Підписатись
Грищук Геннадій Петрович, Hryshchuk H., Gryshchuk GP (ORCID:0000-0001-7092-2412)
Грищук Геннадій Петрович, Hryshchuk H., Gryshchuk GP (ORCID:0000-0001-7092-2412)
Поліський національний університет, факультет ветеринарної медицини, кафедра
Підтверджена електронна адреса в polissiauniver.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Патогенетичне обгрунтування профілактики симптоматичної неплідності корів на тлі затримання посліду
ГП Грищук, ГП Грищук
Сумський національний аграрний ун-т, 2013
142013
Показатели состава крови коров в период сухостоя и после отела
ГП Грищук
Ученые записки учреждения образования «Витебская ордена «Знак почета …, 2015
102015
Профілактика патології родів і післяродового періоду/АС Ревунець, ГП Грищук, ВВ Захарін
АС Ревунець
Вісник СНАУ.–2007.–Вип 8 (19), 102-105, 0
7
Цитологічний та біохімічний склад крові корів в сухостійний період, після отелення та при затриманні посліду
ГП Грищук
Наук. вісник Луган. нац. аграр. ун-ту, 23-26, 2010
62010
Проницаемость минеральных веществ через плацентарный барьер коров
ГП Грищук
Материалы XVII международной научно-практической конференции, посвященной 80 …, 2014
52014
Zastosuvannia tkanynnoi terapii u borotbi z symptomatychnoiu neplidnistiu koriv
HP Hryshchuk, AS Revunets
Visnyk ZhNAEU 2 (63), 3, 2017
42017
Фізіологія та патологія розмноження великої рогатої худоби
ГМ Калиновський, ВА Яблонський, ГП Грищук
Житомир : ФОП Євенок О.О., 2014
42014
Профілактика патології отелення і післяотельного періоду
ГПГ ВВ Захарін, АС Ревунець
Вісник Сумського НАУ. Серія Ветеринарна медицина 8 (19), 102-105, 2007
42007
Гормональний та мікроелементний склад тканинного препарату фетоплацентату, виготовленого з матки різних видів тварин
ГМ Калиновський, АС Ревунець, ГП Грищук
Науковий вісник НУБіП.—Київ, 76-81, 2009
32009
Биотехнологическая оценка морфофункционального статуса неонатальных телят, полученых от коров-первотелок
ВВ Захарин, ГП Грищук, АС Ревунец
Ученые записки учреждения образования «Витебская ордена «Знак почета» гос …, 2019
22019
Сонографическая диагностика патологии яичников у коров-первотелок
АС Ревунец, ГП Грищук
Ученые записки учреждения образования «Витебская ордена «Знак Почета …, 2017
22017
Відтворення тварин на прикладі одного з господарств Житомирської області
ГП Грищук, ПВ Ковальов
Вісник ЖНАЕУ 5 (№ 2 (46)), С. 23-28, 2014
22014
Вплив фетоплацентату та естрофану на відтворну функцію корів
ГП Грищук
Ветеринарна медицина України, 21-23, 2012
22012
Ефективність згодовування гумату натрію сухостійним коровам в зоні радіаційного забруднення
МП Високос, ГП Грищук
Матеріали наук.-практ. конф. Присвяченої 100-річчю від дня народження проф …, 2008
22008
Профилактика патологии отела и послеотельного периода
ВВЗ АС Ревунец, ГП Грищук
Вестн. Сумского НАУ 8 (19), 102-105, 2007
22007
Терапевтична оцінка комбітрему при фасціольозі та вплив його на гемолітичні і біохімічні показники великої рогатої худоби
АЮ Довгій
Вісник сумського НАУ.–Суми, 41-44, 2004
22004
Ензоотія маститу у корів
ГМ Калиновський, СП Хомин, АС Ревунець, ГП Грищук, АІ Драгальчук, ...
Науковий вісник Львівської державної академії ветеринарної медицини ім. СЗ …, 2002
22002
Вплив гумату натрію та цеолітів на природну резистентність корів в умовах постійної дії радіаційного опромінення низького рівня
ГП Грищук, ММ Побірський, МІ Федючка
Вісник ДААУ 1, С. 251–255, 2000
22000
Вплив гумату натрію і цеолітів на природну резистентність корів в період запуску за умов радіаційного забруднення довкілля
ГП Грищук
“Актуальні проблеми ветеринарної фармакології і токсикології” , Київ, НАУ, С …, 1998
21998
Вплив гумінату і цеолітів на неспецифічну резистентність і імунобіологічну реактивність організму телят за умов хронічного мало інтенсивного радіоактивного опромінення
ГП Грищук
Вісник БДАУ, С. 247-249, 1998
2*1998
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20