Follow
Руслан Анатолійович Скляров, Руслан Скляров, Skliarov Ruslan, Sklyarov Ruslan, Ruslan Skliarov
Руслан Анатолійович Скляров, Руслан Скляров, Skliarov Ruslan, Sklyarov Ruslan, Ruslan Skliarov
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Технологічне обладнання з паралельною кінематикою: Навчальний посібник для ВНЗ/Під ред. ЮМ Кузнєцова
ВА Крижанівський, ЮМ Кузнєцов, ІА Валявський, РА Скляров
Кіровоград: ІМЕКС, 2004
632004
Прогнозування розвитку технічних систем
ЮМ Кузнєцов, РА Скляров
К.: ТОВ «ЗМОК»–ПП «ГНОЗИС, 2004
342004
Дослідження пружно-силових характеристик затискних цанг, виготовлених за діючими та новими технологіями
РГ Редько, ОІ Редько, ВВ Шанайда, РА Скляров
Наукові нотатки, 249-253, 2014
112014
Дослідження перехідних процесів електропривода металорізального верстата з використанням інформаційних технологій
РА Скляров, ВВ Шанайда, МА Савчук
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2011
102011
Розробка критеріальних оцінок для аналізу компоновок верстатів з паралельною кінематикою
РА Скляров, ВВ Шанайда
Матеріали ⅩⅨ наукової конференції Тернопільського національного технічного …, 2016
92016
Динамічна модель приводу автоматичної заміни інструментів багатоцільових верстатів
РА Скляров, ВВ Шанайда
Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Обладнання і …, 2017
72017
Сучасний стан, прогнозування і перспективи розвитку верстатів з паралельною кінематикою
ЮМ Кузнєцов, ВА Крижанівський, РА Скляров
Вісник Житомир. держ. техн. ун-та. Сер.: Технічні науки, 320-333, 2005
72005
Використання багатофункціонального пакету MathCad при прогнозуванні параметрів металорізальних верстатів
Р Скляров, ВВ Шанайда
Збірник тез доповідей ⅩⅥ наукової конференції Тернопільського …, 2012
62012
Розробка математичної моделі та дослідження складних профільних з’єднань у спеціальних пакетах комп’ютерного моделювання
ГА Герасимчук, РА Скляров, ВВ Шанайда
Міжвузівський збірник «Наукові нотатки». Луцьк,-2013. Випуск, 75-80, 2013
32013
Статистичне моделювання технічних характеристик металорізальних верстатів
ТІ Четвержук, РМ Полінкевич, РГ Редько, ОМ Залета, РА Скляров
Наукові нотатки, 322-329, 2021
22021
Порівняльно-правовий аналіз законодавства в області інтелектуальної власності в країнах ЄС та Україні
РГ Редько, РА Скляров, ВВ Шанайда
Наукові нотатки, 9-14, 2023
12023
Формування інформаційної системи для обліку роботи підприємства
НР Склярова, ВМ Миськевич, РА Скляров, ВВ Шанайда
Матеріали ⅩⅠ науково-технічної конференції „Інформаційні моделі, системи …, 2023
2023
Особливості аналізу компонувальних схем багатоцільових верстатів
АА Кулешко, РА Скляров
Матеріали ⅩⅡ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та …, 2023
2023
ПОРІВНЯЛЬНО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ЗАХИСТУ ПРОГРАМНИХ ПРОДУКТІВ У ФРАНЦІЇ, НІМЕЧЧИНІ ТА УКРАЇНІ
РА Скляров, ВВ Шанайда, РГ Редько, ТІ Четвержук
Наукові записки. Серія: Право, 27-39, 2023
2023
Аналіз законодавства україни стосовно захисту комп’ютерних програм та баз даних на сучасному етапі
Н Лещишин, РА Скляров
Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції „Формування механізму …, 2023
2023
Аналіз напружено-деформованого стану рами автомобіля методом скінченних елементів
АМ Микола Сташків, Іван Підгурський, Олег Підлужний, Микола Підгурський ...
Вісник Тернопільського національного технічного університету 108 (4), 89-101, 2023
2023
Методичні вказівки до виконання практичних робіт№ 1-4 (Модуль 1) з курсу «Системи автоматичного керування машин»(для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання …
РА Скляров, ВВ Шанайда
ТНТУ, 2022
2022
Дослідження сліду на поверхні силікатного скла після його утворення лазерним променем
ВВ Шанайда, ВВ Лазарюк, РА Скляров
Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої …, 2022
2022
Дослідження поступальних та обертових систем за 2-м законом Ньютона
ВВ Шанайда, РА Скляров, АВ Гагалюк
2022
Особливості розробки та використання бази даних багатоцільових верстатів
М Гнатьо, РА Скляров
Матеріали Ⅴ Міжнародної студентської науково-технічної конференції …, 2022
2022
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20