Анатолій Іванович Козаченко, Анатолий Иванович Козаченко, Anatolij Iv. Kozachenko
Анатолій Іванович Козаченко, Анатолий Иванович Козаченко, Anatolij Iv. Kozachenko
Доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та історії держави і права Полтавського
Verified email at nulau.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Органи влади і управління Української держави (друга половина ХѴІІ–ХѴІІІ ст.): навч. посіб.
ВМ Єрмолаєв, АІ Козаченко
Х.: Право, 2002
202002
Злочини і покарання в Україні-Гетьманщині за універсалами Богдана Хмельницького (1648-1657 роки)
А Козаченко
видавництво" Право", 2003
142003
Про державну владу Б. Хмельницького: окремі питання
А Козаченко
Право України, 89-92, 1998
101998
ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТ.
АІ Козаченко
Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, 2001
92001
Гетьманські універсали як джерело права Української держави другої половини ХVII-початку XVIII століття
А Козаченко
видавництво" Право", 2003
42003
Central Council and Zemstvo Self-Government: March-October 1917
AI Kozachenko
Probs. Legality 136, 8, 2017
22017
Центральна рада та проблема реформи місцевого самоврядування: листопад 1917 р.–квітень 1918 р.(до 100-річчя утворення)
A Kozachenko
Теорія і практика правознавства 1 (11), 1-9, 2017
22017
Участь земства у формуванні страхової медицини за російським законодавством про страхування робітників 1912 р.
А Козаченко
ФІЛОСОФІЯ ПРАВА, 12, 2014
22014
Відповідальність гласних і земських службовців за службові правопорушення
А Козаченко
Вісник Академії правових наук України, 86-95, 2009
22009
Конституційний процес за доби Української Центральної Ради (1917–1918 роки)
A Kozachenko
Проблеми законності, 8-16, 2018
12018
Наукові погляди на проблему історії виникнення вітчизняного конституціоналізму
АІ Козаченко
Теорія і практика правознавства, 2016
12016
Земські податки й повинності як складова фінансової самостійності земського самоврядування
АІ Козаченко
Теорія і практика правознавства, 2015
12015
Повноваження волосного земства за Тимчасовим положенням про волосне земське управління 1917 р.
А Козаченко
Вісник Національної академії правових наук України, 86-92, 2014
12014
Земская избирательная система и особенности введения земских учреждений в Полтавской губернии в 1865 г
АИ Козаченко
Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия …, 2013
12013
Повноваження органів земського самоврядування за Положенням 1890 р. наприкінці XIX на початку XX ст.
АІ Козаченко
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2010
12010
Організаційно-правова діяльність земства з метою розвитку аграрної галузі наприкінці ХІХ—на початку ХХ ст.
А Козаченко
Вісник Академії правових наук України, 115-123, 2010
12010
Земське самоврядування та встановлення більшовицької влади на території Полтавської губернії (1917–1920 рр.)
А Козаченко
Вісник Академії правових наук України, 79-87, 2009
12009
Земські волосні вибори 1917 року на території Полтавського повіту
А Козаченко
видавництво" Право", 2008
12008
Діяльність земських установ та громадських комітетів Полтавської губернії (березень-листопад 1917 р.)
А Козаченко
видавництво" Право", 2008
12008
Правосуб'єктність особи за «Собранием малороссийских прав 1807 г.»
А Козаченко
видавництво" Право", 2004
12004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20