Анатолій Іванович Козаченко, Анатолий Иванович Козаченко, Anatolij Iv. Kozachenko
Анатолій Іванович Козаченко, Анатолий Иванович Козаченко, Anatolij Iv. Kozachenko
Доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та історії держави і права Полтавського
Verified email at nulau.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Органи влади і управління Української держави (друга половина ХVII—XVIII ст.): Навч. посіб
ВМ Єрмолаєв, АІ Козаченко
Х.: Право, 2002
172002
Злочини і покарання в Україні-Гетьманщині за універсалами Богдана Хмельницького (1648-1657 роки)
А Козаченко
видавництво" Право", 2003
122003
Про державну владу Б. Хмельницького: окремі питання
А Козаченко
Право України, 89-92, 1998
111998
ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТ.
АІ Козаченко
Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, 2001
62001
Гетьманські універсали як джерело права Української держави другої половини ХVII-початку XVIII століття
А Козаченко
видавництво" Право", 2003
52003
Центральна рада та проблема реформи місцевого самоврядування: листопад 1917 р.–квітень 1918 р.(до 100-річчя утворення)
A Kozachenko
Теорія і практика правознавства 1 (11), 1-9, 2017
22017
Участь земства у формуванні страхової медицини за російським законодавством про страхування робітників 1912 р.
А Козаченко
ФІЛОСОФІЯ ПРАВА, 12, 2014
22014
Організаційно-правова діяльність земства з метою розвитку аграрної галузі наприкінці ХІХ—на початку ХХ ст.
А Козаченко
Вісник Академії правових наук України, 115-123, 2010
12010
Земські волосні вибори 1917 року на території Полтавського повіту
А Козаченко
видавництво" Право", 2008
12008
Діяльність земських установ та громадських комітетів Полтавської губернії (березень-листопад 1917 р.)
А Козаченко
видавництво" Право", 2008
12008
Державне право України другої половини XVII-початку XVIII ст.
А Козаченко
видавництво" Право", 2004
12004
Наказне гетьманство Української держави другої половини XVIII ст.
ВМ Єрмолаєв, АІ Козаченко
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 173-177, 2002
12002
До питання про місцеві органи влади України другої половини XVII ст. Влада полковника
А Козаченко
видавництво" Право", 1999
11999
Принцип поділу державної влади за Конституцією Пилипа Орлика 1710 року та Польською Конституцією 1791 року
A Kozachenko
Проблеми законності, 8-17, 2019
2019
Principle of Separation of State Power under Constitution of Pylyp Orlyk of 1710 and Polish Constitution of 1791
AI Kozachenko
Probs. Legality 144, 8, 2019
2019
Zemstvo Self-Government under Ukrainian State of Hetman Pavlo Skoropadsky
AI Kozachenko
Theory & Prac. Juris. 13, 1, 2018
2018
Конституційний процес за доби Української Центральної Ради (1917–1918 роки)
A Kozachenko
Проблеми законності, 8-16, 2018
2018
Земське самоврядування за доби Української держави Павла Скоропадського (квітень–грудень 1918 року)
A Kozachenko
Теорія і практика правознавства 1 (13), 1-13, 2018
2018
Zemstvo self-government under Ukrainian State of Hetman Pavlo Skoropadsky (April–December 1918)
АІ Козаченко
Theory and practice of jurisprudence 1 (13), 1, 2018
2018
Constitutional Process under Ukrainian Central Council (1917-1918)
AI Kozachenko
Probs. Legality 140, 8, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20