Анатолій Іванович Козаченко, Анатолий Иванович Козаченко, Anatolij Iv. Kozachenko
Анатолій Іванович Козаченко, Анатолий Иванович Козаченко, Anatolij Iv. Kozachenko
Доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та історії держави і права Полтавського
Verified email at nulau.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Органи влади і управління Української держави (друга половина ХVII—XVIII ст.): Навч. посіб
ВМ Єрмолаєв, АІ Козаченко
Х.: Право, 2002
182002
Злочини і покарання в Україні-Гетьманщині за універсалами Богдана Хмельницького (1648-1657 роки)
А Козаченко
видавництво" Право", 2003
122003
Про державну владу Б. Хмельницького: окремі питання
А Козаченко
Право України, 89-92, 1998
111998
ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТ.
АІ Козаченко
Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, 2001
92001
Гетьманські універсали як джерело права Української держави другої половини ХVII-початку XVIII століття
А Козаченко
видавництво" Право", 2003
52003
Центральна рада та проблема реформи місцевого самоврядування: листопад 1917 р.–квітень 1918 р.(до 100-річчя утворення)
A Kozachenko
Теорія і практика правознавства 1 (11), 1-9, 2017
22017
Участь земства у формуванні страхової медицини за російським законодавством про страхування робітників 1912 р.
А Козаченко
ФІЛОСОФІЯ ПРАВА, 12, 2014
22014
Повноваження волосного земства за Тимчасовим положенням про волосне земське управління 1917 р.
А Козаченко
Вісник Національної академії правових наук України, 86-92, 2014
12014
Організаційно-правова діяльність земства з метою розвитку аграрної галузі наприкінці ХІХ—на початку ХХ ст.
А Козаченко
Вісник Академії правових наук України, 115-123, 2010
12010
Відповідальність гласних і земських службовців за службові правопорушення
А Козаченко
Вісник Академії правових наук України, 86-95, 2009
12009
Земські волосні вибори 1917 року на території Полтавського повіту
А Козаченко
видавництво" Право", 2008
12008
Діяльність земських установ та громадських комітетів Полтавської губернії (березень-листопад 1917 р.)
А Козаченко
видавництво" Право", 2008
12008
Державне право України другої половини XVII-початку XVIII ст.
А Козаченко
видавництво" Право", 2004
12004
Наказне гетьманство Української держави другої половини XVIII ст.
ВМ Єрмолаєв, АІ Козаченко
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 173-177, 2002
12002
До питання про місцеві органи влади України другої половини XVII ст. Влада полковника
А Козаченко
видавництво" Право", 1999
11999
Принцип поділу державної влади за Конституцією Пилипа Орлика 1710 року та Польською Конституцією 1791 року
A Kozachenko
Проблеми законності, 8-17, 2019
2019
Principle of Separation of State Power under Constitution of Pylyp Orlyk of 1710 and Polish Constitution of 1791
AI Kozachenko
Probs. Legality 144, 8, 2019
2019
ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА ДЕРЖАВИ
Р Нолан, Л Абалкін, А Архіпова, О Бухвальд, З Варналій, С Глазьєва, ...
НАУКА, ОСВІТА, СУСПІЛЬСТВО: ІНСТРУМЕНТИ І МЕХАНІЗМИ СУЧАСНОГО ІННОВАЦІЙНОГО …, 2018
2018
Zemstvo Self-Government under Ukrainian State of Hetman Pavlo Skoropadsky
AI Kozachenko
Theory & Prac. Juris. 13, 1, 2018
2018
Конституційний процес за доби Української Центральної Ради (1917–1918 роки)
A Kozachenko
Проблеми законності, 8-16, 2018
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20