Зуб Олексій Юрійович Зуб Алексей / Zub Aleksey
Зуб Олексій Юрійович Зуб Алексей / Zub Aleksey
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Спрощене провадження як модель цивільного судочинства
O Zub
Проблеми законності, 62-70, 2015
42015
Дифференциация гражданской процессуальной формы сквозь призму синергетики и теоретического моделирования
Зуб
Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică, 139-143, 2015
22015
Особливості виконання судових рішень про конфіскацію майна
ОЮ Зуб
Право і суспільство. Актуальні питання та перспективи розвитку: IV …, 2019
2019
Сінгапурська Конвенція про міжнародні мирові угоди в результаті медіації та подальша імплементація медіації
ОЮ Зуб
Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу: теоретичні …, 2019
2019
Феномен спрощеного позовного провадження в цивільному процесі
ОЮ Зуб
Науковий вісник публічного та приватного права 1 (5), 97-105, 2018
2018
Спрощене позовне vs. наказне провадження в цивільному процесі
ОЮ Зуб
Журнал східноєвропейського права, 188-194, 2018
2018
Судовий тайм-менеджмет: погляд Європейської комісії з ефективності судочинства (CEPEJ)
ОЮ Зуб
Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу: теоретичні …, 2018
2018
Огляд транскордонних спрощених порядків розгляду цивільних справ Європейського Союзу
ОЮ Зуб
Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу: теоретичні …, 2017
2017
Посилення приватності в цивільному судочинстві через розвиток його базових принципів: постановка питання
ОЮ Зуб
Цивільний процес на зламі століть: матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 50 …, 2016
2016
Спрощене провадження в цивільному судочинстві: питання конвергенції
ЗО Юрійович
Науковий вісник публічного та приватного права, 63-70, 2016
2016
ЗАХИСТ ПРАВ ПАЦІЄНТА: ОГЛЯД ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
ОЮ Зуб
Редакційна колегія, 61, 2016
2016
Place of summary procedure in the system of civil justice
O Zub
2014
Спрощені судові процедури: досвід Давнього Риму
ОЮ Зуб
Університетські наукові записки, 84-89, 2014
2014
Відеоконференція як засіб спрощення цивільного судочинства
ОЮ Зуб
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2014
2014
НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
О ЗУБ
СЕКЦІЯ: ПРАВОВА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ У КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІЙ СФЕРІ, 143, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15