Зуб Олексій Юрійович Зуб Алексей / Zub Aleksey
Зуб Олексій Юрійович Зуб Алексей / Zub Aleksey
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Спрощене провадження як модель цивільного судочинства
O Zub
Проблеми законності, 62-70, 2015
42015
Дифференциация гражданской процессуальной формы сквозь призму синергетики и теоретического моделирования
Зуб
Jurnalul juridic naţional: teorie şi practică, 139-143, 2015
22015
Відеоконференція як засіб спрощення цивільного судочинства
ОЮ Зуб
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2014
12014
Особливості виконання судових рішень про конфіскацію майна
ОЮ Зуб
Право і суспільство. Актуальні питання та перспективи розвитку: IV …, 2019
2019
Сінгапурська Конвенція про міжнародні мирові угоди в результаті медіації та подальша імплементація медіації
ОЮ Зуб
Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу: теоретичні …, 2019
2019
Феномен спрощеного позовного провадження в цивільному процесі
ОЮ Зуб
Науковий вісник публічного та приватного права 1 (5), 97-105, 2018
2018
Спрощене позовне vs. наказне провадження в цивільному процесі
ОЮ Зуб
Журнал східноєвропейського права, 188-194, 2018
2018
Судовий тайм-менеджмет: погляд Європейської комісії з ефективності судочинства (CEPEJ)
ОЮ Зуб
Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу: теоретичні …, 2018
2018
Огляд транскордонних спрощених порядків розгляду цивільних справ Європейського Союзу
ОЮ Зуб
Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу: теоретичні …, 2017
2017
Посилення приватності в цивільному судочинстві через розвиток його базових принципів: постановка питання
ОЮ Зуб
Цивільний процес на зламі століть: матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 50 …, 2016
2016
Спрощене провадження в цивільному судочинстві: питання конвергенції
ЗО Юрійович
Науковий вісник публічного та приватного права, 63-70, 2016
2016
ЗАХИСТ ПРАВ ПАЦІЄНТА: ОГЛЯД ПРАКТИКИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ
ОЮ Зуб
Редакційна колегія, 61, 2016
2016
Place of summary procedure in the system of civil justice
O Zub
2014
Спрощені судові процедури: досвід Давнього Риму
ОЮ Зуб
Університетські наукові записки, 84-89, 2014
2014
НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
О ЗУБ
СЕКЦІЯ: ПРАВОВА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ У КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВІЙ СФЕРІ, 143, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–15