Катерина Олініченко, Екатерина Олиниченко, Katerina Olinichenko, Ekaterina Olinichenko
Катерина Олініченко, Екатерина Олиниченко, Katerina Olinichenko, Ekaterina Olinichenko
Kharkiv State University of Food Technology and Trade
Подтвержден адрес электронной почты в домене hduht.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Smart solutions: risk management of crypto-assets and blockchain technology
I Bashynska, M Malanchuk, O Zhuravel, K Olinichenko
International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET) 10 (2 …, 2019
172019
Економічні аспекти еволюції поглядів на управління витратами
КС Олініченко
Вісник міжнародного Слов'янського університету 1 (1), 29-37, 2007
112007
Концептуальна модель управління товарними запасами на підприємствах роздрібної торгівли
ЛІ Безгінова, КС Олініченко
Бізнес-інформ, 224-229, 2014
7*2014
Управління товарними запасами підприємств роздрібної торгівлі. Монография
КС Олініченко
http://elib.hduht.edu.ua/handle/123456789/2360, 2017
52017
Управління товарними запасами підприємств роздрібної торгівлі
КС Олініченко
Харківський державний університет харчування та торгівлі, 2016
52016
Торговельне підприємництво. Навчально-методичний посібник
АВ Красноусов, ІЮ Мелушова, КС Олініченко, НЛ Савицька
Харків: Видавець Іванченко ІС, 2017
42017
Рекламний менеджмент
НЛ Савицька, ГА Синицина, КС Олініченко
Харків: Вид-во Іванченко, 2015
4*2015
Товарні запаси підприємства: сутність та їх склад
ЛІ Безгінова, КС Олініченко, KS Olinichenko
Вісник МСУ 14 (2), 2011
42011
Порядок формування товарних запасів торговельного підприємства
КС Олініченко
Торгівля і ринок України: темат. зб. наук. пр. Вип 33, 329-336, 0
3
Рекламний менеджмент: навч. посіб
Н Савицька, Г Синицина, К Олініченко
Харків: Іванченко, 2015
22015
Товарні запаси в роздрібних торговельних підприємствах
КС Олініченко
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг, 422-430, 2011
22011
Economic aspects of the evolution of views on cost management
KS Olinichenko
Bulletin of the International Slavic University.–Economics, 37-39, 2007
22007
Сучасний стан та тенденції розвитку іноземних інвестицій в Україні
КС Олініченко
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету …, 2006
22006
Деякі аспекти ефективності управління товарними запасами підприємств торгівлі
КС Олініченко
12012
Маркетингові інструменти просування освітніх послуг за допомогою соціальних мереж
КС Олініченко, ОМ Прядко, МС Клименко
МАРКЕТИНГ І ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ 4 (3), 34-43, 2020
2020
Методика підготовки дипломних робіт магістрів для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 075 Маркетинг. Навчально-методичний посібник
НЛ Савицька, ОВ Жегус, ОП Афанасьєва, КС Олініченко
Харків: ФОП Іванченко ІС, 2020
2020
Формування елементів політики просування професійного ресторанного обладнання
КС Олініченко, ЮО Юрчук
Харків: ХДУХТ, 2020
2020
Маркетингова політика розподілу. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни для студентів спеціальності" Маркетинг"; всіх форм навчання
КС Олініченко, ОМ Прядко
Харків: ФОП Іванченко ІС, 2020
2020
The Modern Tendencies of Development of Digital Marketing in Ukraine
КС Олініченко, ОМ Прядко
Business Inform 4, 371–378, 2019
2019
Виконання курсових робіт з дисципліни" Зовнішньоекономічна діяльність підприємтсва". Методичні рекомендації для студентів денної та заочної форм навчання за освітнім ступенем …
ОВ Кот, КЮ Величко, ІЮ Мелушова, КС Олініченко
Харків: ХДУХТ, 2019
2019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20