалографії з антропо-метричними і сомато-типологічними параметрами у практично здорових чоловіків і жінок першого зрілого віку з …
НВ Белік
Biomedical and Biosocial Anthropology, стор. 27-31, 2013
12013
Кореляції показників кардіоінтервалографії з антро-пометричними і сомато-типологічними параметрами у жінок і чоловіків першого зрілого віку з гіпокінетичним типом гемодинаміки
НВ Белік
Вісник Вінницького національного медичного універ-ситету 17 (№ 1), стор. 46-50, 2013
1*2013
Моделювання методом покрокового регресійного аналізу показників кардіоінтервалографії у жінок і чоловіків з еукінетичним типом гемодинаміки
НВ Белік
Вісник морфології 19 (№ 1), стор. 132-135, 2013
12013
Взаємозв’язки сонографічних розмірів матки та яєчників у різні фази менструального циклу з антропо-соматометричними показниками й компонентами маси тіла дівчаток із ектоморфним …
ІГ Левківська, ОВ Булавенко, НВ Белік
Науковий вісник Ужгородського університету. Сер.: Медицина, 37-42, 2010
12010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20