Підписатись
Ihor Vudmaska / IV Vudmaska / Ігор Вудмаска / ІВ Вудмаска / І. В. Вудмаска / Вудмаска І. В.
Ihor Vudmaska / IV Vudmaska / Ігор Вудмаска / ІВ Вудмаска / І. В. Вудмаска / Вудмаска І. В.
Institute of Animal Biology NAAS / Інститут біології тварин НААН
Підтверджена електронна адреса в mail.lviv.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Лабораторні методи досліджень у біології, тваринництві та ветеринарній медицині: довідник
ВВ Влізло, РС Федорук, ІБ Ратич, ..., ІВ Вудмаска, та ін.
Львів: Сполом, 2012
1162012
Laboratory methods of investigation in biology, stock-breeding and veterinary
VV Vlizlo, RS Fedoruk, IB Ratych, OI Vishchur, MM Sharan, IV Vudmaska, ...
by VV Vlizlo. Lviv: Spolom (in Ukrainian), 2012
832012
Метаболізм у рубці та його вплив на жирнокислотний склад ліпідів молока корів за різного вуглеводного і ліпідного складу раціону
ІВ Вудмаска
автореф. дис... д-ра с.-г. наук 03.00.04, 32 c., 2008
132008
Comparative characteristics of the fatty acid composition of lipids of cows rumen contents incubated with starch or sugar
IV Vudmaska, OV Holubets
NTB of the Institute of Animal Biology and State Scientific Research Control …, 2007
102007
Оцінка якості та безпечності генетично модифікованих організмів
ІВ Вудмаска, РП Параняк, ДО Янович, ВК Семенович, РА Голубець
Біологія тварин 9 (1-2), 56-64, 2007
102007
Жири у годівлі високопродуктивних корів
ІВ Вудмаска
Тваринництво України, 24-27, 2006
102006
Вплив підвищеного рівня неструктурних вуглеводів у раціоні корів на показники вуглеводно-білкового обміну у вмісті рубця
ІВ Вудмаска
Аграрні вісті, 27-29, 2007
92007
Біологічна дія поліненасичених n-3 жирних кислот в організмі людини та основні джерела забезпечення їх потреби
ІІ Грициняк, КБ Смолянінов, ІВ Вудмаска, ДО Янович, ВВ Іваняк, ...
Біологія тварин, 34-43, 2010
72010
Жирнокислотний склад ліпідів скелетних м’язів ставкових риб різних видів
НА Блага, ІВ Вудмаска, ВГ Янович
Науково-технічний бюлетень ІФБТ.—1997.—Вип 19 (1), 97-98, 1997
71997
Вплив введення до раціону корів селеніту натрію і селенметіоніну на вміст селену в молоці та його антиоксидантний статус
НВ Голова, ІВ Вудмаска
Аграрний вісник Причономор'я, 11-16, 2010
62010
Effect of dietary sodium bicarbonate on fatty acid isomers content in rumen fluid and milk of cows
I Vudmaska, V Vlizlo, O Golubets
Folia veterinaria 53 (1), 258-259, 2009
62009
Biolohichna diia polinenasychenykh N-3-zhyrnykh kyslot v orhanizmi liudyny ta osnovni dzherela zabezpechennia yikh potreby
II Hrytsyniak, KB Smolianinov, IV Vudmaska, DO Yanovych, VV Ivaniak, ...
Biolohiia tvaryn 12 (2), 34-40, 2010
52010
The biological role of n− 3 polyunsaturated fatty acids and the peculiarities of their metabolism in freshwater fish
I Hrytsyniak, K Smolyaninov, D Yanovich, I Vudmaska, V Yanovich
Fishery Science of Ukraine 1, 83-87, 2009
52009
ІЗОМЕРНИЙ СКЛАД ЖИРНИХ КИСЛОТ МОЛОКА КОРІВ ПРИ ЗАМІНІ ЧАСТИНИ КЛІТКОВИНИ РАЦІОНУ ЦУКРОМ
ОВ Голубець, ІВ Вудмаска
НТБ Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок 9 (1 …, 2008
5*2008
Перетравлення поживних речовин у шлунково-кишковому тракті корів при зниженні в раціоні кількості розщеплюваного в рубці протеїну
ІВ Невоструєва, ІВ Вудмаска
Біологія тварин 10 (1-2), 184-210, 2008
52008
Вплив співвідношення структурних і неструктурних вуглеводів в раціоні корів на показники азотного обміну і утворення ЛЖК у рубці
ІМ Ткач, НВ Голова, ІВ Вудмаска
НТБ Інституту біології тварин і ДНДКІ ветпрепаратів та кормових добавок …, 2008
52008
Вплив співвідношення вуглеводів на ізомеризацію та гідрогенізацію жирних кислот у вмісті рубця корів
ІВ Вудмаска
Науковий вісник ЛНУВМтаБТ імені СЗ Ґжицького 9 (4(35)), 35-40, 2007
52007
Зміни показників вуглеводного і білкового обміну у рубці корів при підвищеному споживанні цукру
ІВ Вудмаска
Наук. вісн. ЛДАВМ 7 (3), 26, 2005
52005
Effect of dietary buffer addition on the concentration of trans-18: 1 fatty acids and conjugated linoleic acid (CLA) in the milk of dairy cows
I Vudmaska, O Golubets, V Vlizlo
Jubilee World Duiatrics Congress, Budapest, 19, 2008
42008
Вплив співвідношення неструктурних вуглеводів на обмін летких жирних кислот і азотних сполук у вмісті рубця корів в умовах in vitro
ІВ Вудмаска
Аграрний вісник Причорномор'я, 34-41, 2007
42007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20