Анатолій Іванович Козаченко, Анатолий Иванович Козаченко, Anatolij Iv. Kozachenko
Анатолій Іванович Козаченко, Анатолий Иванович Козаченко, Anatolij Iv. Kozachenko
Доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри теорії та історії держави і права Полтавського
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Органи влади і управління Української держави (друга половина ХVII—XVIII ст.): Навч. посіб
ВМ Єрмолаєв, АІ Козаченко
Х.: Право, 2002
172002
Злочини і покарання в Україні-Гетьманщині за універсалами Богдана Хмельницького (1648-1657 роки)
А Козаченко
видавництво" Право", 2003
122003
Про державну владу Б. Хмельницького: окремі питання
А Козаченко
Право України, 89-92, 1998
111998
ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ І УПРАВЛІННЯ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТ.
АІ Козаченко
Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого, 2001
62001
Гетьманські універсали як джерело права Української держави другої половини ХVII-початку XVIII століття
А Козаченко
видавництво" Право", 2003
52003
Центральна рада та проблема реформи місцевого самоврядування: листопад 1917 р.–квітень 1918 р.(до 100-річчя утворення)
A Kozachenko
Теорія і практика правознавства 1 (11), 1-9, 2017
22017
Організаційно-правова діяльність земства з метою розвитку аграрної галузі наприкінці ХІХ—на початку ХХ ст.
А Козаченко
Вісник Академії правових наук України, 115-123, 2010
12010
Земські волосні вибори 1917 року на території Полтавського повіту
А Козаченко
видавництво" Право", 2008
12008
Діяльність земських установ та громадських комітетів Полтавської губернії (березень-листопад 1917 р.)
А Козаченко
видавництво" Право", 2008
12008
Державне право України другої половини XVII-початку XVIII ст.
А Козаченко
видавництво" Право", 2004
12004
Наказне гетьманство Української держави другої половини XVIII ст.
ВМ Єрмолаєв, АІ Козаченко
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 173-177, 2002
12002
Принцип поділу державної влади за Конституцією Пилипа Орлика 1710 року та Польською Конституцією 1791 року
A Kozachenko
Проблеми законності, 8-17, 2019
2019
Principle of Separation of State Power under Constitution of Pylyp Orlyk of 1710 and Polish Constitution of 1791
AI Kozachenko
Probs. Legality 144, 8, 2019
2019
Конституційний процес за доби Української Центральної Ради (1917–1918 роки)
A Kozachenko
Проблеми законності, 8-16, 2018
2018
Земське самоврядування за доби Української держави Павла Скоропадського (квітень–грудень 1918 року)
A Kozachenko
Теорія і практика правознавства 1 (13), 1-13, 2018
2018
Zemstvo self-government under Ukrainian State of Hetman Pavlo Skoropadsky (April–December 1918)
АІ Козаченко
Theory and practice of jurisprudence 1 (13), 1, 2018
2018
Constitutional Process under Ukrainian Central Council (1917-1918)
AI Kozachenko
Probs. Legality 140, 8, 2018
2018
ДІЯЛЬНІСТЬ ЗЕМСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ–ПОЧАТКУ ХХ СТ. ZEMSTVO SELF-GOVERNMENT ACTIVITIES ON SOCIAL PROTECTION OF …
АІ Козаченко
2017
Центральна рада і земське самоврядування: березень–жовтень 1917 року
A Kozachenko
Проблеми законності, 8-14, 2017
2017
Central Council and Zemstvo Self-Government: March-October 1917
AI Kozachenko
Probs. Legality 136, 8, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20